Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system-a-terminal

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
system-a-terminal [2019/10/19 13:50]
Miroslav Bernát
system-a-terminal [2019/10/19 13:51] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 69: Řádek 69:
 | **export** (<​promenna(=hodnota)>​) | exportuje lokální proměnnou tak, aby platila i pro vnořené shelly v rámci stejného sezení (lokální proměnná se trvale nastaví její definicí a exportem v //​~/​.bash_profile//,​ globální proměnná v ///​etc/​profile//​);​ bez argumentu vypíše seznam všech exportovaných proměnných,​ **-n** <​promenna>​ zruší export proměnné\\ ''​$ export x''​ / ''​export x=y''​ | | **export** (<​promenna(=hodnota)>​) | exportuje lokální proměnnou tak, aby platila i pro vnořené shelly v rámci stejného sezení (lokální proměnná se trvale nastaví její definicí a exportem v //​~/​.bash_profile//,​ globální proměnná v ///​etc/​profile//​);​ bez argumentu vypíše seznam všech exportovaných proměnných,​ **-n** <​promenna>​ zruší export proměnné\\ ''​$ export x''​ / ''​export x=y''​ |
 | **echo** (<​text>​ / $<​promenna>​) | zobrazí prázdný řádek či zadaný text nebo hodnotu proměnné, **-n** potlačí výstup nového řádku za posledním argumentem (využití ve skriptech)\\ ''​$ echo "Konec souboru"​ >> ~/​soubor.txt''​\\ ''​$ echo -n '​Zadejte pozadovanou akci: '''​ | | **echo** (<​text>​ / $<​promenna>​) | zobrazí prázdný řádek či zadaný text nebo hodnotu proměnné, **-n** potlačí výstup nového řádku za posledním argumentem (využití ve skriptech)\\ ''​$ echo "Konec souboru"​ >> ~/​soubor.txt''​\\ ''​$ echo -n '​Zadejte pozadovanou akci: '''​ |
-| **printf** <​format>​ (<​argument>​) | zobrazí formátovaný řetězec; specifikace formátu např.: **%s** řetězec, **%d** dekadické celé číslo, ​''​**%%**'' ​%, **\n** nový řádek, **\t** tabulátor\\ ''​$ printf "Ahoj, jsem %s.\n" $LOGNAME''​\\ ''​$ printf "​%s\t%s\t%s\n"​ Nakup Prodej Zisk''​\\ ''​$ for i in $(seq 1 10); do printf "​%03d\n"​ "​$i";​ done''​\\ (vypíše pod sebe čísla 1–10 v trojciferném formátu začínajícím nulou)\\ ''​$ printf "#​%.0s"​ {1..10}''​\\ (vypíše daný řetezec 10krát) |+| **printf** <​format>​ (<​argument>​) | zobrazí formátovaný řetězec; specifikace formátu např.: **%s** řetězec, **%d** dekadické celé číslo, **%****%** %, **\n** nový řádek, **\t** tabulátor\\ ''​$ printf "Ahoj, jsem %s.\n" $LOGNAME''​\\ ''​$ printf "​%s\t%s\t%s\n"​ Nakup Prodej Zisk''​\\ ''​$ for i in $(seq 1 10); do printf "​%03d\n"​ "​$i";​ done''​\\ (vypíše pod sebe čísla 1–10 v trojciferném formátu začínajícím nulou)\\ ''​$ printf "#​%.0s"​ {1..10}''​\\ (vypíše daný řetezec 10krát) |
 | **eval** <​argument>​ | sloučí dané argumenty a spustí je jako příkaz shellu\\ ''​$ user=david; eval cd ~$user''​ | | **eval** <​argument>​ | sloučí dané argumenty a spustí je jako příkaz shellu\\ ''​$ user=david; eval cd ~$user''​ |
 | **xargs** (<​prikaz>​) | čte a poté rozdělí větší množství argumentů ze STDIN na menší části tak, aby je bylo možné přiřadit následujícímu příkazu, jenž bude vykonán (příkazům totiž nelze přiřadit neomezený počet argumentů),​ **-0** mezera, apostrof, uvozovky či obrácené lomítko ve jméně souboru nemají řídící význam (tuto volbu však musí podporovat i příkaz poskytující vstup pro „xargs“),​ **-t** příkaz se před provedením vypíše na STDERR\\ ''#​ find . -name core -print0 | xargs -0 -t rm''​\\ ''#​ find / -user tom | xargs -t rm -Rf''​\\ ''​$ find . -type d | xargs chmod 750''​\\ ''​$ find . -atime -1 -type f | xargs ls -lutr | tail -1''​ | | **xargs** (<​prikaz>​) | čte a poté rozdělí větší množství argumentů ze STDIN na menší části tak, aby je bylo možné přiřadit následujícímu příkazu, jenž bude vykonán (příkazům totiž nelze přiřadit neomezený počet argumentů),​ **-0** mezera, apostrof, uvozovky či obrácené lomítko ve jméně souboru nemají řídící význam (tuto volbu však musí podporovat i příkaz poskytující vstup pro „xargs“),​ **-t** příkaz se před provedením vypíše na STDERR\\ ''#​ find . -name core -print0 | xargs -0 -t rm''​\\ ''#​ find / -user tom | xargs -t rm -Rf''​\\ ''​$ find . -type d | xargs chmod 750''​\\ ''​$ find . -atime -1 -type f | xargs ls -lutr | tail -1''​ |
Poslední úprava: 2019/10/19 13:51 autor: Miroslav Bernát

počet návštěv: