Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
system [2019/05/24 12:53]
Miroslav Bernát
system [2019/07/19 22:16] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 14: Řádek 14:
 | **setup** | spustí nástroj pro konfiguraci systému | | **setup** | spustí nástroj pro konfiguraci systému |
 | **cal** ((<​MM>​) <​RRRR>​) | zobrazí kalendář (aktuální měsíc či zadaný měsíc v roce nebo celý rok), **-m** týden začíná pondělím, **-y** celý aktuální rok, **-j** pořadový den v roce\\ ''​$ cal 12 2005''​ | | **cal** ((<​MM>​) <​RRRR>​) | zobrazí kalendář (aktuální měsíc či zadaný měsíc v roce nebo celý rok), **-m** týden začíná pondělím, **-y** celý aktuální rok, **-j** pořadový den v roce\\ ''​$ cal 12 2005''​ |
-| **date** (<​MMDDhhmmRR>​)\\ \\ \\ \\ **date +**<​format>​\\ \\ \\ \\ **date -d @**<​pocet_sekund> ​| vypíše či nastaví aktuální datum a čas systému\\ ''#​ date 0321120098''​\\ ''​$ TZ='​America/​New_York'​ date''​\\ (vypíše ​aktuální ​datum a čas v zadaném časovém pásmu)\\ vypíše datum v daném formátunapř. **%H** zobrazí hodinu ve dvojciferném 24hodinovém formátu, **%M** minutu ve dvojciferném formátu, **%S** sekundu ve dvojciferném formátu, **%d** den v měsíci ve dvojciferném formátu, **%m** měsíc ve dvojciferném formátu, **%Y** rok ve čtyřciferném formátu\\ ''​$ date +%H:%M_%d.%m_%Y''​\\ převede čas uvedený v sekundách od 1. 1. 1970 do čitelného formátu\\ ''​$ date -d @123456''​ | +| **date** (<​MMDDhhmmRR>​) | vypíše či nastaví aktuální datum a čas systému, **+**<​format> ​vypíše datum a čas v daném formátu ​(např. **%H** zobrazí hodinu ve dvojciferném 24hodinovém formátu, **%M** minutu ve dvojciferném formátu, **%S** sekundu ve dvojciferném formátu, **%d** den v měsíci ve dvojciferném formátu, **%m** měsíc ve dvojciferném formátu, **%Y** rok ve čtyřciferném formátu, **%F** ve formátu RRRR-MM-DD, **%s** v počtu sekund od 1. 1. 1970), **-d ** <​specifikace>​ vypíše datum dle dané specifikace\\ ''​$ date +%H:%M-%d.%m-%Y''​\\ ​''​$ date -d @123456''​\\ (převede čas uvedený v sekundách od 1. 1. 1970 do čitelného formátu)\\ ''​$ date -d "+90 days" +%F''​\\ (vypíše datum za 90 dní ve formátu RRRR-MM-DD)\\ ''​$ TZ='​America/​New_York'​ date''​\\ (vypíše aktuální datum a čas v zadaném časovém pásmu) ​
-| **timedatectl**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7)\\ **timedatectl ​set-time** <​RRRR-MM-DD hh:​mm:​ss>​\\ **timedatectl ​list-timezones**\\ **timedatectl set-timezone** <​casove_pasmo>​ | vypíše aktuální datum a čas systému\\ \\ nastaví aktuální datum a čas systému\\ ​vypíše seznam všech dostupných časových pásem\\ nastaví časové pásmo |+| **timedatectl**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7) | vypíše aktuální datum a čas systému, ​**set-time** <​RRRR-MM-DD hh:​mm:​ss> ​nastaví aktuální datum a čas systému, ​**list-timezones** vypíše seznam všech dostupných časových pásem, **set-timezone** <​casove_pasmo> ​nastaví časové pásmo |
 | **ntpdate** <​server>​ | nastaví datum a čas systému podle zadaného NTP serveru; (trvalé nastavení se provede v ///​etc/​ntp.conf//​)\\ ''#​ ntpdate tak.cesnet.cz''​ | | **ntpdate** <​server>​ | nastaví datum a čas systému podle zadaného NTP serveru; (trvalé nastavení se provede v ///​etc/​ntp.conf//​)\\ ''#​ ntpdate tak.cesnet.cz''​ |
 | **hwclock** | **-r** vypíše hardwarové datum a čas, **-s** nastaví systémový čas podle hardwarového,​ **-w** nastaví hardwarový čas podle systémového,​ **--set –date=**<​RRMMDD hh:​mm:​ss>​ nastaví hardwarový čas na danou hodnotu\\ ''#​ hwclock --set --date='​780321 22:​06:​56'''​ | | **hwclock** | **-r** vypíše hardwarové datum a čas, **-s** nastaví systémový čas podle hardwarového,​ **-w** nastaví hardwarový čas podle systémového,​ **--set –date=**<​RRMMDD hh:​mm:​ss>​ nastaví hardwarový čas na danou hodnotu\\ ''#​ hwclock --set --date='​780321 22:​06:​56'''​ |
Řádek 54: Řádek 54:
 | **tty** | vypíše jméno terminálu přihlášeného uživatele | | **tty** | vypíše jméno terminálu přihlášeného uživatele |
 | **stty** (<​parametr>​) | vypíše či změní nastavení terminálu přihlášeného uživatele, **-a** vypíše současné nastavení v čitelném formátu | | **stty** (<​parametr>​) | vypíše či změní nastavení terminálu přihlášeného uživatele, **-a** vypíše současné nastavení v čitelném formátu |
-| **set** | vypíše všechny aktuální proměnné (globální + lokální) a funkce, **-x** pokud se vyskytuje na začátku skriptu, spustí ho v debug režimu (totéž jako ''​$ bash -x skript.sh''​ ) |+| **set** | vypíše všechny aktuální proměnné (globální + lokální) a funkce ​shellu, **-x** pokud se vyskytuje na začátku skriptu, spustí ho v debug režimu (totéž jako ''​$ bash -x skript.sh''​ ) |
 | **set -o**\\ **set** **-**/​**+****o** <​volba>​ | vypíše aktuální nastavení voleb shellu\\ změní nastavení voleb shellu, „**-**“ volbu nastaví, „**+**“ zruší\\ ''​$ set -o vi''​\\ (nastaví shellu prostředí editoru „vi“) | | **set -o**\\ **set** **-**/​**+****o** <​volba>​ | vypíše aktuální nastavení voleb shellu\\ změní nastavení voleb shellu, „**-**“ volbu nastaví, „**+**“ zruší\\ ''​$ set -o vi''​\\ (nastaví shellu prostředí editoru „vi“) |
 | **unset** <​promenna>​ | odstraní danou proměnnou, **-f** <​funkce>​ definici funkce\\ ''​$ unset x''​ | | **unset** <​promenna>​ | odstraní danou proměnnou, **-f** <​funkce>​ definici funkce\\ ''​$ unset x''​ |
 | **printenv** (<​promenna>​) | vypíše všechny či zadané globální proměnné a jejich hodnoty | | **printenv** (<​promenna>​) | vypíše všechny či zadané globální proměnné a jejich hodnoty |
 | **env** (<​promenna=hodnota>​ <​prikaz>​) | spustí proces v prostředí dočasně změněném vlastním nastavením proměnných,​ které se do aktuálního prostředí buď přidávají nebo se z něj odebírají;​ bez parametru vypíše všechny globální proměnné a jejich hodnoty (obdoba příkazu „printenv“),​ **-u** <​promenna>​ odebere proměnnou, **-i** odebere všechny proměnné (načte se prázdné prostředí) | | **env** (<​promenna=hodnota>​ <​prikaz>​) | spustí proces v prostředí dočasně změněném vlastním nastavením proměnných,​ které se do aktuálního prostředí buď přidávají nebo se z něj odebírají;​ bez parametru vypíše všechny globální proměnné a jejich hodnoty (obdoba příkazu „printenv“),​ **-u** <​promenna>​ odebere proměnnou, **-i** odebere všechny proměnné (načte se prázdné prostředí) |
