Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ucty-a-prava

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucty-a-prava [2019/10/01 20:25]
Miroslav Bernát
ucty-a-prava [2020/07/09 21:21] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 10: Řádek 10:
 | **last** (<​uzivatel>​) | vypíše časové údaje o přihlášení všech či zadaných uživatelů do systému za poslední období (od vytvoření souboru ///​var/​log/​wtmp//​) včetně jména terminálu a způsobu připojení,​ **-n** <n> jen posledních //n// přihlášení,​ **-d** vypíše jména počítačů při vzdáleném připojení,​ **-i** vypíše IP adresy při vzdáleném připojení,​ **-x** vypíše změny úrovní běhu systému | | **last** (<​uzivatel>​) | vypíše časové údaje o přihlášení všech či zadaných uživatelů do systému za poslední období (od vytvoření souboru ///​var/​log/​wtmp//​) včetně jména terminálu a způsobu připojení,​ **-n** <n> jen posledních //n// přihlášení,​ **-d** vypíše jména počítačů při vzdáleném připojení,​ **-i** vypíše IP adresy při vzdáleném připojení,​ **-x** vypíše změny úrovní běhu systému |
 | **lastb** (<​uzivatel>​) | vypíše časové údaje nezdařených pokusů o přihlášení všech či zadaných uživatelů do systému za poslední období (od vytvoření souboru ///​var/​log/​btmp//​) včetně jména terminálu a způsobu připojení,​ **-n** <n> jen posledních //n// přihlášení,​ **-d** vypíše jména počítačů při vzdáleném připojení,​ **-i** vypíše IP adresy při vzdáleném připojení | | **lastb** (<​uzivatel>​) | vypíše časové údaje nezdařených pokusů o přihlášení všech či zadaných uživatelů do systému za poslední období (od vytvoření souboru ///​var/​log/​btmp//​) včetně jména terminálu a způsobu připojení,​ **-n** <n> jen posledních //n// přihlášení,​ **-d** vypíše jména počítačů při vzdáleném připojení,​ **-i** vypíše IP adresy při vzdáleném připojení |
-| **lastlog** | vypíše seznam všech uživatelů v systému a čas jejich posledního přihlášení včetně jména terminálu (údaje z ///​var/​log/​lastlog//​),​ **-u** <​uzivatel> ​pouze údaje ​daného uživatele, **-t** <n> údaje uživatelů přihlášených během posledních //n// dní | +| **lastlog** | vypíše seznam všech uživatelů v systému a čas jejich posledního přihlášení včetně jména terminálu (údaje z ///​var/​log/​lastlog//​),​ **-u** <​uzivatel> ​záznamy ​daného uživatele, **-t** <n> údaje uživatelů přihlášených během posledních //n// dní | 
-| **faillog** | vypíše ​pozitivní ​záznamy o neúspěšném přihlášení všech uživatelů (údaje z ///​var/​log/​faillog//​),​ **-a** všechny záznamy, **-u** <​uzivatel>​ daného uživatele, **-m** <n> nastaví max. počet chybných přihlášení,​ **-r** vynuluje počítadlo chybných přihlášení;​ používá modul pam_tally\\ ''#​ faillog -u kuba -r''​ | +| **faillog** | vypíše záznamy o neúspěšném přihlášení všech uživatelů (údaje z ///​var/​log/​faillog//​),​ **-a** všechny záznamy, **-u** <​uzivatel> ​záznamy ​daného uživatele, **-m** <n> nastaví max. počet chybných přihlášení,​ **-r** vynuluje počítadlo chybných přihlášení;​ používá modul pam_tally\\ ''#​ faillog -u kuba -r''​ | 
-| **pam_tally2** | **-u** <​uzivatel>​ vypíše záznamy o neúspěšném přihlášení ​daného ​ivatele ​(údaje z ///var/log/tallylog//), **--reset** vynuluje počítadlo chybných přihlášení\\ ''# ​pam_tally2 ​--reset -u jan''​ |+| **pam_tally2**\\ (platí od RHEL 6) vypíše záznamy o neúspěšném přihlášení všech uživatelů (údaje z ///​var/​log/​tallylog//​), ​**-u** <​uzivatel> ​záznamy daného uživatele, **--reset** vynuluje počítadlo chybných přihlášení;​ používá modul pam_tally2\\ ''#​ pam_tally2 --reset -u jan''​ | 
 +| **faillock**\\ (platí od RHEL 6) | vypíše záznamy o neúspěšném přihlášení ​všech ​ivatelů ​(údaje z ///var/run/faillock/*//), **--user** <​uzivatel>​ záznamy daného uživatele, **--reset** vynuluje počítadlo chybných přihlášení; používá modul pam_faillock\\ ''# ​faillock --user tom --reset''​ | 
 +| **authconfig** <​volby>​ | **--update** aktualizuje PAM konfiguraci podle daných voleb (změní ///​etc/​pam.d/​*-ac//​ konfigurační soubory), **--test** vypíše současnou PAM konfiguraci,​ **--savebackup=**<​adresar>​ zálohuje PAM konfigurační soubory, **--restorebackup=**<​adresar>​ obnoví PAM konfigurační soubory\\ ​''​# authconfig --enablefaillock --faillockargs="​deny=5 fail_interval=900 unlock_time=3600"​ --update''​\\ (povolí a nastaví modul pam_faillock s limitem 5 neúspěšných pokusů o přihlášení v 15minutovém intervalu a automaticky odemkne uzamčené účty po 60 minutách) ​|
 | **id** (<​uzivatel>​) | vypíše UID a GID přihlášeného či zadaného uživatele včetně všech jeho skupin, **-u** pouze efektivní UID, **-g** pouze efektivní GID, **-G** GID všech skupin uživatele, **-n** s volbou „-u“, „-g“ nebo „-G“ vypíše jméno uživatele nebo skupiny místo číselného označení | | **id** (<​uzivatel>​) | vypíše UID a GID přihlášeného či zadaného uživatele včetně všech jeho skupin, **-u** pouze efektivní UID, **-g** pouze efektivní GID, **-G** GID všech skupin uživatele, **-n** s volbou „-u“, „-g“ nebo „-G“ vypíše jméno uživatele nebo skupiny místo číselného označení |
 | **lid** (<​uzivatel>​) | vypíše skupiny, do nichž je přihlášený či zadaný uživatel přiřazen, **-g** <​skupina>​ vypíše uživatele v dané skupině | | **lid** (<​uzivatel>​) | vypíše skupiny, do nichž je přihlášený či zadaný uživatel přiřazen, **-g** <​skupina>​ vypíše uživatele v dané skupině |