Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zarizeni-a-souborovy-system

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zarizeni-a-souborovy-system [2019/06/28 19:41]
Miroslav Bernát
zarizeni-a-souborovy-system [2019/11/01 21:37] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 4: Řádek 4:
 | **cat /​proc/​devices** | vypíše seznam znakových a blokových zařízení podle jejich hlavního (major) čísla | | **cat /​proc/​devices** | vypíše seznam znakových a blokových zařízení podle jejich hlavního (major) čísla |
 | **lshw** / **lshal** | vypíše podrobné informace o nalezeném hardwaru a jeho konfiguraci | | **lshw** / **lshal** | vypíše podrobné informace o nalezeném hardwaru a jeho konfiguraci |
-| **lspci** | vypíše informace o zařízeních připojených na PCI sběrnici, **-v** podrobný výpis |+| **lspci** | vypíše informace o zařízeních připojených na PCI sběrnici, **-v** podrobný výpis\\ ''​$ lspci | grep -i eth''​\\ (zobrazí ethernetové adaptéry)\\ ''​$ lspci | grep -i fibre''​\\ (zobrazí fibre channel adaptéry) ​|
 | **lsusb** | vypíše informace o zařízeních připojených na USB sběrnici, **-v** podrobný výpis | | **lsusb** | vypíše informace o zařízeních připojených na USB sběrnici, **-v** podrobný výpis |
 | **lsscsi** | vypíše informace o zařízeních připojených na SCSI sběrnici, **-s** vypíše velikost disků, **-u** LUN (identifikátor logické jednotky), **-w** WWN (identifikátor zařízení – obdoba MAC adresy), **-v** podrobný výpis\\ ''​$ lsscsi | grep tape''​\\ (vypíše seznam všech SCSI páskových zařízení) | | **lsscsi** | vypíše informace o zařízeních připojených na SCSI sběrnici, **-s** vypíše velikost disků, **-u** LUN (identifikátor logické jednotky), **-w** WWN (identifikátor zařízení – obdoba MAC adresy), **-v** podrobný výpis\\ ''​$ lsscsi | grep tape''​\\ (vypíše seznam všech SCSI páskových zařízení) |
 | **rescan-scsi-bus.sh** | skenuje všechny SCSI sběrnice, **-a** zkontroluje i nově přidaná zařízení | | **rescan-scsi-bus.sh** | skenuje všechny SCSI sběrnice, **-a** zkontroluje i nově přidaná zařízení |
 | **lsblk** (<​zarizeni / diskovy_oddil>​) | vypíše informace o všech či zadaných blokových zařízeních ve stromové struktuře (název zařízení,​ major a minor číslo, zda je zařízení odnímatelné,​ velikost zařízení,​ zda je zařízení pouze ke čtení, typ zařízení a přípojný bod), **-a** včetně prázdných zařízení,​ **-f** typ souborového systému, **-m** vlastníka, skupinu a práva, **-p** absolutní cestu k zařízení,​ **-S** pouze SCSI zařízení,​ **-o** <​seznam>​ určí informace (sloupce), které se mají zobrazit, **-l** výstup ve formě seznamu\\ ''​$ lsblk -o NAME,​SIZE''​ | | **lsblk** (<​zarizeni / diskovy_oddil>​) | vypíše informace o všech či zadaných blokových zařízeních ve stromové struktuře (název zařízení,​ major a minor číslo, zda je zařízení odnímatelné,​ velikost zařízení,​ zda je zařízení pouze ke čtení, typ zařízení a přípojný bod), **-a** včetně prázdných zařízení,​ **-f** typ souborového systému, **-m** vlastníka, skupinu a práva, **-p** absolutní cestu k zařízení,​ **-S** pouze SCSI zařízení,​ **-o** <​seznam>​ určí informace (sloupce), které se mají zobrazit, **-l** výstup ve formě seznamu\\ ''​$ lsblk -o NAME,​SIZE''​ |
-| **blkid** (<​diskovy_oddil>​) | vypíše atributy všech či zadaných blokových zařízeních (UUID, LABEL, TYPE), **-L** <​LABEL>​ vypíše diskový oddíl, který používá daný LABEL, **-U** <​UUID>​ vypíše diskový oddíl, který používá dané UUID |+| **blkid** (<​diskovy_oddil ​/ LV>) | vypíše atributy všech či zadaných blokových zařízeních (UUID, LABEL, TYPE), **-L** <​LABEL>​ vypíše diskový oddíl, který používá daný LABEL, **-U** <​UUID>​ vypíše diskový oddíl, který používá dané UUID |
 | **lsof** (<​soubor/​zarizeni>​) | vypíše informace o všech či zadaných otevřených souborech/​zařízeních – jejich název, program, který soubor/​zařízení používá, PID, uživatele, souborový popisovač, typ souboru, hlavní (major) a vedlejší (minor) číslo zařízení,​ velikost souboru v B a číslo i-uzlu, **-l** vypíše UID, **-p** <PID> podle daného procesu, **-u** <​uzivatel>​ podle daného uživatele, **-r** <n> aktualizuje výpis každých ​ //n// sekund\\ ''​$ lsof /​dev/​cdrom''​\\ ''​$ lsof /​dev/​snd/​*''​\\ ''​$ lsof -p $$''​\\ (vypíše otevřené soubory z aktuálního shellu) | | **lsof** (<​soubor/​zarizeni>​) | vypíše informace o všech či zadaných otevřených souborech/​zařízeních – jejich název, program, který soubor/​zařízení používá, PID, uživatele, souborový popisovač, typ souboru, hlavní (major) a vedlejší (minor) číslo zařízení,​ velikost souboru v B a číslo i-uzlu, **-l** vypíše UID, **-p** <PID> podle daného procesu, **-u** <​uzivatel>​ podle daného uživatele, **-r** <n> aktualizuje výpis každých ​ //n// sekund\\ ''​$ lsof /​dev/​cdrom''​\\ ''​$ lsof /​dev/​snd/​*''​\\ ''​$ lsof -p $$''​\\ (vypíše otevřené soubory z aktuálního shellu) |
 | **iotop** | zobrazí I/O zatížení disků, rychlost zápisu a čtení dat a podrobný, interaktivní seznam všech běžících procesů (výpis se mění podle aktuálního stavu), **-o** pouze aktivní procesy, **-u** <​uzivatel>​ procesy daného uživatele, **-p** <PID> pouze určitý proces, **q** ukončí program | | **iotop** | zobrazí I/O zatížení disků, rychlost zápisu a čtení dat a podrobný, interaktivní seznam všech běžících procesů (výpis se mění podle aktuálního stavu), **-o** pouze aktivní procesy, **-u** <​uzivatel>​ procesy daného uživatele, **-p** <PID> pouze určitý proces, **q** ukončí program |