-| **export**\\ **export** ​<​promenna(=hodnota)>​ | vypíše seznam všech exportovaných proměnných\\ ​exportuje lokální proměnnou tak, aby platila i pro vnořené shelly v rámci stejného sezenílokální proměnná se trvale nastaví její definicí a exportem v //​~/​.bash_profile//,​ globální proměnná v ///​etc/​profile//​\\ ''​$ export x''​ / ''​export x=y''​ |+| **export** ​(<​promenna(=hodnota)>​| exportuje lokální proměnnou tak, aby platila i pro vnořené shelly v rámci stejného sezení ​(lokální proměnná se trvale nastaví její definicí a exportem v //​~/​.bash_profile//,​ globální proměnná v ///​etc/​profile//​); bez parametru vypíše seznam všech exportovaných proměnných,​ **-n** <​promenna>​ zruší export proměnné\\ ''​$ export x''​ / ''​export x=y''​ |
 | **echo** (<​text>​ / $<​promenna>​) | zobrazí prázdný řádek či zadaný text nebo hodnotu proměnné, **-n** potlačí výstup nového řádku za posledním argumentem (využití ve skriptech)\\ ''​$ echo -n '​Zadejte pozadovanou akci: '''​ | | **echo** (<​text>​ / $<​promenna>​) | zobrazí prázdný řádek či zadaný text nebo hodnotu proměnné, **-n** potlačí výstup nového řádku za posledním argumentem (využití ve skriptech)\\ ''​$ echo -n '​Zadejte pozadovanou akci: '''​ |
 | **printf** <​format>​ (<​argument>​) | zobrazí formátovaný řetězec; specifikace formátu např.: **%s** řetězec, **%d** dekadické celé číslo, **%%** %, **\n** nový řádek, **\t** tabulátor\\ ''​$ printf "Ahoj, jsem %s.\n" $LOGNAME''​\\ ''​$ printf "​%s\t%s\t%s\n"​ Nakup Prodej Zisk''​\\ ''​$ for i in $(seq 1 10); do printf "​%03d\n"​ "​$i";​ done''​\\ (vypíše pod sebe čísla 1–10 v trojciferném formátu začínajícím nulou) | | **printf** <​format>​ (<​argument>​) | zobrazí formátovaný řetězec; specifikace formátu např.: **%s** řetězec, **%d** dekadické celé číslo, **%%** %, **\n** nový řádek, **\t** tabulátor\\ ''​$ printf "Ahoj, jsem %s.\n" $LOGNAME''​\\ ''​$ printf "​%s\t%s\t%s\n"​ Nakup Prodej Zisk''​\\ ''​$ for i in $(seq 1 10); do printf "​%03d\n"​ "​$i";​ done''​\\ (vypíše pod sebe čísla 1–10 v trojciferném formátu začínajícím nulou) |
Řádek 69: Řádek 69:
 | **yes** (<​retezec>​) | opakovaně vypisuje „y“ či zadaný řetězec (po jednom na každý řádek) | | **yes** (<​retezec>​) | opakovaně vypisuje „y“ či zadaný řetězec (po jednom na každý řádek) |
 | **time** <​prikaz>​ | měří čas vykonání daného příkazu\\ ''​$ time wget google.com''​ | | **time** <​prikaz>​ | měří čas vykonání daného příkazu\\ ''​$ time wget google.com''​ |
-| **alias**\\ **alias** ​<​vlastni_prikaz>​=<​prikaz>​ | vypíše všechny stávající aliasy\\ ​vytvoří alias pro daný příkaz (trvale v //​~/​.bashrc//​)\\ ''​$ alias nopaste='​curl -F file=@- nopaste.com/​a'''​ |+| **alias** ​(<​vlastni_prikaz>​=<​prikaz>​| vytvoří alias pro daný příkaz (trvale v //​~/​.bashrc//​); bez parametru vypíše všechny stávající aliasy\\ ''​$ alias nopaste='​curl -F file=@- nopaste.com/​a'''​ |
 | **unalias** <​vlastni_prikaz>​ | zruší daný alias, **-a** odstraní všechny aliasy | | **unalias** <​vlastni_prikaz>​ | zruší daný alias, **-a** odstraní všechny aliasy |
 | **script** <​soubor>​ | zapíše vše, co se od spuštění programu zobrazí na STDOUT do daného souboru, **-a** přidá výstup na konec existujícího souboru, **-c** <​prikaz>​ zapíše jen výstup daného příkazu, **ctrl**+**d** ukončí program | | **script** <​soubor>​ | zapíše vše, co se od spuštění programu zobrazí na STDOUT do daného souboru, **-a** přidá výstup na konec existujícího souboru, **-c** <​prikaz>​ zapíše jen výstup daného příkazu, **ctrl**+**d** ukončí program |
Poslední úprava: 2019/05/24 12:53 autor: Miroslav Bernát

počet návštěv: