Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


soubory-a-adresare

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
soubory-a-adresare [2019/11/30 19:52]
Miroslav Bernát
soubory-a-adresare [2019/12/07 18:07] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 54: Řádek 54:
 | **cat >** <​soubor>​ | vloží obsah STDIN do daného souboru\\ ''​$ cat > /dev/pts/2 **<​-'​**''​\\ ''<​text>​ **<​-'​**''​\\ ''​**ctrl**+**d**''​ | | **cat >** <​soubor>​ | vloží obsah STDIN do daného souboru\\ ''​$ cat > /dev/pts/2 **<​-'​**''​\\ ''<​text>​ **<​-'​**''​\\ ''​**ctrl**+**d**''​ |
 | **>** <​soubor>​ / **cat /dev/null >** <​soubor>​ | smaže obsah souboru | | **>** <​soubor>​ / **cat /dev/null >** <​soubor>​ | smaže obsah souboru |
-| **vi** / **vim** <​soubor>​\\ **ESC**\\ **:​**<​n>​\\ **:q**\\ **:q!**\\ **:w** / **:w** <​soubor>​\\ **:wq** / **:x** / **ZZ**\\ **:w!** / **:wq!**\\ **:set number** / **nonumber**\\ **:set ignorecase** / **noignorecase**\\ **:set all**\\ \\ **pohyb kurzoru:​**\\ vlevo:\\ **h** / <​**šipka vlevo**>​\\ **b**\\ **0**\\ vpravo:\\ **l** / <​**šipka vpravo**>​\\ **w**\\ **$**\\ nahoru:\\ **k** / <​**šipka nahoru**>​\\ **H**\\ **1G** \\ dolů:\\ **j** / <​**šipka dolů**>​\\ **L**\\ **G**\\ \\ **přidání textu:**\\ **i**\\ **a**\\ **I**\\ **A**\\ **o**\\ **O**\\ \\ **mazání** / **vyjmutí textu:**\\ **x**\\ **db**\\ **dw**\\ **d0**\\ **d$**\\ **dd** / <​n>​**dd**\\ **d1G**\\ **dG**\\ **:1,$d**\\ \\ **úprava textu:** \\ **yw** / <​n>​**yw**\\ **yy** / <​n>​**yy**\\ **P** / **p**\\ **r**\\ **R**\\ **:​**(<​adresa>​)**s****/​**<​hledany_vyraz>​**/​**<​nahrazujici_vyraz>​(**/​**<​volba>​)\\ \\ \\ \\ \\ **u**\\ **U**\\ **.**\\ \\  **hledání v textu:**\\ **/​**<​vyraz>​\\ **?​**<​vyraz>​\\ **n** / **N** | spustí textový editor „vi“/​„vim“ a vytvoří či otevře soubor\\ přejde z editačního do příkazového režimu\\ přemístí kurzor na začátek daného řádku\\ opustí editor (pokud soubor nebyl změněn)\\ opustí editor bez uložení případných změn v souboru\\ uloží změny v souboru / uloží soubor jako nový\\ uloží změny a opustí editor\\ uloží změny / uloží změny a opustí editor u souboru s právy pouze ke čtení\\ očísluje řádky / odstraní číslování\\ nerozlišuje/​rozlišuje velikost písmen\\ vypíše nastavení všech voleb\\ \\ \\ \\ jeden znak vlevo\\ na začátek předchozího slova\\ na začátek řádku\\ \\ jeden znak vpravo\\ na začátek následujícího slova\\ na konec řádku\\ \\ na předchozí řádek\\ na první řádek obrazovky\\ na první řádek souboru\\ \\ na následující řádek\\ na poslední řádek obrazovky\\ na poslední řádek souboru\\ \\ \\ v místě kurzoru\\ za kurzor\\ na začátek řádku\\ na konec řádku\\ na začátek nového řádku pod aktuálním řádkem\\ na začátek nového řádku nad aktuálním řádkem\\ \\ \\ jeden znak v místě kurzoru\\ znaky před kurzorem až do začátku slova\\ znak v místě kurzoru až do konce slova\\ znaky před kurzorem až do začátku řádku\\ znak v místě kurzoru až do konce řádku\\ celý řádek v místě kurzoru / následujících //n// řádků\\ celý řádek v místě kurzoru až do začátku souboru\\ celý řádek v místě kurzoru až do konce souboru\\ obsah celého souboru\\ \\ \\ kopíruje znak v místě kurzoru až do konce slova / následujících //n// slov\\ kopíruje současný řádek / následujících //n// řádků\\ vloží vyjmutý či zkopírovaný text před/za kurzor nebo nad/pod současný řádek (v případě vyjmutí/​kopie celých řádků)\\ přepíše znak v místě kurzoru\\ přepíše znaky v místě kurzoru\\ nahradí hledaný výraz výrazem novým; adresa **1,$** označuje rozsah celého dokumentu, není-li adresa uvedena, změna se projeví pouze na aktuálním řádku, volba **g** provede náhradu všech výskytů hledaného řetězce, volba **c** si vyžádá potvrzení k provedení operace\\ '':​1,​$s/​sto/​100/​g''​\\ (nahradí všechny výskyty slova "​sto"​ číslem "​100"​ v celém souboru)\\ vrátí zpět o poslední provedenou změnu\\ vrátí zpět o všechny změny provedené na současném řádku\\ opakuje poslední příkaz\\ \\ \\ hledá v textu daný výraz směrem vpřed\\ hledá v textu daný výraz směrem vzad\\ pokračuje v dalším hledání / v hledání opačným směrem |+| **vi** / **vim** <​soubor>​\\ **v**\\ **shift**+**v**\\ **ctrl**+**v**\\ **ESC**\\ **:​**<​n>​\\ **:q**\\ **:q!**\\ **:w** / **:w** <​soubor>​\\ **:wq** / **:x** / **ZZ**\\ **:w!** / **:wq!**\\ **:set number** / **nonumber**\\ **:set ignorecase** / **noignorecase**\\ **:set all**\\ \\ **pohyb kurzoru:​**\\ vlevo:\\ **h** / <​**šipka vlevo**>​\\ **b**\\ **0**\\ vpravo:\\ **l** / <​**šipka vpravo**>​\\ **w**\\ **$**\\ nahoru:\\ **k** / <​**šipka nahoru**>​\\ **H**\\ **1G** \\ dolů:\\ **j** / <​**šipka dolů**>​\\ **L**\\ **G**\\ \\ **přidání textu:**\\ **i**\\ **a**\\ **I**\\ **A**\\ **o**\\ **O**\\ \\ **mazání** / **vyjmutí textu:**\\ **x**\\ **db**\\ **dw**\\ **d0**\\ **d$**\\ **dd** / <​n>​**dd**\\ **d1G**\\ **dG**\\ **:1,$d**\\ \\ **úprava textu:** \\ **yw** / <​n>​**yw**\\ **yy** / <​n>​**yy**\\ **P** / **p**\\ **r**\\ **R**\\ **:​**(<​adresa>​)**s****/​**<​hledany_vyraz>​**/​**<​nahrazujici_vyraz>​(**/​**<​volba>​)\\ \\ \\ \\ \\ **u**\\ **U**\\ **.**\\ \\  **hledání v textu:**\\ **/​**<​vyraz>​\\ **?​**<​vyraz>​\\ **n** / **N** | spustí textový editor „vi“/​„vim“ a vytvoří či otevře soubor\\ spustí/​ukončí vizuální znakový režim\\ spustí/​ukončí vizuální řádkový režim\\ spustí/​ukončí vizuální blokový režim\\ přejde z editačního do příkazového režimu\\ přemístí kurzor na začátek daného řádku\\ opustí editor (pokud soubor nebyl změněn)\\ opustí editor bez uložení případných změn v souboru\\ uloží změny v souboru / uloží soubor jako nový\\ uloží změny a opustí editor\\ uloží změny / uloží změny a opustí editor u souboru s právy pouze ke čtení\\ očísluje řádky / odstraní číslování\\ nerozlišuje/​rozlišuje velikost písmen\\ vypíše nastavení všech voleb\\ \\ \\ \\ jeden znak vlevo\\ na začátek předchozího slova\\ na začátek řádku\\ \\ jeden znak vpravo\\ na začátek následujícího slova\\ na konec řádku\\ \\ na předchozí řádek\\ na první řádek obrazovky\\ na první řádek souboru\\ \\ na následující řádek\\ na poslední řádek obrazovky\\ na poslední řádek souboru\\ \\ \\ v místě kurzoru\\ za kurzor\\ na začátek řádku\\ na konec řádku\\ na začátek nového řádku pod aktuálním řádkem\\ na začátek nového řádku nad aktuálním řádkem\\ \\ \\ jeden znak v místě kurzoru\\ znaky před kurzorem až do začátku slova\\ znak v místě kurzoru až do konce slova\\ znaky před kurzorem až do začátku řádku\\ znak v místě kurzoru až do konce řádku\\ celý řádek v místě kurzoru / následujících //n// řádků\\ celý řádek v místě kurzoru až do začátku souboru\\ celý řádek v místě kurzoru až do konce souboru\\ obsah celého souboru\\ \\ \\ kopíruje znak v místě kurzoru až do konce slova / následujících //n// slov\\ kopíruje současný řádek / následujících //n// řádků\\ vloží vyjmutý či zkopírovaný text před/za kurzor nebo nad/pod současný řádek (v případě vyjmutí/​kopie celých řádků)\\ přepíše znak v místě kurzoru\\ přepíše znaky v místě kurzoru\\ nahradí hledaný výraz výrazem novým; adresa **1,$** označuje rozsah celého dokumentu, není-li adresa uvedena, změna se projeví pouze na aktuálním řádku, volba **g** provede náhradu všech výskytů hledaného řetězce, volba **c** si vyžádá potvrzení k provedení operace\\ '':​1,​$s/​sto/​100/​g''​\\ (nahradí všechny výskyty slova "​sto"​ číslem "​100"​ v celém souboru)\\ vrátí zpět o poslední provedenou změnu\\ vrátí zpět o všechny změny provedené na současném řádku\\ opakuje poslední příkaz\\ \\ \\ hledá v textu daný výraz směrem vpřed\\ hledá v textu daný výraz směrem vzad\\ pokračuje v dalším hledání / v hledání opačným směrem |
 | **tr** <​retezec1>​ (<​retezec2>​) | nahradí jednotlivé znaky z prvního řetězce novými z druhého, původní soubor nepřepíše,​ **-d** smaže znaky, **-s** opakující se znaky nahradí jedním výskytem\\ ''​$ echo "FIBRE CHANNEL STATISTICS REPORT"​ | tr '​A-Z'​ '​a-z'''​\\ (převede velká písmena na malá písmena)\\ ''​$ cat soubor1 | tr '​a-z'​ '​A-Z'​ > soubor2''​\\ ''​$ cat text1 | tr ' ' '​\t'​ > text2''​\\ (nahradí v souboru každou mezeru tabulátorem)\\ ''​$ awk -F ":"​ '​{print $1}' /etc/passwd | tr '​\n'​ ' '''​\\ (nahradí nový řádek mezerou)\\ ''​$ tr -d ';'​ < text1.txt > text2.txt''​ | | **tr** <​retezec1>​ (<​retezec2>​) | nahradí jednotlivé znaky z prvního řetězce novými z druhého, původní soubor nepřepíše,​ **-d** smaže znaky, **-s** opakující se znaky nahradí jedním výskytem\\ ''​$ echo "FIBRE CHANNEL STATISTICS REPORT"​ | tr '​A-Z'​ '​a-z'''​\\ (převede velká písmena na malá písmena)\\ ''​$ cat soubor1 | tr '​a-z'​ '​A-Z'​ > soubor2''​\\ ''​$ cat text1 | tr ' ' '​\t'​ > text2''​\\ (nahradí v souboru každou mezeru tabulátorem)\\ ''​$ awk -F ":"​ '​{print $1}' /etc/passwd | tr '​\n'​ ' '''​\\ (nahradí nový řádek mezerou)\\ ''​$ tr -d ';'​ < text1.txt > text2.txt''​ |
 | **cut** (<​soubor>​) | **-c** <m-n> vyřízne v souboru na každém řádku dané rozpětí znaků (počítá se od začátku řádku), **-f** <m-n> vyřízne dané rozpětí sloupců (polí) oddělených tabulátorem,​ **-d** <​znak>​ určí oddělovač polí místo tabulátoru;​ položky seznamu se oddělují čárkou; není-li soubor uveden, čte ze STDIN\\ ''​$ cut -f 2,4 -d ' ' data''​ | | **cut** (<​soubor>​) | **-c** <m-n> vyřízne v souboru na každém řádku dané rozpětí znaků (počítá se od začátku řádku), **-f** <m-n> vyřízne dané rozpětí sloupců (polí) oddělených tabulátorem,​ **-d** <​znak>​ určí oddělovač polí místo tabulátoru;​ položky seznamu se oddělují čárkou; není-li soubor uveden, čte ze STDIN\\ ''​$ cut -f 2,4 -d ' ' data''​ |
Poslední úprava: 2019/11/30 19:52 autor: Miroslav Bernát

počet návštěv: