Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system-a-terminal

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
system-a-terminal [2019/10/19 13:51]
Miroslav Bernát
system-a-terminal [2020/04/20 20:24] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 5: Řádek 5:
 | **lsb_release** | vypíše LSB (Linux Standard Base) verzi, **-i** distribuci linuxu, **-r** verzi distribuce, **-d** distribuci linuxu a její verzi, **-c** kódové označení distribuční verze, **-s** krátký výpis (bez záhlaví), **-a** všechny informace\\ ''​$ lsb_release -si''​\\ (vypíše název distribuce linuxu) | | **lsb_release** | vypíše LSB (Linux Standard Base) verzi, **-i** distribuci linuxu, **-r** verzi distribuce, **-d** distribuci linuxu a její verzi, **-c** kódové označení distribuční verze, **-s** krátký výpis (bez záhlaví), **-a** všechny informace\\ ''​$ lsb_release -si''​\\ (vypíše název distribuce linuxu) |
 | **cat /​etc/​*release** / **lsb_release -d** | vypíše distribuci linuxu a její verzi | | **cat /​etc/​*release** / **lsb_release -d** | vypíše distribuci linuxu a její verzi |
-| **dmidecode** | vypíše informace o použitém hardwaru a biosu, **-s** <​klicove_slovo>​ jen informace o konkrétní položce ze seznamu dostupných klíčových slov\\ ''#​ dmidecode -s system-uuid''​\\ (vypíše ID systému)\\ ''#​ dmidecode -s system-product-name | egrep -i '​virtual|vm|bochs'''​\\ (vypíše, zda jde o virtuální server) |+| **dmidecode** | vypíše informace o použitém hardwaru a biosu, **-s** <​klicove_slovo>​ jen informace o konkrétní položce ze seznamu dostupných klíčových slov\\ ''#​ dmidecode -s system-product-name''​\\ (vypíše typ systému (první 4 znaky) a model)\\ ''#​ dmidecode -s system-serial-number''​\\ (vypíše sériové číslo systému)\\ ''#​ dmidecode -s system-uuid''​\\ (vypíše ID systému)\\ ''#​ dmidecode -s system-product-name | egrep -i '​virtual|vm|bochs'''​\\ (vypíše, zda jde o virtuální server) |
 | **lscpu** | vypíše informace o procesoru | | **lscpu** | vypíše informace o procesoru |
 | **cat /​proc/​cpuinfo** | vypíše podrobné informace o jednotlivých jádrech procesoru | | **cat /​proc/​cpuinfo** | vypíše podrobné informace o jednotlivých jádrech procesoru |
Řádek 79: Řádek 79:
 | **alias** (<​vlastni_prikaz>​=<​prikaz>​) | vytvoří alias pro daný příkaz (trvale v //​~/​.bashrc//​);​ bez argumentu vypíše všechny stávající aliasy\\ ''​$ alias nopaste='​curl -F file=@- nopaste.com/​a'''​ | | **alias** (<​vlastni_prikaz>​=<​prikaz>​) | vytvoří alias pro daný příkaz (trvale v //​~/​.bashrc//​);​ bez argumentu vypíše všechny stávající aliasy\\ ''​$ alias nopaste='​curl -F file=@- nopaste.com/​a'''​ |
 | **unalias** <​vlastni_prikaz>​ | zruší daný alias, **-a** odstraní všechny aliasy | | **unalias** <​vlastni_prikaz>​ | zruší daný alias, **-a** odstraní všechny aliasy |
-| **script** <​soubor>​ | zapíše vše, co se od spuštění programu zobrazí na STDOUT do daného souboru, **-a** přidá výstup na konec existujícího souboru, **-c** <​prikaz>​ zapíše jen výstup daného příkazu, **ctrl**+**d** ukončí program | +| **script** <​soubor>​ | zapíše vše, co se od spuštění programu zobrazí na STDOUT do daného souboru, **-a** přidá výstup na konec existujícího souboru, **-c** <​prikaz>​ zapíše jen výstup daného příkazu, **Ctrl**+**d** ukončí program | 
-| **history** <n> | vypíše historii posledních //n// příkazů, **-c** smaže historii |+| **history** ​(<n>| vypíše historii posledních //n// příkazů ​(implicitně posledních 1000 příkazů), **-c** smaže historii, **-d** <n> smaže záznam z historie na dané pozici (řádku) ​|
 | **fc** (<n> / <n m>) | edituje poslední (konkrétní) příkaz(y) implicitním editorem, **-e** <​editor>​ zvolí editor, **-l** vypíše očíslovaný seznam posledně zadaných (uvedených) příkazů, **-r** vypíše seznam v opačném pořadí, **-s** provede poslední (daný) příkaz z historie\\ ''​$ fc -l -20 | grep cat''​\\ (vypíše 20 posledních příkazů obsahujících „cat“)\\ ''​$ fc -l 210 250''​\\ (vypíše seznam příkazů v daném rozpětí)\\ ''​$ fc -s''​ / ''​fc !!''​\\ (provede předchozí příkaz)\\ ''​$ fc -s 560''​ / ''​fc !560''​\\ (provede daný příkaz) | | **fc** (<n> / <n m>) | edituje poslední (konkrétní) příkaz(y) implicitním editorem, **-e** <​editor>​ zvolí editor, **-l** vypíše očíslovaný seznam posledně zadaných (uvedených) příkazů, **-r** vypíše seznam v opačném pořadí, **-s** provede poslední (daný) příkaz z historie\\ ''​$ fc -l -20 | grep cat''​\\ (vypíše 20 posledních příkazů obsahujících „cat“)\\ ''​$ fc -l 210 250''​\\ (vypíše seznam příkazů v daném rozpětí)\\ ''​$ fc -s''​ / ''​fc !!''​\\ (provede předchozí příkaz)\\ ''​$ fc -s 560''​ / ''​fc !560''​\\ (provede daný příkaz) |
 | **clear** | smaže obsah obrazovky terminálu | | **clear** | smaže obsah obrazovky terminálu |
 | **reset** | smaže obsah terminálu a nastaví výchozí hodnoty | | **reset** | smaže obsah terminálu a nastaví výchozí hodnoty |
-| **exit** / **ctrl**+**d** | ukončí shell (odhlásí uživatele) |+| **exit** / **Ctrl**+**d** | ukončí shell (odhlásí uživatele) |
 | **logout** | odhlásí uživatele z přihlašovacího shellu | | **logout** | odhlásí uživatele z přihlašovacího shellu |
 | **setenforce** <​rezim>​ | nastaví režim SELinuxu, je-li povolen (**0** = tolerantní (permissive) – bezpečnostní politika není aplikována,​ pouze se případné varovné zprávy zapisují do ///​var/​log/​messages//,​ **1** = vynucující (enforcing) – bezpečnostní politika definující přístup k souborům je uplatněna; trvalé nastavení se provede v ///​etc/​selinux/​config//​) | | **setenforce** <​rezim>​ | nastaví režim SELinuxu, je-li povolen (**0** = tolerantní (permissive) – bezpečnostní politika není aplikována,​ pouze se případné varovné zprávy zapisují do ///​var/​log/​messages//,​ **1** = vynucující (enforcing) – bezpečnostní politika definující přístup k souborům je uplatněna; trvalé nastavení se provede v ///​etc/​selinux/​config//​) |
Řádek 95: Řádek 95:
 | **getsebool** (<​promenna>​) | vypíše současný stav proměnné SELinuxu, **-a** vypíše všechny proměnné a jejich stav | | **getsebool** (<​promenna>​) | vypíše současný stav proměnné SELinuxu, **-a** vypíše všechny proměnné a jejich stav |
 | **sealert** | zobrazí užitečné informace, které pomohou s řešením problémů se SELinuxem, **-a** <​soubor>​ vypíše všechny incidenty v souboru, **-l** <ID> vypíše informace o daném incidentu\\ ''#​ sealert -a /​var/​log/​audit/​audit.log''​ | | **sealert** | zobrazí užitečné informace, které pomohou s řešením problémů se SELinuxem, **-a** <​soubor>​ vypíše všechny incidenty v souboru, **-l** <ID> vypíše informace o daném incidentu\\ ''#​ sealert -a /​var/​log/​audit/​audit.log''​ |
 +\\
 +^ Klávesové zkratky v Bashi ^ ^
 +| **Doplnění příkazů / názvu souborů:** | |
 +| **Tab** | umožňuje rychle doplnit příkazy nebo názvy souborů poté, co byly zadány v dostatečně jedinečném tvaru; pokud zadané znaky nejsou jedinečné,​ stisknutím klávesy Tab dvakrát zobrazíte všechny dostupné příkazy nebo názvy souborů, které začínají již zadanými znaky |
 +| **Historie příkazů:​** | |
 +| **Ctrl**+**p** / **Šipka nahoru** | vypíše předchozí příkaz v historii |
 +| **Ctrl**+**n** / **Šipka dolů** | vypíše následující příkaz v historii |
 +| **Ctrl**+**r** | prohledá historii příkazů podle zadaného vzoru (znovu stiskněte pro další vyhledávání) |
 +| **Ctrl**+**o** | spustí příkaz nalezený pomocí "​Ctrl+r"​ |
 +| **Ctrl**+**g** | ukončí vyhledávání v historii příkazů |
 +| **Řízení procesů:** | |
 +| **Ctrl**+**c** | ukončí běžící proces v popředí |
 +| **Ctrl**+**d** | ukončí běžící proces, který čte data ze STDIN / ukončí současný shell |
 +| **Ctrl**+**z** | pozastaví běžící úlohu v popředí |
 +| **Ctrl**+**s** | pozastaví veškerý výstup na obrazovku (užitečné při spuštění příkazu s dlouhým podrobným výstupem, ale není nutné proces ukončit) |
 +| **Ctrl**+**q** | obnoví výstup na obrazovku po předchozím zastavení pomocí "​Ctrl+s"​ |
 +| **Pohyb kurzoru:** | |
 +| **Ctrl**+**b** / **Šipka vlevo** | přesune kurzor o jeden znak doleva |
 +| **Ctrl**+**f** / **Šipka vpravo** | přesune kurzor o jeden znak doprava |
 +| **Alt**+**b** | přesune kurzor o jedno slovo doleva |
 +| **Alt**+**f** | přesune kurzor o jedno slovo doprava |
 +| **Ctrl**+**a** | přesune kurzor na začátek příkazového řádku |
 +| **Ctrl**+**e** | přesune kurzor na konec příkazového řádku |
 +| **Úprava znaků:** | |
 +| **Ctrl**+**d** / **Delete** | vymaže znak pod kurzorem |
 +| **Ctrl**+**h** / **Backspace** | vymaže znak před kurzorem |
 +| **Ctrl**+**u** | vymaže všechny znaky před kurzorem a přidá je do schránky |
 +| **Ctrl**+**k** | vymaže všechny znaky za kurzorem a přidá je do schránky |
 +| **Ctrl**+**l** | vymaže celou obrazovku |
 +| **Ctrl**+**y** | vloží poslední znaky přidané do schránky |
 +| **Alt**/​**Esc**+**.** | vloží poslední slovo předchozího příkazu na aktuální pozici kurzoru |
 +| **Alt**+**u** | převede znaky z místa kurzoru po konec aktuálního slova na velká písmena |
 +| **Alt**+**l** | převede znaky z místa kurzoru po konec aktuálního slova na malá písmena |
 +| **Ctrl**+**_** | vrátí o změnu zpět před posledním stisknutím klávesy |