Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


soubory-a-adresare

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
soubory-a-adresare [2020/03/24 16:49]
Miroslav Bernát
soubory-a-adresare [2020/05/15 12:21]
Miroslav Bernát
Řádek 35: Řádek 35:
 ^ Obsah souboru ^ ^ ^ Obsah souboru ^ ^
 | **file** <​soubor>​ | zjistí typ datového formátu souboru (ASCII, PDF, HTML atd.), **-z** obsah komprimovaného souboru\\ ''​$ file * | grep ASCII''​ | | **file** <​soubor>​ | zjistí typ datového formátu souboru (ASCII, PDF, HTML atd.), **-z** obsah komprimovaného souboru\\ ''​$ file * | grep ASCII''​ |
-| **od** (<​soubor>​) | (**-o**) vypíše obsah binárního souboru oktálově, **-d** decimálně,​ **-x** hexadecimálně,​ **-j** <​byte>​ vypíše data od daného bytu (offsetu), **-w**<​pocet_bytu>​ zobrazí na řádku daný počet bytů; první sloupec výpisu značí tzv. offset – pořadí prvního bytu daného řádku od začátku souboru; není-li soubor uveden, čte ze STDIN\\ ''​$ od -w8 /​usr/​bin/​who''​\\ ''​$ od -j 0474360 /​usr/​bin/​find''​ | 
-| **strings** <​soubor>​ | vypíše textové řetězce obsažené zéjména uvnitř binárního souboru o minimální délce čtyř znaků\\ ''#​ strings $(which vsftpd) | egrep "​libwrap|hosts"''​\\ (zjistí, zda se program vztahuje k tcp wrappers) | 
 | **cat** (<​soubor>​) | vypíše obsah textového souboru, **-n** čísluje všechny řádky, **-b** jen řádky obsahující text; není-li soubor uveden, čte ze STDIN\\ ''​$ cat a b c  > abc''​ | | **cat** (<​soubor>​) | vypíše obsah textového souboru, **-n** čísluje všechny řádky, **-b** jen řádky obsahující text; není-li soubor uveden, čte ze STDIN\\ ''​$ cat a b c  > abc''​ |
 | **tac** (<​soubor>​) | vypíše obsah textového souboru v opačném pořadí; není-li soubor uveden, čte ze STDIN | | **tac** (<​soubor>​) | vypíše obsah textového souboru v opačném pořadí; není-li soubor uveden, čte ze STDIN |
Řádek 68: Řádek 66:
 | **convmv** <​soubor/​adresar>​ | změní typ kódování jména souboru/​adresáře,​ **-f** <​zdrojovy_kod>​ určí původní kód, **-t** <​cilovy_kod>​ určí nový kód, **-i** interaktivní režim, **-r** rekurzivně,​ **--notest** zajistí skutečné překódování souboru\\ ''​$ convmv --notest -f cp1250 -t UTF-8 *''​ | | **convmv** <​soubor/​adresar>​ | změní typ kódování jména souboru/​adresáře,​ **-f** <​zdrojovy_kod>​ určí původní kód, **-t** <​cilovy_kod>​ určí nový kód, **-i** interaktivní režim, **-r** rekurzivně,​ **--notest** zajistí skutečné překódování souboru\\ ''​$ convmv --notest -f cp1250 -t UTF-8 *''​ |
 | **recode** <​zdrojovy_kod>​**..**<​cilovy_kod>​ <​soubor>​ | změní typ kódování textových souborů, **-l** vypíše typy kódování,​ **-f** potlačí chybový výstup, **-v** podrobný výpis\\ ''​$ echo '​Výpis jmen všech souborů'​ | recode -f UTF-8..flat''​\\ ''​$ recode ..HTML < page.txt > page.html''​\\ ''​$ find . -name "​*.txt"​ -exec recode cp1250..UTF-8 '​{}'​ \;''​ | | **recode** <​zdrojovy_kod>​**..**<​cilovy_kod>​ <​soubor>​ | změní typ kódování textových souborů, **-l** vypíše typy kódování,​ **-f** potlačí chybový výstup, **-v** podrobný výpis\\ ''​$ echo '​Výpis jmen všech souborů'​ | recode -f UTF-8..flat''​\\ ''​$ recode ..HTML < page.txt > page.html''​\\ ''​$ find . -name "​*.txt"​ -exec recode cp1250..UTF-8 '​{}'​ \;''​ |
 +| **od** (<​soubor>​) | (**-o**) vypíše obsah binárního souboru oktálově, **-d** decimálně,​ **-x** hexadecimálně,​ **-j** <​byte>​ vypíše data od daného bytu (offsetu), **-w**<​pocet_bytu>​ zobrazí na řádku daný počet bytů; první sloupec výpisu značí tzv. offset – pořadí prvního bytu daného řádku od začátku souboru; není-li soubor uveden, čte ze STDIN\\ ''​$ od -w8 /​usr/​bin/​who''​\\ ''​$ od -j 0474360 /​usr/​bin/​find''​ |
 +| **strings** <​soubor>​ | vypíše textové řetězce obsažené zéjména uvnitř binárního souboru o minimální délce čtyř znaků\\ ''#​ strings $(which vsftpd) | egrep "​libwrap|hosts"''​\\ (zjistí, zda se program vztahuje k tcp wrappers) |
 +| **msgfmt** <​soubor>​.po | převede textový soubor do binárního formátu, **-o** <​soubor>​.mo určí výstupní soubor\\ ''​$ msgfmt -o woocommerce-cs_CZ.mo woocommerce-cs_CZ.po''​ |
 | **convert** <​zdroj>​ <cil> | změní formát souborů, případně i jejich velikost\\ ''​$ convert image.tif image.jpg''​\\ ''​$ IFS=',';​ cmds="​hostname -s,​date,​ifconfig -a"; for cmd in $cmds; do { echo "​[$USER@${HOSTNAME} ${PWD/#​$HOME/​~}]"​ "​${cmd}";​};​ eval "​${cmd}";​ done > info.txt && convert -background black -fill white info.txt info.png''​\\ (vytvoří printscreen terminálu se zadanými příkazy) | | **convert** <​zdroj>​ <cil> | změní formát souborů, případně i jejich velikost\\ ''​$ convert image.tif image.jpg''​\\ ''​$ IFS=',';​ cmds="​hostname -s,​date,​ifconfig -a"; for cmd in $cmds; do { echo "​[$USER@${HOSTNAME} ${PWD/#​$HOME/​~}]"​ "​${cmd}";​};​ eval "​${cmd}";​ done > info.txt && convert -background black -fill white info.txt info.png''​\\ (vytvoří printscreen terminálu se zadanými příkazy) |
 | **aplay** <​soubor>​ | přehraje daný audio soubor | | **aplay** <​soubor>​ | přehraje daný audio soubor |