 | **iostat** | zobrazí I/O zatížení disků a rychlost zápisu a čtení dat, **-p** <​zarizeni>​ určí disk a zahrnuté diskové oddíly | | **iostat** | zobrazí I/O zatížení disků a rychlost zápisu a čtení dat, **-p** <​zarizeni>​ určí disk a zahrnuté diskové oddíly |
 | **hdparm** <​zarizeni / diskovy_oddil>​ | vypíše či nastaví parametry daného ATA/SATA zařízení | | **hdparm** <​zarizeni / diskovy_oddil>​ | vypíše či nastaví parametry daného ATA/SATA zařízení |
-| **smartctl** <​zarizeni>​ | **-a** vypíše podrobné informace o stavu daného zařízení (podporujícího SMART technologii) s cílem předejít jeho poškození,​ **-s** ​{**on**/​**off**aktivuje/​deaktivuje SMART, **-t** ​{**short**/​**long**spustí krátký/​dlouhý test\\ ''#​ smartctl -s on -t long /​dev/​sda''​ |+| **smartctl** <​zarizeni>​ | **-a** vypíše podrobné informace o stavu daného zařízení (podporujícího SMART technologii) s cílem předejít jeho poškození,​ **-s** ​<**on**/​**off**aktivuje/​deaktivuje SMART, **-t** ​<**short**/​**long**spustí krátký/​dlouhý test\\ ''#​ smartctl -s on -t long /​dev/​sda''​ |
 | **badblocks** <​zarizeni / diskovy_oddil>​ | kontroluje špatné bloky na daném zařízení,​ **-b** <n> určí velikost bloků v B (implicitně 1024), **-i** <​soubor>​ vynechá kontrolu již špatných bloků uvedených v daném souboru, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ badblocks -vb 4096 /dev/sda2 > bad_blocks''​ | | **badblocks** <​zarizeni / diskovy_oddil>​ | kontroluje špatné bloky na daném zařízení,​ **-b** <n> určí velikost bloků v B (implicitně 1024), **-i** <​soubor>​ vynechá kontrolu již špatných bloků uvedených v daném souboru, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ badblocks -vb 4096 /dev/sda2 > bad_blocks''​ |
 | **blockdev** <​prikaz>​ <​zarizeni / diskovy_oddil>​ | vypíše či nastaví vlastnosti zařízení,​ **-v** podrobný výpis, **--setro** nastaví práva „read-only“,​ **--setrw** nastaví práva „read-write“,​ **--getsize** vypíše počet sektorů na zařízení | | **blockdev** <​prikaz>​ <​zarizeni / diskovy_oddil>​ | vypíše či nastaví vlastnosti zařízení,​ **-v** podrobný výpis, **--setro** nastaví práva „read-only“,​ **--setrw** nastaví práva „read-write“,​ **--getsize** vypíše počet sektorů na zařízení |
Řádek 22: Řádek 22:
 | **sync** | přesune obsah diskové vyrovnávací paměti na fyzický disk, čímž se data okamžitě uloží (obvykle systém ukládá data s časovou prodlevou) | | **sync** | přesune obsah diskové vyrovnávací paměti na fyzický disk, čímž se data okamžitě uloží (obvykle systém ukládá data s časovou prodlevou) |
 | **eject** (<​zarizeni>​) | vysune mechaniku, **-t** zasune mechaniku\\ ''​$ eject''​ / ''​eject /​dev/​cdrom''​ | | **eject** (<​zarizeni>​) | vysune mechaniku, **-t** zasune mechaniku\\ ''​$ eject''​ / ''​eject /​dev/​cdrom''​ |
-| **xinput** (<​volba>​) (<​zarizeni>​) | konfiguruje a testuje X vstupní zařízení jako jsou myši, klávesnice a touchpady, **list** vypíše informace o zadaných vstupních zařízeních,​ bez parametru ​vypíše seznam všech vstupních zařízení,​ **test** testuje zařízení,​ v případě chyby zobrazí nekonečnou smyčku přijatých událostí\\ ''​$ xinput test 11''​ |+| **xinput** (<​volba>​) (<​zarizeni>​) | konfiguruje a testuje X vstupní zařízení jako jsou myši, klávesnice a touchpady, **list** vypíše informace o zadaných vstupních zařízeních,​ bez argumentu ​vypíše seznam všech vstupních zařízení,​ **test** testuje zařízení,​ v případě chyby zobrazí nekonečnou smyčku přijatých událostí\\ ''​$ xinput test 11''​ |
 \\ \\
 ^ SOUBOROVÝ SYSTÉM A SWAP ^ ^ ^ SOUBOROVÝ SYSTÉM A SWAP ^ ^
 | **cat /​proc/​partitions** | vypíše diskové oddíly, jejich hlavní (major) a vedlejší (minor) číslo a počet obsazených bloků | | **cat /​proc/​partitions** | vypíše diskové oddíly, jejich hlavní (major) a vedlejší (minor) číslo a počet obsazených bloků |
-| **fdisk** <​zarizeni / diskovy_oddil>​ | vypíše počet cylindrů na daném disku a pomocí volby **m** zobrazí nabídku pro práci s tabulkou rozdělení disku: **p** vypíše nastavené diskové oddíly, **n** přidá nový oddíl, **l** vypíše možné typy oddílů, **t** změní ​typ oddílu, **d** odstraní oddíl, **q** exit, **w** uloží změny na disku + exit; **-l** zobrazí rozdělení daného diskového oddílu, není-li specifikován,​ vypíše informace o rozdělení všech právě připojených disků, **-u** vypíše hodnoty v sektorech\\ ''# ​fdisk -lu /dev/sdb''​ |+| **fdisk** <​zarizeni / diskovy_oddil>​ | vypíše počet cylindrů na daném disku a pomocí volby **m** zobrazí nabídku pro práci s tabulkou rozdělení disku: **p** zobrazí tabulku rozdělení disku, **n** přidá nový oddíl, **l** vypíše možné typy oddílů, **t** nastaví ​typ oddílu, **d** odstraní oddíl, **q** ukončí program, **w** uloží změny na disku a ukončí program; **-l** zobrazí rozdělení daného diskového oddílu, není-li specifikován,​ vypíše informace o rozdělení všech právě připojených disků\\ ''#​ fdisk -l /​dev/​sdb''​ | 
 +| **parted** <​zarizeni>​ (<​prikaz>​) | vytvoří/​odstraní diskové oddíly nebo změní jejich typ, **print** zobrazí tabulku rozdělení disku, **unit** určí jednotky pro zobrazení velikosti diskových oddílů (např. „s“, „B“, „kB“, „MB“, „MiB“, „GB“, „GiB“, „TB“, „TiB“), **mklabel** vytvoří označení disku (např. „msdos“ či „gpt“), **mkpart** <​typ_oddilu / nazev_oddilu>​ <​typ_SS>​ <​zacatek>​ <​konec>​ vytvoří nový diskový oddíl, **rm** <n> odstraní diskový oddíl daného čísla, **select** <​zarizeni>​ vybere zařízení,​ které se má použít, **set** <n> <​priznak>​ <​stav>​ nastaví stav příznaku na diskovém oddílu daného čísla, **quit** ukončí program; není-li zadán žádný příkaz, pracuje interaktivně\\ ''#​ parted /dev/vda print''​\\ (zobrazí tabulku rozdělení disku na /dev/vda)\\ ''#​ parted /dev/vda unit s print''​\\ (zobrazí tabulku rozdělení disku podle sektorů)\\ ''#​ parted /dev/vdb mklabel msdos''​\\ (zapíše MBR označení disku)\\ ''# ​parted ​/dev/vdb mkpart primary xfs 2048s 1001MB''​\\ (vytvoří primární diskový oddíl o velikosti 1 000 MB)\\ ''#​ parted /dev/vdc mklabel gpt''​\\ (zapíše GPT označení disku)\\ ''#​ parted /dev/vdc mkpart primary 1MiB 1001MiB; parted /dev/vdc set 1 lvm on''​\\ (vytvoří diskový oddíl o velikosti 1000 MiB s typem Linux LVM)\\ ''#​ parted /dev/vdc mkpart swap1 linux-swap 1001MiB 1501MiB''​\\ (vytvoří odkládací oddíl s názvem „swap1“) ​|
 | **partprobe** | informuje OS o změnách v tabulce rozdělení disků, **-s** vypíše souhrnné informace o rozdělení disků | | **partprobe** | informuje OS o změnách v tabulce rozdělení disků, **-s** vypíše souhrnné informace o rozdělení disků |
 +| **udevadm settle**\\ (platí od RHEL 7) | informuje OS o změnách v tabulce rozdělení disků |
 | **mkfs** <​diskovy_oddil / LV> | vytvoří souborový systém na daném diskovém oddílu (oddíl musí být odpojen), **-t** <SS> určí typ SS, **-c** kontrola bloků, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ mkfs -ct ext3 /​dev/​sdb2''​ | | **mkfs** <​diskovy_oddil / LV> | vytvoří souborový systém na daném diskovém oddílu (oddíl musí být odpojen), **-t** <SS> určí typ SS, **-c** kontrola bloků, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ mkfs -ct ext3 /​dev/​sdb2''​ |
 | **mke2fs** <​diskovy_oddil / LV> | vytvoří souborový systém ext2, ext3, ext4 na daném diskovém oddílu (oddíl musí být odpojen), **-b** <n> určí velikost bloku v B, **-c** kontrola bloků, **-i** <n> určí počet bytů na i-node, **-t** <SS> určí typ SS, **-L** <​nazev_svazku>​ určí název svazku SS, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ mke2fs -cvt ext4 /​dev/​sdb2''​\\ ''#​ mkfs.ext4 /​dev/​mapper/​centosvg/​weblv''​ | | **mke2fs** <​diskovy_oddil / LV> | vytvoří souborový systém ext2, ext3, ext4 na daném diskovém oddílu (oddíl musí být odpojen), **-b** <n> určí velikost bloku v B, **-c** kontrola bloků, **-i** <n> určí počet bytů na i-node, **-t** <SS> určí typ SS, **-L** <​nazev_svazku>​ určí název svazku SS, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ mke2fs -cvt ext4 /​dev/​sdb2''​\\ ''#​ mkfs.ext4 /​dev/​mapper/​centosvg/​weblv''​ |
Řádek 36: Řádek 38:
 | **xfs_admin** | mění parametry souborového systému xfs, **-L** <​nazev_svazku>​ <​diskovy_oddil>​ určí název svazku diskového oddílu | | **xfs_admin** | mění parametry souborového systému xfs, **-L** <​nazev_svazku>​ <​diskovy_oddil>​ určí název svazku diskového oddílu |
 | **tune2fs** <​diskovy_oddil>​ | mění parametry souborového systému ext2, ext3, ext4, **-l** vypíše obsah superbloku, **-L** <​nazev_svazku>​ změní název svazku SS, **-j** změní typ SS ext2 na žurnálový ext3 (ten musí být nejdřív odpojen; k zajištění trvalého nastavení je třeba upravit i údaj „ext2“ na „ext3“ v ///​etc/​fstab//​),​ **-O** %%(^)%%<​vlastnost>​ nastaví či při použití znaku „%%^%%“ odstraní danou vlastnost SS, **-o** %%(^)%%<​volba_pripojeni>​ nastaví či při použití znaku „%%^%%“ odstraní danou volbu připojení SS\\ ''#​ tune2fs -j /​dev/​sdb1''​\\ ''#​ tune2fs -O ^has_journal /​dev/​sdb1''​\\ (změní zpět SS ext3 na ext2)\\ ''#​ tune2fs -o acl /​dev/​sdb1''​ | | **tune2fs** <​diskovy_oddil>​ | mění parametry souborového systému ext2, ext3, ext4, **-l** vypíše obsah superbloku, **-L** <​nazev_svazku>​ změní název svazku SS, **-j** změní typ SS ext2 na žurnálový ext3 (ten musí být nejdřív odpojen; k zajištění trvalého nastavení je třeba upravit i údaj „ext2“ na „ext3“ v ///​etc/​fstab//​),​ **-O** %%(^)%%<​vlastnost>​ nastaví či při použití znaku „%%^%%“ odstraní danou vlastnost SS, **-o** %%(^)%%<​volba_pripojeni>​ nastaví či při použití znaku „%%^%%“ odstraní danou volbu připojení SS\\ ''#​ tune2fs -j /​dev/​sdb1''​\\ ''#​ tune2fs -O ^has_journal /​dev/​sdb1''​\\ (změní zpět SS ext3 na ext2)\\ ''#​ tune2fs -o acl /​dev/​sdb1''​ |
-| **resize2fs** <​diskovy_oddil>​ (<​velikost>​) | změní (zvětší či zmenší) velikost souborového systému ext2, ext3, ext4 na daném oddílu na požadovanou hodnotu (SS musí být připojen), není-li velikost SS při jeho zvětšování uvedena, automaticky vyplní daný oddíl až do jeho max. velikosti (pokud SS vyplňuje celý oddíl, který je třeba rozšířit,​ musí se nejdřív zvětšit daný oddíl a pak teprve SS; je-li nutné oddíl zmenšit, musí se nejdřív odpojit, provést na něm kontrolu SS, snížit velikost SS a potom až zmenšit velikost oddílu tak, aby nebyl menší než nová velikost SS), **-p** vypíše průběh v procentech\\ ''#​ resize2fs /dev/sdb3 500M''​\\ ''#​ resize2fs /​dev/​vg00/​homelv''​ |+| **resize2fs** <​diskovy_oddil ​/ LV> (<​velikost>​) | změní (zvětší či zmenší) velikost souborového systému ext2, ext3, ext4 na daném oddílu na požadovanou hodnotu (SS musí být připojen), není-li velikost SS při jeho zvětšování uvedena, automaticky vyplní daný oddíl až do jeho max. velikosti (pokud SS vyplňuje celý oddíl, který je třeba rozšířit,​ musí se nejdřív zvětšit daný oddíl a pak teprve SS; je-li nutné oddíl zmenšit, musí se nejdřív odpojit, provést na něm kontrolu SS, snížit velikost SS a potom až zmenšit velikost oddílu tak, aby nebyl menší než nová velikost SS), **-p** vypíše průběh v procentech\\ ''#​ resize2fs /dev/sdb3 500M''​\\ ''#​ resize2fs /​dev/​vg00/​homelv''​ |
 | **xfs_growfs** <SS> | zvětší velikost souborového systému xfs (zmenšení není možné; SS musí být připojen), **-D** <​velikost>​ určí velikost SS (není-li velikost SS uvedena, automaticky vyplní daný oddíl až do jeho max. velikosti) | | **xfs_growfs** <SS> | zvětší velikost souborového systému xfs (zmenšení není možné; SS musí být připojen), **-D** <​velikost>​ určí velikost SS (není-li velikost SS uvedena, automaticky vyplní daný oddíl až do jeho max. velikosti) |
 | **fsck** <​diskovy_oddil>​ | kontroluje souborový systém a případně opraví nalezené chyby (SS musí být odpojen, „/“ v režimu „read-only“),​ **-A** postupně kontroluje všechny SS v ///​etc/​fstab//​ (probíhá automaticky při startu systému), **-R** vynechá kontrolu kořenového adresáře, **-a** automatická oprava nalezených chyb, **-r** interaktivní oprava chyb, **-t** <SS> určí typ SS, **-V** podrobný výpis\\ ''#​ fsck (-t ext3) /​dev/​sdb1''​ | | **fsck** <​diskovy_oddil>​ | kontroluje souborový systém a případně opraví nalezené chyby (SS musí být odpojen, „/“ v režimu „read-only“),​ **-A** postupně kontroluje všechny SS v ///​etc/​fstab//​ (probíhá automaticky při startu systému), **-R** vynechá kontrolu kořenového adresáře, **-a** automatická oprava nalezených chyb, **-r** interaktivní oprava chyb, **-t** <SS> určí typ SS, **-V** podrobný výpis\\ ''#​ fsck (-t ext3) /​dev/​sdb1''​ |
Řádek 46: Řádek 48:
 | **cat /​etc/​fstab** | vypíše seznam definovaných souborových systémů – jméno či UUID zařízení / diskového oddílu, přípojný bod, typ SS, volby připojení (viz příkaz „mount“),​ zálohování programem „dump“ („0“ = ne, „1“ = ano) a pořadí kontroly SS programem „fsck“ při startu systému („0“ = žádná kontrola, „1“ = první pořadí (pro SS „/“), „2“–„9“ další pořadí) | | **cat /​etc/​fstab** | vypíše seznam definovaných souborových systémů – jméno či UUID zařízení / diskového oddílu, přípojný bod, typ SS, volby připojení (viz příkaz „mount“),​ zálohování programem „dump“ („0“ = ne, „1“ = ano) a pořadí kontroly SS programem „fsck“ při startu systému („0“ = žádná kontrola, „1“ = první pořadí (pro SS „/“), „2“–„9“ další pořadí) |
 | **cat /etc/mtab** / **cat /​proc/​mounts** | vypíše seznam právě připojených souborových systémů | | **cat /etc/mtab** / **cat /​proc/​mounts** | vypíše seznam právě připojených souborových systémů |
-| **df** (<​adresar / diskovy_oddil>​) | vypíše informace o využití kapacity všech právě připojených souborových systémů či zadaného SS / diskového oddílu v kB, **-m** v MB, **-i** využití kapacity v i-uzlech, **-h** přehledný výpis, **-l** pouze lokální SS, **-T** zobrazí typ všech SS, **-t** <SS> pouze SS daného typu, **-P** použije výstupní formát POSIX\\ ''​$ df -P | awk '+$5 >= 90 {print}'''​\\ (vypíše SS s využitou kapacitou 90 % a více) | +| **df** (<​adresar / diskovy_oddil ​/ LV>) | vypíše informace o využití kapacity všech právě připojených souborových systémů či zadaného SS / diskového oddílu v kB, **-m** v MB, **-i** využití kapacity v i-uzlech, **-h** přehledný výpis, **-l** pouze lokální SS, **-T** zobrazí typ všech SS, **-t** <SS> pouze SS daného typu, **-P** použije výstupní formát POSIX\\ ''​$ df -P | awk '+$5 >= 90 {print}'''​\\ (vypíše SS s využitou kapacitou 90 % a více) | 
-| **mkswap** <​diskovy_oddil>​ | vytvoří odkládací prostor (swap) pro virtuální paměť, **-L** <​nazev_svazku>​ určí název svazku | +| **mkswap** <​diskovy_oddil ​/ LV> | vytvoří odkládací prostor (swap) pro virtuální paměť, **-L** <​nazev_svazku>​ určí název svazku | 
-| **swapon** <​diskovy_oddil>​ | aktivuje odkládací prostor (pro trvalou aktivaci musí být oddíl uveden v ///​etc/​fstab//​ s volbou „auto“),​ **-a** aktivuje všechny swap oddíly v ///​etc/​fstab//,​ **-s** vypíše aktivní oddíly s odkládacím prostorem (údaje z ///​proc/​swaps//​),​ **-v** podrobný výpis | +| **swapon** <​diskovy_oddil ​/ LV> | aktivuje odkládací prostor (pro trvalou aktivaci musí být oddíl uveden v ///​etc/​fstab//​ s volbou „auto“),​ **-a** aktivuje všechny swap oddíly v ///​etc/​fstab//,​ **-s** vypíše aktivní oddíly s odkládacím prostorem (údaje z ///​proc/​swaps//​),​ **-v** podrobný výpis ​(název diskového oddílu, velikost, využití a priorita) ​
-| **swapoff** <​diskovy_oddil>​ | deaktivuje odkládací prostor |+| **swapoff** <​diskovy_oddil ​/ LV> | deaktivuje odkládací prostor, **-a** deaktivuje všechny swap oddíly v ///​etc/​fstab//,​ **-v** podrobný výpis ​|
 | **cat /​proc/​swaps** | vypíše aktivní oddíly s odkládacím prostorem | | **cat /​proc/​swaps** | vypíše aktivní oddíly s odkládacím prostorem |
 | **mount** (<​zarizeni / diskovy_oddil / adresar / NFS_server:​SS (adresar)>​) | vypíše právě připojené souborové systémy (údaje z ///​etc/​mtab//​) či připojí zadaný SS, **-a** připojí všechny SS v ///​etc/​fstab//​ s volbou „defaults“ nebo „auto“, **-L** <​nazev_svazku>​ podle svazku, **-U** <​UUID>​ podle UUID, **-t** <SS> určí typ SS, **-n** bez zápisu do ///​etc/​mtab//​ (např. má-li být /etc připojen jako read-only SS), **-o** <​atribut>​ určí volby připojení oddělené čárkou (např. **remount** znovu připojí již připojený SS **ro** read-only, **rw** read-write, (**no**)**dev** (ne)povolí přístup k SS znakovým a blokovým zařízením,​ (**a**)**sync** (ne)povolí synchronní čtení a zápis dat na SS, (**no**)**auto** (ne)připojí SS automaticky,​ **users** povolí připojení i odpojení SS jakémukoliv uživateli, (**no**)**user** (ne)povolí připojení SS běžnému uživateli (ale jen ten ho smí opět odpojit), **usrquota**/​**grpquota** povolí vymezení použitelného prostoru na SS pro jednotlivé uživatele/​skupiny (atribut musí existovat v ///​etc/​fstab//​),​ (**no**)**acl** (ne)povolí rozšířená přístupová práva ACL pro SS ext2, ext3 či ext4,( **no**)**atime** (ne)povolí úpravu údajů o posledním přístupu k SS v jeho i-nodu, (**no**)**suid** (ne)povolí práva setuid a setgid spustitelným souborům, (**no**)**exec** (ne)povolí spuštění binárních souborů na SS, **defaults** = rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async)\\ ''​$ mount /​dev/​fd0''​ / ''​mount /​mnt/​floppy''​\\ (údaje pro připojení zařízení jsou uvedeny v ///​etc/​fstab//​)\\ ''​$ mount -t iso9660 /dev/cdrom /​mnt/​cdrom''​\\ ''​$ mount -t vfat /dev/sdc1 /​mnt/​flash''​\\ ''#​ mount -no remount,ro /''​\\ ''#​ mount server_01:/​data /​mnt/​nfs''​\\ ''#​ mount LABEL="​Test Label" /​test''​\\ ''#​ mount UUID="​b3cb79b8-a8c6-f188-064b-82236deb1604"​ /​test''​ | | **mount** (<​zarizeni / diskovy_oddil / adresar / NFS_server:​SS (adresar)>​) | vypíše právě připojené souborové systémy (údaje z ///​etc/​mtab//​) či připojí zadaný SS, **-a** připojí všechny SS v ///​etc/​fstab//​ s volbou „defaults“ nebo „auto“, **-L** <​nazev_svazku>​ podle svazku, **-U** <​UUID>​ podle UUID, **-t** <SS> určí typ SS, **-n** bez zápisu do ///​etc/​mtab//​ (např. má-li být /etc připojen jako read-only SS), **-o** <​atribut>​ určí volby připojení oddělené čárkou (např. **remount** znovu připojí již připojený SS **ro** read-only, **rw** read-write, (**no**)**dev** (ne)povolí přístup k SS znakovým a blokovým zařízením,​ (**a**)**sync** (ne)povolí synchronní čtení a zápis dat na SS, (**no**)**auto** (ne)připojí SS automaticky,​ **users** povolí připojení i odpojení SS jakémukoliv uživateli, (**no**)**user** (ne)povolí připojení SS běžnému uživateli (ale jen ten ho smí opět odpojit), **usrquota**/​**grpquota** povolí vymezení použitelného prostoru na SS pro jednotlivé uživatele/​skupiny (atribut musí existovat v ///​etc/​fstab//​),​ (**no**)**acl** (ne)povolí rozšířená přístupová práva ACL pro SS ext2, ext3 či ext4,( **no**)**atime** (ne)povolí úpravu údajů o posledním přístupu k SS v jeho i-nodu, (**no**)**suid** (ne)povolí práva setuid a setgid spustitelným souborům, (**no**)**exec** (ne)povolí spuštění binárních souborů na SS, **defaults** = rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async)\\ ''​$ mount /​dev/​fd0''​ / ''​mount /​mnt/​floppy''​\\ (údaje pro připojení zařízení jsou uvedeny v ///​etc/​fstab//​)\\ ''​$ mount -t iso9660 /dev/cdrom /​mnt/​cdrom''​\\ ''​$ mount -t vfat /dev/sdc1 /​mnt/​flash''​\\ ''#​ mount -no remount,ro /''​\\ ''#​ mount server_01:/​data /​mnt/​nfs''​\\ ''#​ mount LABEL="​Test Label" /​test''​\\ ''#​ mount UUID="​b3cb79b8-a8c6-f188-064b-82236deb1604"​ /​test''​ |
 | **umount** <​zarizeni / diskovy_oddil / adresar> | odpojí souborový systém (nesmí být používán žádným procesem), **-a** všechny připojené SS\\ ''​$ umount /​mnt/​flash''​\\ ''​$ umount /​dev/​sdc1''​ | | **umount** <​zarizeni / diskovy_oddil / adresar> | odpojí souborový systém (nesmí být používán žádným procesem), **-a** všechny připojené SS\\ ''​$ umount /​mnt/​flash''​\\ ''​$ umount /​dev/​sdc1''​ |
-| **showmount** (<​pocitac>​) | vypíše seznam všech počítačů (klientů), které mají povoleno připojení lokálních adresářů přes NFS z lokálního či daného serveru (údaje z ///​etc/​exports//​),​ **-a** vypíše názvy či IP adresy klientů a adresáře, které jsou jim právě exportovány,​ **-e** vypíše seznam všech exportovaných adresářů a klientů, jenž mají povoleno je připojit | +| **showmount** (<​pocitac>​) | vypíše seznam všech počítačů (klientů), které mají povoleno připojení lokálních adresářů přes NFS z lokálního či daného serveru (údaje z ///​etc/​exports(.d/)//), **-a** vypíše názvy či IP adresy klientů a adresáře, které jsou jim právě exportovány,​ **-e** vypíše seznam všech exportovaných adresářů a klientů, jenž mají povoleno je připojit | 
-| **exportfs** (<​volba>​) (<​klient>​**:​**<​adresar>​) | definuje vzdálené počítače (klienty) a lokální adresáře, které jim budou exportovány přes NFS(trvalé nastavení se provede v ///​etc/​exports//​),​ **-a** exportuje vše, co je uvedeno v ///​etc/​exports//,​ **-r** provede opakovaný export položek z ///​etc/​exports//​ (synchronizuje soubor ///​var/​lib/​nfs/​etab//​ s údaji v ///​etc/​exports//​),​ **-i** ignoruje informace v ///​etc/​exports//​ a použije pouze volby zadané přímo v příkazovém řádku, **-u** <​klient>​**:​**<​adresar>​ zruší daný export, s volbou „-a“ zruší export všech položek v ///​etc/​exports//,​ **-o** určí další volby pro export lokálního adresáře (výchozí volby jsou **sync,​ro,​root_squash,​wdelay**)\\ ''#​ exportfs -o rw client1:/​usr/​tmp''​\\ ''#​ exportfs -au''​ |+| **exportfs** (<​volba>​) (<​klient>​**:​**<​adresar>​) | definuje vzdálené počítače (klienty) a lokální adresáře, které jim budou exportovány přes NFS (trvalé nastavení se provede v ///​etc/​exports(.d/)//); bez argumentu či s volbou **-s** vypíše seznam všech exportovaných adresářů, **-a** exportuje vše, co je uvedeno v ///​etc/​exports(.d/)//, **-r** provede opakovaný export položek z ///​etc/​exports(.d/)// (synchronizuje soubor ///​var/​lib/​nfs/​etab//​ s údaji v ///​etc/​exports(.d/)//), **-i** ignoruje informace v ///​etc/​exports(.d/)// a použije pouze volby zadané přímo v příkazovém řádku, **-u** <​klient>​**:​**<​adresar>​ zruší daný export, s volbou „-a“ zruší export všech položek v ///​etc/​exports(.d/)//, **-o** určí další volby pro export lokálního adresáře (výchozí volby jsou **sync,​ro,​root_squash,​wdelay**), **-v** podrobný výpis\\ ''#​ exportfs -av''​\\ ''#​ exportfs -o rw client1:/​usr/​tmp''​\\ ''#​ exportfs -au''​ |
 | **quota** | vypíše informace o nastavení limitů (quot) a využití diskového prostoru přihlášeného uživatele na všech připojených SS, **-u** <​uzivatel>​ daného uživatele, **-g** <​skupina>​ dané skupiny, **-v** podrobný výpis | | **quota** | vypíše informace o nastavení limitů (quot) a využití diskového prostoru přihlášeného uživatele na všech připojených SS, **-u** <​uzivatel>​ daného uživatele, **-g** <​skupina>​ dané skupiny, **-v** podrobný výpis |
 | **repquota** <SS> | vypíše informace o využití a nastavení quot na daném SS, **-a** všech připojených SS, **-u** quoty uživatelů (implicitně),​ **-g** quoty skupin, **-v** podrobný výpis | | **repquota** <SS> | vypíše informace o využití a nastavení quot na daném SS, **-a** všech připojených SS, **-u** quoty uživatelů (implicitně),​ **-g** quoty skupin, **-v** podrobný výpis |
Řádek 61: Řádek 63:
 | **setquota** <​uzivatel/​skupina>​ | nastaví quoty přímo z příkazového řádku, **-u** danému uživateli, **-g** dané skupině, **-p** <​vzor>​ podle daného vzoru (uživatele),​ **-a** pro všechny připojené SS s nastaveným parametrem „usrquota“/​„grpquota“,​ **-t** nastaví max. období (v řádu sekund, minut, hodin či dní), během něhož může být překročen „soft limit“ až do hodnoty uvedené jako „hard limit“ (není-li tato doba nastavena, max. hodnota = „soft limit“)\\ ''#​ setquota -u tim 512 1024 0 0 /​home''​ | | **setquota** <​uzivatel/​skupina>​ | nastaví quoty přímo z příkazového řádku, **-u** danému uživateli, **-g** dané skupině, **-p** <​vzor>​ podle daného vzoru (uživatele),​ **-a** pro všechny připojené SS s nastaveným parametrem „usrquota“/​„grpquota“,​ **-t** nastaví max. období (v řádu sekund, minut, hodin či dní), během něhož může být překročen „soft limit“ až do hodnoty uvedené jako „hard limit“ (není-li tato doba nastavena, max. hodnota = „soft limit“)\\ ''#​ setquota -u tim 512 1024 0 0 /​home''​ |
 | **quotaon** / **quotaoff** <SS> | povolí/​zakáže použití quot na daném SS, **-a** na všech připojených SS, **-u** quoty uživatelů,​ **-g** quoty skupin | | **quotaon** / **quotaoff** <SS> | povolí/​zakáže použití quot na daném SS, **-a** na všech připojených SS, **-u** quoty uživatelů,​ **-g** quoty skupin |
-| **dump** <cil> <​zdroj>​ | zálohuje souborový systém ext2, ext3, ext4 (daný oddíl musí být odpojen, jde-li o SS připojený přímo k „/“, je třeba systém uvést na runlevel ​1, čímž se zastaví všechny procesy užívající tento oddíl, a opět ho připojit v režimu „read-only“),​ **-**<​n>​ úroveň inkrementální zálohy (nabývá hodnot 0–9, přičemž 0 = full backup), **-u** aktualizuje ///​etc/​dumpdates//​ (přehled provedených záloh), **-a** automatická velikost (zapisuje data do konce pásky), **-f** <cil> cílový soubor/​zařízení,​ **-z** komprimace gzip, **-j** komprimace bzip2, **-L** <​nazev>​ pojmenuje archiv, **-M** umožní „multi-volume“ zálohu (při archivech větších než 2 GB), **-S** nedojde k fyzické záloze, jen vypočte velikost místa potřebného k uložení archivu, **-W** vypíše SS, jenž je třeba zálohovat (údaje z ///​etc/​dumpdates//​ a ///​etc/​fstab//​)\\ ''#​ dump -0uf /​tmp/​home.bckp /​home''​\\ ''#​ dump -0auf /dev/st0 -L Full_bckp_11-07-08 /''​\\ ''#​ dump -0uj 9 /home | dd bs=1024 of=/​dev/​rmt0''​\\ (přijaté variabilní bloky dat jsou převedeny na bloky o stejné velikosti a uloženy na pásku) |+| **dump** <cil> <​zdroj>​ | zálohuje souborový systém ext2, ext3, ext4 (daný oddíl musí být odpojen, jde-li o SS připojený přímo k „/“, je třeba systém uvést na úroveň běhu systému ​1, čímž se zastaví všechny procesy užívající tento oddíl, a opět ho připojit v režimu „read-only“),​ **-**<​n>​ úroveň inkrementální zálohy (nabývá hodnot 0–9, přičemž 0 = full backup), **-u** aktualizuje ///​etc/​dumpdates//​ (přehled provedených záloh), **-a** automatická velikost (zapisuje data do konce pásky), **-f** <cil> cílový soubor/​zařízení,​ **-z** komprimace gzip, **-j** komprimace bzip2, **-L** <​nazev>​ pojmenuje archiv, **-M** umožní „multi-volume“ zálohu (při archivech větších než 2 GB), **-S** nedojde k fyzické záloze, jen vypočte velikost místa potřebného k uložení archivu, **-W** vypíše SS, jenž je třeba zálohovat (údaje z ///​etc/​dumpdates//​ a ///​etc/​fstab//​)\\ ''#​ dump -0uf /​tmp/​home.bckp /​home''​\\ ''#​ dump -0auf /dev/st0 -L Full_bckp_11-07-08 /''​\\ ''#​ dump -0uj 9 /home | dd bs=1024 of=/​dev/​rmt0''​\\ (přijaté variabilní bloky dat jsou převedeny na bloky o stejné velikosti a uloženy na pásku) |
 | **restore** <​zdroj>​ | obnoví data z archivu vytvořeného programem „dump“ do pracovního adresáře, **-f** <​zdroj>​ zdrojový soubor/​zařízení,​ **-r** nově naformátovaný SS, **-x** existující SS, **-s** <n> číslo zálohy (souboru), **-i** interaktivní režim, **-t** vypíše obsah archivu, **-v** podrobný výpis ​ \\ ''#​ restore -rvf /​dev/​rmt0''​\\ (plná obnova SS)\\ ''#​ restore -is 3 -f /​dev/​rmt0''​\\ (interaktivní obnova, možno obnovit i jednotlivé soubory) | | **restore** <​zdroj>​ | obnoví data z archivu vytvořeného programem „dump“ do pracovního adresáře, **-f** <​zdroj>​ zdrojový soubor/​zařízení,​ **-r** nově naformátovaný SS, **-x** existující SS, **-s** <n> číslo zálohy (souboru), **-i** interaktivní režim, **-t** vypíše obsah archivu, **-v** podrobný výpis ​ \\ ''#​ restore -rvf /​dev/​rmt0''​\\ (plná obnova SS)\\ ''#​ restore -is 3 -f /​dev/​rmt0''​\\ (interaktivní obnova, možno obnovit i jednotlivé soubory) |
 | **photorec** | obnoví smazaná data z HDD či přenosného média různých typů SS; pracuje interaktivně a automaticky rozpozná SS, lze obnovit i konkrétní datový formát | | **photorec** | obnoví smazaná data z HDD či přenosného média různých typů SS; pracuje interaktivně a automaticky rozpozná SS, lze obnovit i konkrétní datový formát |
 \\ \\
-^ LVM (Logical volume manager) ^ Dynamická ​správa diskových oddílů ^+^ LVM (Logical volume manager) ^ dynamická ​správa diskových oddílů ^
 | **pvcreate** <PV> | přidá PV (fyzický oddíl / disk) pod správu LVM\\ ''#​ pvcreate /​dev/​sda4''​ | | **pvcreate** <PV> | přidá PV (fyzický oddíl / disk) pod správu LVM\\ ''#​ pvcreate /​dev/​sda4''​ |
 | **pvs** | vypíše všechny PV v systému, jejich VG, atributy, velikost a volné místo | | **pvs** | vypíše všechny PV v systému, jejich VG, atributy, velikost a volné místo |
 | **pvdisplay** (<​PV>​) | vypíše podrobné informace o všech či zadaných PVs, **-m** mapování PV (vypíše zahrnuté LV a LE) | | **pvdisplay** (<​PV>​) | vypíše podrobné informace o všech či zadaných PVs, **-m** mapování PV (vypíše zahrnuté LV a LE) |
-| **pvchange** <PV> | změní atributy daného PV, **-x** ​{**y**/**n**povolí/​zakáže přidání PE (fyzických bloků) |+| **pvchange** <PV> | změní atributy daného PV, **-x** ​<**y**/**n**povolí/​zakáže přidání PE (fyzických bloků) |
 | **pvresize** <PV> | změní velikost daného PV\\ ''#​ pvresize --setphysicalvolumesize 40G /​dev/​sda1''​\\ ''#​ pvresize /​dev/​sda4''​\\ (rozšíří PV o všechno volné místo na /dev/sda4) | | **pvresize** <PV> | změní velikost daného PV\\ ''#​ pvresize --setphysicalvolumesize 40G /​dev/​sda1''​\\ ''#​ pvresize /​dev/​sda4''​\\ (rozšíří PV o všechno volné místo na /dev/sda4) |
 | **pvmove** <​zdrojovy_PV>​ (<​cilovy_PV>​) | přesune data z jednoho PV na druhý, není-li cílový PV určen, data se přemístí na jakékoliv volné místo v rámci daného VG | | **pvmove** <​zdrojovy_PV>​ (<​cilovy_PV>​) | přesune data z jednoho PV na druhý, není-li cílový PV určen, data se přemístí na jakékoliv volné místo v rámci daného VG |
Řádek 76: Řádek 78:
 | **vgs** | vypíše všechny VG v systému, počet jejich PV/LV, počet kopií, velikost a volné místo | | **vgs** | vypíše všechny VG v systému, počet jejich PV/LV, počet kopií, velikost a volné místo |
 | **vgdisplay** (<​VG>​) | vypíše podrobné informace o všech či zadaných VGs, **-v** včetně zahrnutých PV a LV | | **vgdisplay** (<​VG>​) | vypíše podrobné informace o všech či zadaných VGs, **-v** včetně zahrnutých PV a LV |
-| **vgchange** <VG> | změní atributy daného VG, **-a** ​{**y**/**n**aktivuje/​deaktivuje daný VG\\ ''#​ vgchange -a n data_vg''​ |+| **vgchange** <VG> | změní atributy daného VG, **-a** ​<**y**/**n**aktivuje/​deaktivuje daný VG\\ ''#​ vgchange -a n data_vg''​ |
 | **vgrename** <​stary_VG>​ <​novy_VG>​ | přejmenuje daný VG\\ ''#​ vgrename data_vg datavg''​ | | **vgrename** <​stary_VG>​ <​novy_VG>​ | přejmenuje daný VG\\ ''#​ vgrename data_vg datavg''​ |
 | **vgextend** <VG> <PV> | přidá PV do daného VG\\ ''#​ vgextend vg00 /​dev/​sda4''​ | | **vgextend** <VG> <PV> | přidá PV do daného VG\\ ''#​ vgextend vg00 /​dev/​sda4''​ |
Řádek 83: Řádek 85:
 | **vgimport** <VG> | importuje daný VG (zpřístupní se systému) | | **vgimport** <VG> | importuje daný VG (zpřístupní se systému) |
 | **vgremove** <VG> | odstraní daný VG | | **vgremove** <VG> | odstraní daný VG |
-| **lvcreate** <LV> <VG> | vytvoří LV (virtuální diskový oddíl), **-n** <LV> určí název LV, **-L** <​velikost>​ určí velikost LV, **-l** <n> určí velikost LV zadáním počtu logických bloků, **-m** <n> určí počet kopií daného LV (vytvoří zrcadlení lineárního LV), **-p** ​{**r**/**w**nastaví práva pro čtení / čtení a zápisu\\ ''#​ lvcreate -n web_lv -L 10G datavg''​ |+| **lvcreate** <LV> <VG> | vytvoří LV (virtuální diskový oddíl), **-n** <LV> určí název LV, **-L** <​velikost>​ určí velikost LV, **-l** <n> určí velikost LV zadáním počtu logických bloků, **-m** <n> určí počet kopií daného LV (vytvoří zrcadlení lineárního LV), **-p** ​<**r**/**w**nastaví práva pro čtení / čtení a zápisu\\ ''#​ lvcreate -n web_lv -L 10G datavg''​ |
 | **lvs** | vypíše všechny LV v systému, jejich VG, atributy, velikost a další informace| | **lvs** | vypíše všechny LV v systému, jejich VG, atributy, velikost a další informace|
 | **lvdisplay** (<​LV/​VG>​) | vypíše podrobné informace o všech či zadaných LVs nebo všech LV na daném VG, **-m** mapování LV (vypíše zahrnuté PV, PE a typ LV – lineární, zrcadlený, snapshot) | | **lvdisplay** (<​LV/​VG>​) | vypíše podrobné informace o všech či zadaných LVs nebo všech LV na daném VG, **-m** mapování LV (vypíše zahrnuté PV, PE a typ LV – lineární, zrcadlený, snapshot) |
