Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


znaky-a-vyrazy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
znaky-a-vyrazy [2019/04/10 09:24]
Miroslav Bernát
znaky-a-vyrazy [2019/07/18 20:10] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 31: Řádek 31:
 | **2>** | přesměrování chybového výstupu (STDERR / souborový popisovač 2)\\ ''​$ cat soubor1 soubor2 > soubor3 2> /​dev/​null''​\\ (chybový výstup příkazu se zahodi)\\ ''​$ make all 2> /​dev/​pts/​3''​\\ (chybový výstup zobrazí v jiném terminálu) | | **2>** | přesměrování chybového výstupu (STDERR / souborový popisovač 2)\\ ''​$ cat soubor1 soubor2 > soubor3 2> /​dev/​null''​\\ (chybový výstup příkazu se zahodi)\\ ''​$ make all 2> /​dev/​pts/​3''​\\ (chybový výstup zobrazí v jiném terminálu) |
 | **2>&​1** | přesměrování chybového výstupu na standardní výstup (záleží však na pořadí přesměrování STDOUT)\\ ''​$ ls sb1 sb2 > sb3 2>&​1''​ / ''​ls sb1 sb2 &> sb3''​\\ (STDOUT i STDERR se zapíše pouze do sb3)\\ ''​$ ls soub1 soub2 2>&1 > soub3''​\\ (STDERR vypíše na obrazovku a STDOUT do soub3)\\ ''​$ make all 2>&1 | less''​\\ (vhodné pokud proces vypisuje více chybových hlášení) | | **2>&​1** | přesměrování chybového výstupu na standardní výstup (záleží však na pořadí přesměrování STDOUT)\\ ''​$ ls sb1 sb2 > sb3 2>&​1''​ / ''​ls sb1 sb2 &> sb3''​\\ (STDOUT i STDERR se zapíše pouze do sb3)\\ ''​$ ls soub1 soub2 2>&1 > soub3''​\\ (STDERR vypíše na obrazovku a STDOUT do soub3)\\ ''​$ make all 2>&1 | less''​\\ (vhodné pokud proces vypisuje více chybových hlášení) |
 +| **&>​** | přesměrování standardního a chybového výstupu\\ ''#​ yum install -y libstdc++.x86_64 &> /​dev/​null''​ |
 | **>>​** | přesměrování standardního výstupu na konec souboru\\ ''​$ tail /​var/​log/​messages >> logs.txt''​\\ (výstup příkazu přidá na konec daného souboru, pokud neexistuje, vytvoří ho) | | **>>​** | přesměrování standardního výstupu na konec souboru\\ ''​$ tail /​var/​log/​messages >> logs.txt''​\\ (výstup příkazu přidá na konec daného souboru, pokud neexistuje, vytvoří ho) |
 | **2>>​** | přesměrování chybového výstupu na konec souboru\\ ''#​ fsck /dev/sda1 2>> error''​ | | **2>>​** | přesměrování chybového výstupu na konec souboru\\ ''#​ fsck /dev/sda1 2>> error''​ |
Řádek 37: Řádek 38:
 | **ZÁSTUPNÉ ZNAKY** | **slouží pro specifikaci jmen souborů** | | **ZÁSTUPNÉ ZNAKY** | **slouží pro specifikaci jmen souborů** |
 | ***** | hvězdička,​ zastupuje ​ libovolný počet jakýchkoliv znaků včetně mezery, kromě výrazů začínajících tečkou\\ ''#​ rm -Rf /​*''​\\ (smaže celý systém)\\ ''​$ ls *' '​*''​\\ (vypíše z aktuálního adresáře soubory obsahující mezeru v názvu) | | ***** | hvězdička,​ zastupuje ​ libovolný počet jakýchkoliv znaků včetně mezery, kromě výrazů začínajících tečkou\\ ''#​ rm -Rf /​*''​\\ (smaže celý systém)\\ ''​$ ls *' '​*''​\\ (vypíše z aktuálního adresáře soubory obsahující mezeru v názvu) |
-| **?** | otazník, zastupuje právě jeden libovolný znak včetně mezery, kromě výrazů začínajících tečkou\\ ''#​ find / -name "​*.19??"''​\\ (najde všechny soubory s příponou „.19xx“) |+| **?** | otazník, zastupuje právě jeden libovolný znak včetně mezery, kromě výrazů začínajících tečkou\\ ''#​ find / -name "​*.19??"''​\\ (najde všechny soubory s příponou „.19xx“)\\ ''#​ find / -name "???​*"''​\\ (najde všechny soubory, jejichž název obsahuje alespoň 3 znaky) |
 | **[**...**]** | hranaté závorky, definují právě jeden z uvedených znaků, jenž má či nemá daný výraz obsahovat; pro označení intervalu znaků se užívá „-“ (např. [A-Z], [a-z] nebo [0-9]), pro negaci výčtu znaků slouží „!“ nebo „%%^%%“ na začátku posloupnosti\\ ''​$ ls -l text_[ab].txt''​\\ (vypíše údaje o souborech „text_a.txt” a „text_b.txt”)\\ ''​$ ls -l text_*[ab]*.txt''​\\ (vypíše soubory obsahující v názvu kombinaci daných znaků)\\ ''​$ rm -f .[!.]*''​\\ (smaže všechny skryté soubory v aktuálním adresáři) | | **[**...**]** | hranaté závorky, definují právě jeden z uvedených znaků, jenž má či nemá daný výraz obsahovat; pro označení intervalu znaků se užívá „-“ (např. [A-Z], [a-z] nebo [0-9]), pro negaci výčtu znaků slouží „!“ nebo „%%^%%“ na začátku posloupnosti\\ ''​$ ls -l text_[ab].txt''​\\ (vypíše údaje o souborech „text_a.txt” a „text_b.txt”)\\ ''​$ ls -l text_*[ab]*.txt''​\\ (vypíše soubory obsahující v názvu kombinaci daných znaků)\\ ''​$ rm -f .[!.]*''​\\ (smaže všechny skryté soubory v aktuálním adresáři) |
 | **ZNAKY VÝLUKY** | **potlačují význam speciálních znaků** | | **ZNAKY VÝLUKY** | **potlačují význam speciálních znaků** |
Poslední úprava: 2019/04/10 09:24 autor: Miroslav Bernát

počet návštěv: