Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zarizeni-a-souborovy-system

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zarizeni-a-souborovy-system [2019/11/01 21:37]
Miroslav Bernát
zarizeni-a-souborovy-system [2020/06/09 23:38] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 10: Řádek 10:
 | **lsblk** (<​zarizeni / diskovy_oddil>​) | vypíše informace o všech či zadaných blokových zařízeních ve stromové struktuře (název zařízení,​ major a minor číslo, zda je zařízení odnímatelné,​ velikost zařízení,​ zda je zařízení pouze ke čtení, typ zařízení a přípojný bod), **-a** včetně prázdných zařízení,​ **-f** typ souborového systému, **-m** vlastníka, skupinu a práva, **-p** absolutní cestu k zařízení,​ **-S** pouze SCSI zařízení,​ **-o** <​seznam>​ určí informace (sloupce), které se mají zobrazit, **-l** výstup ve formě seznamu\\ ''​$ lsblk -o NAME,​SIZE''​ | | **lsblk** (<​zarizeni / diskovy_oddil>​) | vypíše informace o všech či zadaných blokových zařízeních ve stromové struktuře (název zařízení,​ major a minor číslo, zda je zařízení odnímatelné,​ velikost zařízení,​ zda je zařízení pouze ke čtení, typ zařízení a přípojný bod), **-a** včetně prázdných zařízení,​ **-f** typ souborového systému, **-m** vlastníka, skupinu a práva, **-p** absolutní cestu k zařízení,​ **-S** pouze SCSI zařízení,​ **-o** <​seznam>​ určí informace (sloupce), které se mají zobrazit, **-l** výstup ve formě seznamu\\ ''​$ lsblk -o NAME,​SIZE''​ |
 | **blkid** (<​diskovy_oddil / LV>) | vypíše atributy všech či zadaných blokových zařízeních (UUID, LABEL, TYPE), **-L** <​LABEL>​ vypíše diskový oddíl, který používá daný LABEL, **-U** <​UUID>​ vypíše diskový oddíl, který používá dané UUID | | **blkid** (<​diskovy_oddil / LV>) | vypíše atributy všech či zadaných blokových zařízeních (UUID, LABEL, TYPE), **-L** <​LABEL>​ vypíše diskový oddíl, který používá daný LABEL, **-U** <​UUID>​ vypíše diskový oddíl, který používá dané UUID |
 +| **multipath** (<​zarizeni>​) | detekuje více cest ke vzdáleným diskům, **-ll** zobrazí současnou multipath topologii, **-f** smaže mapování nepoužívaného vzdáleného disku zadaného jako parametr, **-F** smaže mapování všech nepoužívaných vzdálených disků |
 | **lsof** (<​soubor/​zarizeni>​) | vypíše informace o všech či zadaných otevřených souborech/​zařízeních – jejich název, program, který soubor/​zařízení používá, PID, uživatele, souborový popisovač, typ souboru, hlavní (major) a vedlejší (minor) číslo zařízení,​ velikost souboru v B a číslo i-uzlu, **-l** vypíše UID, **-p** <PID> podle daného procesu, **-u** <​uzivatel>​ podle daného uživatele, **-r** <n> aktualizuje výpis každých ​ //n// sekund\\ ''​$ lsof /​dev/​cdrom''​\\ ''​$ lsof /​dev/​snd/​*''​\\ ''​$ lsof -p $$''​\\ (vypíše otevřené soubory z aktuálního shellu) | | **lsof** (<​soubor/​zarizeni>​) | vypíše informace o všech či zadaných otevřených souborech/​zařízeních – jejich název, program, který soubor/​zařízení používá, PID, uživatele, souborový popisovač, typ souboru, hlavní (major) a vedlejší (minor) číslo zařízení,​ velikost souboru v B a číslo i-uzlu, **-l** vypíše UID, **-p** <PID> podle daného procesu, **-u** <​uzivatel>​ podle daného uživatele, **-r** <n> aktualizuje výpis každých ​ //n// sekund\\ ''​$ lsof /​dev/​cdrom''​\\ ''​$ lsof /​dev/​snd/​*''​\\ ''​$ lsof -p $$''​\\ (vypíše otevřené soubory z aktuálního shellu) |
 | **iotop** | zobrazí I/O zatížení disků, rychlost zápisu a čtení dat a podrobný, interaktivní seznam všech běžících procesů (výpis se mění podle aktuálního stavu), **-o** pouze aktivní procesy, **-u** <​uzivatel>​ procesy daného uživatele, **-p** <PID> pouze určitý proces, **q** ukončí program | | **iotop** | zobrazí I/O zatížení disků, rychlost zápisu a čtení dat a podrobný, interaktivní seznam všech běžících procesů (výpis se mění podle aktuálního stavu), **-o** pouze aktivní procesy, **-u** <​uzivatel>​ procesy daného uživatele, **-p** <PID> pouze určitý proces, **q** ukončí program |
Řádek 26: Řádek 27:
 ^ SOUBOROVÝ SYSTÉM A SWAP ^ ^ ^ SOUBOROVÝ SYSTÉM A SWAP ^ ^
 | **cat /​proc/​partitions** | vypíše diskové oddíly, jejich hlavní (major) a vedlejší (minor) číslo a počet obsazených bloků | | **cat /​proc/​partitions** | vypíše diskové oddíly, jejich hlavní (major) a vedlejší (minor) číslo a počet obsazených bloků |
-| **fdisk** <​zarizeni / diskovy_oddil>​ | vypíše počet cylindrů na daném disku a pomocí volby **m** zobrazí nabídku pro práci s tabulkou rozdělení disku: **p** zobrazí tabulku rozdělení disku, **n** přidá nový oddíl, **l** vypíše možné typy oddílů, **t** nastaví typ oddílu, **d** odstraní oddíl, **q** ukončí program, **w** uloží změny na disku a ukončí program; **-l** zobrazí rozdělení daného ​diskového oddílu, není-li specifikován,​ vypíše informace o rozdělení všech právě připojených disků\\ ''#​ fdisk -l /​dev/​sdb''​ |+| **fdisk** <​zarizeni / diskovy_oddil>​ | vypíše počet cylindrů na daném disku a pomocí volby **m** zobrazí nabídku pro práci s tabulkou rozdělení disku: **p** zobrazí tabulku rozdělení disku, **n** vytvoří nový diskový ​oddíl, **l** vypíše možné typy oddílů, **t** nastaví typ oddílu, **d** odstraní oddíl, **q** ukončí program, **w** uloží změny na disku a ukončí program; **-l** zobrazí rozdělení daného ​disku, není-li specifikován,​ vypíše informace o rozdělení všech právě připojených disků\\ ''#​ fdisk -l /​dev/​sdb''​ |
 | **parted** <​zarizeni>​ (<​prikaz>​) | vytvoří/​odstraní diskové oddíly nebo změní jejich typ, **print** zobrazí tabulku rozdělení disku, **unit** určí jednotky pro zobrazení velikosti diskových oddílů (např. „s“, „B“, „kB“, „MB“, „MiB“, „GB“, „GiB“, „TB“, „TiB“), **mklabel** vytvoří označení disku (např. „msdos“ či „gpt“), **mkpart** <​typ_oddilu / nazev_oddilu>​ <​typ_SS>​ <​zacatek>​ <​konec>​ vytvoří nový diskový oddíl, **rm** <n> odstraní diskový oddíl daného čísla, **select** <​zarizeni>​ vybere zařízení,​ které se má použít, **set** <n> <​priznak>​ <​stav>​ nastaví stav příznaku na diskovém oddílu daného čísla, **quit** ukončí program; není-li zadán žádný příkaz, pracuje interaktivně\\ ''#​ parted /dev/vda print''​\\ (zobrazí tabulku rozdělení disku na /dev/vda)\\ ''#​ parted /dev/vda unit s print''​\\ (zobrazí tabulku rozdělení disku podle sektorů)\\ ''#​ parted /dev/vdb mklabel msdos''​\\ (zapíše MBR označení disku)\\ ''#​ parted /dev/vdb mkpart primary xfs 2048s 1001MB''​\\ (vytvoří primární diskový oddíl o velikosti 1 000 MB)\\ ''#​ parted /dev/vdc mklabel gpt''​\\ (zapíše GPT označení disku)\\ ''#​ parted /dev/vdc mkpart primary 1MiB 1001MiB; parted /dev/vdc set 1 lvm on''​\\ (vytvoří diskový oddíl o velikosti 1000 MiB s typem Linux LVM)\\ ''#​ parted /dev/vdc mkpart swap1 linux-swap 1001MiB 1501MiB''​\\ (vytvoří odkládací oddíl s názvem „swap1“) | | **parted** <​zarizeni>​ (<​prikaz>​) | vytvoří/​odstraní diskové oddíly nebo změní jejich typ, **print** zobrazí tabulku rozdělení disku, **unit** určí jednotky pro zobrazení velikosti diskových oddílů (např. „s“, „B“, „kB“, „MB“, „MiB“, „GB“, „GiB“, „TB“, „TiB“), **mklabel** vytvoří označení disku (např. „msdos“ či „gpt“), **mkpart** <​typ_oddilu / nazev_oddilu>​ <​typ_SS>​ <​zacatek>​ <​konec>​ vytvoří nový diskový oddíl, **rm** <n> odstraní diskový oddíl daného čísla, **select** <​zarizeni>​ vybere zařízení,​ které se má použít, **set** <n> <​priznak>​ <​stav>​ nastaví stav příznaku na diskovém oddílu daného čísla, **quit** ukončí program; není-li zadán žádný příkaz, pracuje interaktivně\\ ''#​ parted /dev/vda print''​\\ (zobrazí tabulku rozdělení disku na /dev/vda)\\ ''#​ parted /dev/vda unit s print''​\\ (zobrazí tabulku rozdělení disku podle sektorů)\\ ''#​ parted /dev/vdb mklabel msdos''​\\ (zapíše MBR označení disku)\\ ''#​ parted /dev/vdb mkpart primary xfs 2048s 1001MB''​\\ (vytvoří primární diskový oddíl o velikosti 1 000 MB)\\ ''#​ parted /dev/vdc mklabel gpt''​\\ (zapíše GPT označení disku)\\ ''#​ parted /dev/vdc mkpart primary 1MiB 1001MiB; parted /dev/vdc set 1 lvm on''​\\ (vytvoří diskový oddíl o velikosti 1000 MiB s typem Linux LVM)\\ ''#​ parted /dev/vdc mkpart swap1 linux-swap 1001MiB 1501MiB''​\\ (vytvoří odkládací oddíl s názvem „swap1“) |
 | **partprobe** | informuje OS o změnách v tabulce rozdělení disků, **-s** vypíše souhrnné informace o rozdělení disků | | **partprobe** | informuje OS o změnách v tabulce rozdělení disků, **-s** vypíše souhrnné informace o rozdělení disků |
Řádek 48: Řádek 49:
 | **cat /​etc/​fstab** | vypíše seznam definovaných souborových systémů – jméno či UUID zařízení / diskového oddílu, přípojný bod, typ SS, volby připojení (viz příkaz „mount“),​ zálohování programem „dump“ („0“ = ne, „1“ = ano) a pořadí kontroly SS programem „fsck“ při startu systému („0“ = žádná kontrola, „1“ = první pořadí (pro SS „/“), „2“–„9“ další pořadí) | | **cat /​etc/​fstab** | vypíše seznam definovaných souborových systémů – jméno či UUID zařízení / diskového oddílu, přípojný bod, typ SS, volby připojení (viz příkaz „mount“),​ zálohování programem „dump“ („0“ = ne, „1“ = ano) a pořadí kontroly SS programem „fsck“ při startu systému („0“ = žádná kontrola, „1“ = první pořadí (pro SS „/“), „2“–„9“ další pořadí) |
 | **cat /etc/mtab** / **cat /​proc/​mounts** | vypíše seznam právě připojených souborových systémů | | **cat /etc/mtab** / **cat /​proc/​mounts** | vypíše seznam právě připojených souborových systémů |
-| **df** (<​adresar / diskovy_oddil / LV>) | vypíše informace o využití kapacity všech právě připojených souborových systémů či zadaného SS / diskového oddílu v kB, **-m** v MB, **-i** využití kapacity v i-uzlech, **-h** přehledný výpis, **-l** pouze lokální SS, **-T** zobrazí typ všech SS, **-t** <SS> pouze SS daného typu, **-P** použije výstupní formát POSIX\\ ''​$ df -P | awk '+$5 >= 90 {print}'''​\\ (vypíše SS s využitou kapacitou 90 % a více) |+| **df** (<​adresar / diskovy_oddil / LV>) | vypíše informace o využití kapacity všech právě připojených souborových systémů či zadaného SS / diskového oddílu v kB, **-m** v MB, **-i** využití kapacity v i-uzlech, **-h** přehledný výpis, **-l** pouze lokální SS, **-T** zobrazí typ všech SS, **-t** <SS> pouze SS daného typu, **-P** použije výstupní formát POSIX\\ ''​$ df -ml | sed '1 d' | awk '​{sum+=$3} END {printf "​%.f\n",​sum}'''​\\ (vypíše celkový využitý prostor v MB, který zabírají všechny lokální SS)\\ ''​$ df -P | awk '+$5 >= 90 {print}'''​\\ (vypíše SS s využitou kapacitou 90 % a více) |
 | **mkswap** <​diskovy_oddil / LV> | vytvoří odkládací prostor (swap) pro virtuální paměť, **-L** <​nazev_svazku>​ určí název svazku | | **mkswap** <​diskovy_oddil / LV> | vytvoří odkládací prostor (swap) pro virtuální paměť, **-L** <​nazev_svazku>​ určí název svazku |
 | **swapon** <​diskovy_oddil / LV> | aktivuje odkládací prostor (pro trvalou aktivaci musí být oddíl uveden v ///​etc/​fstab//​ s volbou „auto“),​ **-a** aktivuje všechny swap oddíly v ///​etc/​fstab//,​ **-s** vypíše aktivní oddíly s odkládacím prostorem (údaje z ///​proc/​swaps//​),​ **-v** podrobný výpis (název diskového oddílu, velikost, využití a priorita) | | **swapon** <​diskovy_oddil / LV> | aktivuje odkládací prostor (pro trvalou aktivaci musí být oddíl uveden v ///​etc/​fstab//​ s volbou „auto“),​ **-a** aktivuje všechny swap oddíly v ///​etc/​fstab//,​ **-s** vypíše aktivní oddíly s odkládacím prostorem (údaje z ///​proc/​swaps//​),​ **-v** podrobný výpis (název diskového oddílu, velikost, využití a priorita) |
Řádek 67: Řádek 68:
 | **photorec** | obnoví smazaná data z HDD či přenosného média různých typů SS; pracuje interaktivně a automaticky rozpozná SS, lze obnovit i konkrétní datový formát | | **photorec** | obnoví smazaná data z HDD či přenosného média různých typů SS; pracuje interaktivně a automaticky rozpozná SS, lze obnovit i konkrétní datový formát |
 \\ \\
-LVM (Logical ​volume manager) ^ dynamická správa diskových oddílů ^ +^ Logical ​Volume Manager (LVM) ^ Virtualizace a dynamická správa diskových oddílů ^ 
-| **pvcreate** <PV> | přidá PV (fyzický oddíl / disk) pod správu LVM\\ ''#​ pvcreate /​dev/​sda4''​ |+| **Physical Volume (PV)** | **Fyzické blokové zařízení nebo diskový oddíl** | 
 +| **pvcreate** <PV> | přidá PV pod správu LVM\\ ''#​ pvcreate /​dev/​sda4''​ |
 | **pvs** | vypíše všechny PV v systému, jejich VG, atributy, velikost a volné místo | | **pvs** | vypíše všechny PV v systému, jejich VG, atributy, velikost a volné místo |
-| **pvdisplay** (<​PV>​) | vypíše podrobné informace o všech či zadaných PVs, **-m** mapování PV (vypíše zahrnuté LV a LE) |+| **pvdisplay** (<​PV>​) | vypíše podrobné informace o všech či daných PV, **-m** mapování PV (vypíše zahrnuté LV a LE) |
 | **pvchange** <PV> | změní atributy daného PV, **-x** <​**y**/​**n**>​ povolí/​zakáže přidání PE (fyzických bloků) | | **pvchange** <PV> | změní atributy daného PV, **-x** <​**y**/​**n**>​ povolí/​zakáže přidání PE (fyzických bloků) |
 | **pvresize** <PV> | změní velikost daného PV\\ ''#​ pvresize --setphysicalvolumesize 40G /​dev/​sda1''​\\ ''#​ pvresize /​dev/​sda4''​\\ (rozšíří PV o všechno volné místo na /dev/sda4) | | **pvresize** <PV> | změní velikost daného PV\\ ''#​ pvresize --setphysicalvolumesize 40G /​dev/​sda1''​\\ ''#​ pvresize /​dev/​sda4''​\\ (rozšíří PV o všechno volné místo na /dev/sda4) |
 | **pvmove** <​zdrojovy_PV>​ (<​cilovy_PV>​) | přesune data z jednoho PV na druhý, není-li cílový PV určen, data se přemístí na jakékoliv volné místo v rámci daného VG | | **pvmove** <​zdrojovy_PV>​ (<​cilovy_PV>​) | přesune data z jednoho PV na druhý, není-li cílový PV určen, data se přemístí na jakékoliv volné místo v rámci daného VG |
 | **pvremove** <PV> | odstraní daný PV ze správy LVM | | **pvremove** <PV> | odstraní daný PV ze správy LVM |
-| **vgcreate** <VG> <PV> | vytvoří VG (virtuální disk) z daných ​fyzických oddílů nebo disků, **-s** <​velikost>​ určí velikost fyzických bloků daných PV v tomto VG (standardně ​4MB)\\ ''#​ vgcreate vg00 /dev/sda1 /dev/sda2 /​dev/​sda3''​ |+| **Volume Group (VG)** | **Úložný prostor z jednoho nebo více PV** | 
 +| **vgcreate** <VG> <PV> | vytvoří VG z daných ​PV, **-s** <​velikost>​ určí velikost fyzických bloků daných PV v tomto VG (standardně ​4 MB)\\ ''#​ vgcreate vg00 /dev/sda1 /dev/sda2 /​dev/​sda3''​ |
 | **vgs** | vypíše všechny VG v systému, počet jejich PV/LV, počet kopií, velikost a volné místo | | **vgs** | vypíše všechny VG v systému, počet jejich PV/LV, počet kopií, velikost a volné místo |
-| **vgdisplay** (<​VG>​) | vypíše podrobné informace o všech či zadaných VGs, **-v** včetně zahrnutých PV a LV |+| **vgdisplay** (<​VG>​) | vypíše podrobné informace o všech či daných VG, **-v** včetně zahrnutých PV a LV |
 | **vgchange** <VG> | změní atributy daného VG, **-a** <​**y**/​**n**>​ aktivuje/​deaktivuje daný VG\\ ''#​ vgchange -a n data_vg''​ | | **vgchange** <VG> | změní atributy daného VG, **-a** <​**y**/​**n**>​ aktivuje/​deaktivuje daný VG\\ ''#​ vgchange -a n data_vg''​ |
 | **vgrename** <​stary_VG>​ <​novy_VG>​ | přejmenuje daný VG\\ ''#​ vgrename data_vg datavg''​ | | **vgrename** <​stary_VG>​ <​novy_VG>​ | přejmenuje daný VG\\ ''#​ vgrename data_vg datavg''​ |
Řádek 85: Řádek 88:
 | **vgimport** <VG> | importuje daný VG (zpřístupní se systému) | | **vgimport** <VG> | importuje daný VG (zpřístupní se systému) |
 | **vgremove** <VG> | odstraní daný VG | | **vgremove** <VG> | odstraní daný VG |
-| **lvcreate** <LV> <VG> | vytvoří LV (virtuální diskový oddíl), **-n** <LV> určí název LV, **-L** <​velikost>​ určí velikost LV, **-l** <n> určí velikost LV zadáním počtu logických bloků, **-m** <n> určí počet kopií daného LV (vytvoří zrcadlení lineárního LV), **-p** <​**r**/​**w**>​ nastaví práva pro čtení / čtení a zápisu\\ ''#​ lvcreate -n web_lv -L 10G datavg''​ | +| **vgcfgrestore** <VG> | obnoví metadata VG z poslední zálohy, **-l** vypíše seznam všech archivovaných metadat (archivních souborů) pro daný VG, **-f** <​archivni_soubor>​ obnoví konfiguraci VG z daného souboru\\ ''#​ vgcfgrestore -f /​etc/​lvm/​archive/​vg00_00031-1442492648.vg vg00''​ | 
-| **lvs** | vypíše všechny LV v systému, jejich VG, atributy, velikost a další informace| +| **Logical Volume (LV)** | **Virtuální diskový oddíl** | 
-| **lvdisplay** (<​LV/​VG>​) | vypíše podrobné informace o všech či zadaných LVs nebo všech LV na daném VG, **-m** mapování LV (vypíše zahrnuté PV, PE a typ LV – lineární, zrcadlený, snapshot) | +| **lvcreate** <LV> <VG> | vytvoří LV na daném VG, **-n** <LV> určí název LV, **-L** <​velikost>​ určí velikost LV, **-l** <n> určí velikost LV zadáním počtu logických bloků, **-m** <n> určí počet kopií daného LV (vytvoří zrcadlení lineárního LV), **-p** <​**r**/​**w**>​ nastaví práva pro čtení / čtení a zápisu\\ ''#​ lvcreate -n web_lv -L 10G datavg''​ | 
-| **lvchange** <LV> | změní atributy daného LV, **-p** <​**r**/​**w**>​ nastaví práva pro čtení / čtení a zápisu, **-a** <​**y**/​**n**>​ aktivuje/​deaktivuje daný LV\\ ''#​ lvchange -a n datavg/​web_lv''​ | +| **lvs** | vypíše všechny LV v systému, jejich VG, atributy, velikost a další informace | 
-| **lvrename** ​ <stary_LV> <novy_LV> | přejmenuje daný LV\\ ''#​ lvrename datavg/​web_lv datavg/​weblv''​ | +| **lvdisplay** (<VG/LV<VG>) | vypíše podrobné informace o všech či daných LV nebo všech LV na daném VG, **-m** mapování LV (vypíše zahrnuté PV, PE a typ LV – lineární, zrcadlený, snapshot) | 
-| **lvresize** <LV> | změní velikost daného LV, **-L** (**+**/​**-**)<​velikost>​ nastaví, zvětší či zmenší velikost LV na požadovanou hodnotu v MB (M), GB (G), TB (T), PB (P), EB (E), **-l** (**+**/​**-**)<​n>​ určí velikost LV zadáním počtu logických bloků (pokud SS vyplňuje celý LV, který je třeba rozšířit,​ musí se nejdřív zvětšit daný LV a pak teprve SS; je-li nutné LV zmenšit, musí se nejdřív odpojit, provést na něm kontrolu SS, snížit velikost SS a až poté zmenšit velikost LV tak, aby nebyla menší než nová velikost SS), **-r** změní velikost zahrnutého SS\\ ''#​ lvresize -rL +200M vg00/​rootlv''​\\ ''#​ lvresize -l +100%FREE /​dev/​VolGroup00/​LogVol00''​\\ (vyplní zbývající volné místo v daném VG) | +| **lvchange** <VG/LV> | změní atributy daného LV, **-p** <​**r**/​**w**>​ nastaví práva pro čtení / čtení a zápisu, **-a** <​**y**/​**n**>​ aktivuje/​deaktivuje daný LV\\ ''#​ lvchange -a n datavg/​web_lv''​ | 
-| **lvconvert** <LV> | změní typ LV, **-m** <n> určí počet kopií daného LV (vytvoří zrcadlení lineárního LV), **-s** <​zdrojovy_LV>​ <​cilovy_LV>​ vytvoří zálohu (snapshot) daného LV\\ ''#​ lvconvert -s vg00/lvol1 vg00/​lvol2''​ | +| **lvrename** ​ <stary_VG/LV> <novy_VG/LV> | přejmenuje daný LV\\ ''#​ lvrename datavg/​web_lv datavg/​weblv''​ | 
-| **lvremove** <LV> | odstraní daný LV |+| **lvresize** <VG/LV> | změní velikost daného LV, **-L** (**+**/​**-**)<​velikost>​ nastaví, zvětší či zmenší velikost LV na požadovanou hodnotu v MB (M), GB (G), TB (T), PB (P), EB (E), **-l** (**+**/​**-**)<​n>​ určí velikost LV zadáním počtu logických bloků (pokud SS vyplňuje celý LV, který je třeba rozšířit,​ musí se nejdřív zvětšit daný LV a pak teprve SS; je-li nutné LV zmenšit, musí se nejdřív odpojit, provést na něm kontrolu SS, snížit velikost SS a až poté zmenšit velikost LV tak, aby nebyla menší než nová velikost SS), **-r** změní velikost zahrnutého SS\\ ''#​ lvresize -rL +200M vg00/​rootlv''​\\ ''#​ lvresize -l +100%FREE /​dev/​VolGroup00/​LogVol00''​\\ (vyplní zbývající volné místo v daném VG) | 
 +| **lvconvert** <VG/LV> | změní typ LV, **-m** <n> určí počet kopií daného LV (vytvoří zrcadlení lineárního LV), **-s** <​zdrojovy_LV>​ <​cilovy_LV>​ vytvoří zálohu (snapshot) daného LV\\ ''#​ lvconvert -s vg00/lvol1 vg00/​lvol2''​ | 
 +| **lvremove** <VG/LV> / <VG> | odstraní daný LV / všechny LV na daném VG |
 \\ \\
 ^ POKROČILÉ FUNKCE ÚLOŽIŠTĚ ^ ^ ^ POKROČILÉ FUNKCE ÚLOŽIŠTĚ ^ ^