-| **lvchange** <LV> | změní atributy daného LV, **-p** ​{**r**/**w**nastaví práva pro čtení / čtení a zápisu, **-a** ​{**y**/**n**aktivuje/​deaktivuje daný LV\\ ''#​ lvchange -a n datavg/​web_lv''​ |+| **lvchange** <LV> | změní atributy daného LV, **-p** ​<**r**/**w**nastaví práva pro čtení / čtení a zápisu, **-a** ​<**y**/**n**aktivuje/​deaktivuje daný LV\\ ''#​ lvchange -a n datavg/​web_lv''​ |
 | **lvrename** ​ <​stary_LV>​ <​novy_LV>​ | přejmenuje daný LV\\ ''#​ lvrename datavg/​web_lv datavg/​weblv''​ | | **lvrename** ​ <​stary_LV>​ <​novy_LV>​ | přejmenuje daný LV\\ ''#​ lvrename datavg/​web_lv datavg/​weblv''​ |
 | **lvresize** <LV> | změní velikost daného LV, **-L** (**+**/​**-**)<​velikost>​ nastaví, zvětší či zmenší velikost LV na požadovanou hodnotu v MB (M), GB (G), TB (T), PB (P), EB (E), **-l** (**+**/​**-**)<​n>​ určí velikost LV zadáním počtu logických bloků (pokud SS vyplňuje celý LV, který je třeba rozšířit,​ musí se nejdřív zvětšit daný LV a pak teprve SS; je-li nutné LV zmenšit, musí se nejdřív odpojit, provést na něm kontrolu SS, snížit velikost SS a až poté zmenšit velikost LV tak, aby nebyla menší než nová velikost SS), **-r** změní velikost zahrnutého SS\\ ''#​ lvresize -rL +200M vg00/​rootlv''​\\ ''#​ lvresize -l +100%FREE /​dev/​VolGroup00/​LogVol00''​\\ (vyplní zbývající volné místo v daném VG) | | **lvresize** <LV> | změní velikost daného LV, **-L** (**+**/​**-**)<​velikost>​ nastaví, zvětší či zmenší velikost LV na požadovanou hodnotu v MB (M), GB (G), TB (T), PB (P), EB (E), **-l** (**+**/​**-**)<​n>​ určí velikost LV zadáním počtu logických bloků (pokud SS vyplňuje celý LV, který je třeba rozšířit,​ musí se nejdřív zvětšit daný LV a pak teprve SS; je-li nutné LV zmenšit, musí se nejdřív odpojit, provést na něm kontrolu SS, snížit velikost SS a až poté zmenšit velikost LV tak, aby nebyla menší než nová velikost SS), **-r** změní velikost zahrnutého SS\\ ''#​ lvresize -rL +200M vg00/​rootlv''​\\ ''#​ lvresize -l +100%FREE /​dev/​VolGroup00/​LogVol00''​\\ (vyplní zbývající volné místo v daném VG) |
 | **lvconvert** <LV> | změní typ LV, **-m** <n> určí počet kopií daného LV (vytvoří zrcadlení lineárního LV), **-s** <​zdrojovy_LV>​ <​cilovy_LV>​ vytvoří zálohu (snapshot) daného LV\\ ''#​ lvconvert -s vg00/lvol1 vg00/​lvol2''​ | | **lvconvert** <LV> | změní typ LV, **-m** <n> určí počet kopií daného LV (vytvoří zrcadlení lineárního LV), **-s** <​zdrojovy_LV>​ <​cilovy_LV>​ vytvoří zálohu (snapshot) daného LV\\ ''#​ lvconvert -s vg00/lvol1 vg00/​lvol2''​ |
 | **lvremove** <LV> | odstraní daný LV | | **lvremove** <LV> | odstraní daný LV |
 +\\
 +^ POKROČILÉ FUNKCE ÚLOŽIŠTĚ ^ ^
 +| **STRATIS**\\ (platí od RHEL 8) | **spravuje disková pole fyzických úložných zařízení a v případě potřeby rozšiřuje souborové systémy** |
 +| **stratis pool create** <​pole>​ <​zarizeni>​ | vytvoří diskové pole z jednoho nebo více blokových zařízení\\ ''#​ stratis pool create pool1 /​dev/​vdb''​ |
 +| **stratis pool list** | zobrazí všechna disková pole v systému |
 +| **stratis pool rename** <​stare_pole>​ <​nove_pole>​ | přejmenuje diskové pole |
 +| **stratis pool destroy** <​pole>​ | odstraní diskové pole |
 +| **stratis pool add-data** <​pole>​ <​zarizeni>​ | přidá další bloková zařízení do diskového pole\\ ''#​ stratis pool add-data pool1 /​dev/​vdc''​ |
 +| **stratis blockdev list** (<​pole>​) | zobrazí bloková zařízení v daném diskovém poli; bez argumentu se zobrazí bloková zařízení všech diskových polí |
 +| **stratis fs create** <​pole>​ <SS> | vytvoří dynamický a flexibilní souborový systém na daném diskovém poli (v ///​stratis/<​pole>/<​FS>//​)\\ ''#​ stratis fs create pool1 fs1''​ |
 +| **stratis fs snapshot** <​pole>​ <SS> <​snapshot>​ | vytvoří snapshot daného souborového systému (v ///​stratis/<​pole>/<​FS_snap>//​)\\ ''#​ stratis fs snapshot pool1 fs1 fs1_snap''​ |
 +| **stratis fs list** (<​pole>​) | zobrazí souborové systémy a jejich snapshoty na daném diskovém poli; bez argumentu se zobrazí souborové systémy všech diskových polí |
 +| **stratis fs rename** <​pole>​ <​stary_SS>​ <​novy_SS>​ | přejmenuje souborový systém |
 +| **stratis fs destroy** <​pole>​ <​SS/​snapshot>​ | odstraní souborový systém nebo snapshot z daného diskového pole\\ ''#​ stratis fs destroy pool1 fs1''​ / ''​fs1_snap''​ |
 +| **VDO** (Virtual Data Optimizer)\\ (platí od RHEL 8) | **snižuje využití místa na disku na blokových zařízeních a minimalizuje replikaci dat** |
 +| **vdo create --name=**<​vdo>​ **--device=**<​zarizeni>​ **--vdoLogicalSize=**<​velikost>​ | vytvoří a spustí VDO svazek z daného zařízení a o dané velikosti\\ ''#​ vdo create --name=vdo1 --device=/​dev/​vdd --vdoLogicalSize=500G''​ |
 +| **vdo list** | zobrazí všechny spuštěné VDO svazky |
 +| **vdo start --name=**<​vdo>​ | spustí zastavený, aktivovaný VDO svazek, **--all** všechny zastavené a aktivované VDO svazky |
 +| **vdo stop --name=**<​vdo>​ | zastaví spuštěný VDO svazek, **--all** všechny spuštěné VDO svazky |
 +| **vdo activate --name=**<​vdo>​ | aktivuje daný VDO svazek, **--all** všechny VDO svazky |
 +| **vdo deactivate --name=**<​vdo>​ | deaktivuje daný VDO svazek, **--all** všechny VDO svazky |
 +| **vdo status --name=**<​vdo>​ | zobrazí nastavení pro daný VDO svazek; není-li uveden, zobrazí nastavení pro všechny VDO svazky |
 +| **vdostats** | zobrazí využití všech spuštěných VDO svazků, **--human-readable** v čitelném formátu |
 +| **vdo remove --name=**<​vdo>​ | odstraní VDO svazek, **--all** všechny VDO svazky |
Poslední úprava: 2019/06/28 19:41 autor: Miroslav Bernát

počet návštěv: