Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
software [2019/05/30 10:44]
Miroslav Bernát
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-=====Software===== +
-\\ +
-^ DNF ^ pro rpm balíčky distribuce Red Hat, Fedora a CentOS ^ +
-| **dnf list --available** | vypíše seznam dostupných balíčků | +
-| **dnf list --installed** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků | +
-| **dnf list** | vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných) | +
-| **dnf group list** | vypíše seznam všech skupin balíčků (nainstalovaných i dostupných) | +
-| **dnf list --extras** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků, které nepocházejí z dostupných repozitářů | +
-| **dnf list --upgrades** | vypíše dostupné aktualizace nainstalovaných balíčků | +
-| **dnf list --recent** | vypíše nejnovější balíčky přidané do repozitářů | +
-| **dnf list** <​aplikace>​ | vypíše seznam balíčků (nainstalovaných i dostupných) obsahujících název aplikace | +
-| **dnf repoquery --deplist** <​aplikace>​ | vypíše seznam závislostí (i balíčků) pro danou aplikaci | +
-| **dnf info** <​aplikace>​ | vypíše podrobné informace o daném balíčku | +
-| **dnf group info** <​skupina_balicku>​ | vypíše podrobné informace o dané skupině balíčků včetně jejího obsahu | +
-| **dnf provides** <​soubor>​ | vypíše balíček (nainstalovaný i dostupný), kterému soubor patří | +
-| **dnf search** <​aplikace>​ | vypíše seznam balíčků souvisejících s danou aplikací | +
-| **dnf install** <​aplikace>​ | nainstaluje daný balíček včetně jeho závislostí | +
-| **dnf install --downloadonly --downloaddir=**<​adresar>​ <​aplikace>​\\ **dnf download** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře | +
-| **dnf download --resolve** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře včetně všech závislostí | +
-| **dnf install** <​balicek>​ | nainstaluje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře | +
-| **dnf group install** <​skupina_balicku>​ | nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí\\ ''#​ dnf group install KDE''​ | +
-| **dnf reinstall** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí | +
-| **dnf upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky (v souboru ///​etc/​dnf/​dnf.conf//​ lze volbou „exclude“ definovat balíčky, jenž mají být vyjmuty z procesu aktualizace či instalace) | +
-| **dnf upgrade** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček | +
-| **dnf upgrade** <​balicek>​ | aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře | +
-| **dnf group upgrade** <​skupina_balicku>​ | aktualizuje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí | +
-| **dnf downgrade** <​aplikace>​ | sníží aktuální verzi nainstalovaného balíčku na předchozí verzi | +
-| **dnf remove** / **erase** <​aplikace>​ | odinstaluje balíček včetně jeho závislostí | +
-| **dnf group remove** <​skupina_balicku>​ | odinstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí | +
-| **dnf repolist** (<​argument>​) | vypíše všechny povolené repozitáře (jejich id a název), při použití argumentu **enabled**,​ **disabled** nebo **all** se zobrazí daný typ repozitářů | +
-| **createrepo** <​adresar>​ | vytvoří lokální repozitář z daného adresáře obsahujícího rpm balíčky, **-s** <​sifrovaci_algoritmus>​ použije k šifrování daný algoritmus, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ createrepo -s sha redhat.repo''​ | +
-| **dnf** <​volba>​ **--enablerepo=**<​repo_id>​ | zpřístupní daný repozitář (trvale v ///​etc/​yum.repos.d/<​repozitar>//​)\\ ''#​ dnf install mplayer* --enablerepo=rpmfusion-free-updates''​ | +
-| **dnf** <​volba>​ **--disablerepo=**<​repo_id>​ | znepřístupní daný repozitář (trvale v ///​etc/​yum.repos.d/<​repozitar>//​) | +
-| **dnf clean all** | smaže všechna data uložená v paměti systému při instalaci balíčků (///​var/​cache/​dnf//​) | +
-| **dnf history** | zobrazí historii transakcí | +
-| **dnf history info** <ID> | zobrazí podrobné informace o dané transakci | +
-| **dnf history undo** <ID> | vrátí veškeré změny v rámci dané transakce (odinstaluje/​doinstaluje software) | +
-\\ +
-^ YUM ^ pro rpm balíčky distribuce Red Hat, Fedora a CentOS ^ +
-| **yum list available** | vypíše seznam dostupných balíčků | +
-| **yum list installed** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků | +
-| **yum list** | vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných) | +
-| **yum grouplist** | vypíše seznam všech skupin balíčků (nainstalovaných i dostupných) | +
-| **yum list extras** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků, které nepocházejí z dostupných repozitářů | +
-| **yum list updates** | vypíše dostupné aktualizace nainstalovaných balíčků | +
-| **yum list recent** | vypíše nejnovější balíčky přidané do repozitářů | +
-| **yum list** <​aplikace>​ | vypíše seznam balíčků (nainstalovaných i dostupných) obsahujících název aplikace | +
-| **yum deplist** <​aplikace>​ | vypíše seznam závislostí (i balíčků) pro danou aplikaci | +
-| **yum info** <​aplikace>​ | vypíše podrobné informace o daném balíčku | +
-| **yum groupinfo** <​skupina_balicku>​ | vypíše podrobné informace o dané skupině balíčků včetně jejího obsahu | +
-| **yum** (**what**)**provides** <​soubor>​ | vypíše balíček (nainstalovaný i dostupný), kterému soubor patří | +
-| **yum search** <​aplikace>​ | vypíše seznam balíčků souvisejících s danou aplikací | +
-| **yum install** <​aplikace>​ | nainstaluje daný balíček včetně jeho závislostí | +
-| **yum install --downloadonly --downloaddir=**<​adresar>​ <​aplikace>​\\ **yumdownloader** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře | +
-| **yumdownloader --resolve** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře včetně všech závislostí | +
-| **yum** (**local**)**install** <​balicek>​ | nainstaluje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře | +
-| **yum groupinstall** <​skupina_balicku>​ | nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí\\ ''#​ yum groupinstall KDE''​ | +
-| **yum reinstall** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí | +
-| **yum update** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky (v souboru ///​etc/​yum.conf//​ lze volbou „exclude“ definovat balíčky, jenž mají být vyjmuty z procesu aktualizace či instalace) | +
-| **yum update** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček | +
-| **yum** (**local**)**update** <​balicek>​ | aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře | +
-| **yum groupupdate** <​skupina_balicku>​ | aktualizuje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí | +
-| **yum downgrade** <​aplikace>​ | sníží aktuální verzi nainstalovaného balíčku na předchozí verzi | +
-| **yum remove** / **erase** <​aplikace>​ | odinstaluje balíček včetně jeho závislostí | +
-| **yum groupremove** <​skupina_balicku>​ | odinstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí | +
-| **yum repolist** (<​argument>​) | vypíše všechny povolené repozitáře (jejich id a název), při použití argumentu **enabled**,​ **disabled** nebo **all** se zobrazí daný typ repozitářů | +
-| **createrepo** <​adresar>​ | vytvoří lokální repozitář z daného adresáře obsahujícího rpm balíčky, **-s** <​sifrovaci_algoritmus>​ použije k šifrování daný algoritmus, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ createrepo -s sha redhat.repo''​ | +
-| **yum** <​volba>​ **--enablerepo=**<​repo_id>​ | zpřístupní daný repozitář (trvale v ///​etc/​yum.repos.d/<​repozitar>//​)\\ ''#​ yum install mplayer* --enablerepo=rpmfusion-free-updates''​ | +
-| **yum** <​volba>​ **--disablerepo=**<​repo_id>​ | znepřístupní daný repozitář (trvale v ///​etc/​yum.repos.d/<​repozitar>//​) | +
-| **yum clean all** | smaže všechna data uložená v paměti systému při instalaci balíčků (///​var/​cache/​yum/​repository/​packages//​) | +
-| **yum-complete-transaction** | dokončí neúspěšné nebo přerušené transakce (aktualizace) | +
-| **yum history** | zobrazí historii transakcí | +
-| **yum history info** <ID> | zobrazí podrobné informace o dané transakci | +
-| **yum history undo** <ID> | vrátí veškeré změny v rámci dané transakce (odinstaluje/​nainstaluje software) | +
-\\ +
-^ RPM ^ pro rpm balíčky distribuce Red Hat, Fedora, CentOS a SUSE ^ +
-| **rpm -qa** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků | +
-| **rpm -q** <​aplikace/​balicek>​ | vypíše jméno a verzi balíčku, je-li nainstalován | +
-| **rpm -qi** <​aplikace/​balicek>​ | vypíše podrobné informace o nainstalovaném balíčku | +
-| **rpm -qip** <​balicek>​ | vypíše podrobné informace o staženém balíčku | +
-| **rpm -ql** <​aplikace/​balicek>​ | vypíše soubory, které nainstalovaný balíček obsahuje | +
-| **rpm -qlp** <​balicek>​ | vypíše soubory, které stažený balíček obsahuje | +
-| **rpm -qc** <​aplikace/​balicek>​ | vypíše konfigurační soubory, které nainstalovaný balíček obsahuje | +
-| **rpm -qcp** <​balicek>​ | vypíše konfigurační soubory, které stažený balíček obsahuje | +
-| **rpm -qf** <​soubor>​ | vypíše balíček, kterému soubor patří | +
-| **rpm -qR** <​aplikace/​balicek>​ | vypíše seznam závislostí pro danou aplikaci/​balíček | +
-| **rpm -ivh** <​balicek>​ | nainstaluje stažený balíček, **-i** instalace, **-v** podrobný výpis, **-h** průběh instalace | +
-| **rpm -ivh --test** <​balicek>​ | náhled instalace, kontroluje a vypíše případné závislosti a konflikty mezi balíčky | +
-| **rpm -ivh --nodeps** <​balicek>​ | nainstaluje daný balíček bez ohledu na jeho závislosti | +
-| **rpm -Uvh** <​balicek>​ | instaluje daný balíček nebo aktualizuje jeho již nainstalovanou verzi | +
-| **rpm -Uvh --replacepkgs** <​balicek>​ | přeinstaluje daný balíček | +
-| **rpm -Fvh** <​balicek>​ | aktualizuje nainstalovaný balíček | +
-| **rpm -e** <​aplikace>​ | odinstaluje daný balíček | +
-| **rpm -ivh** <​repozitar>​ | nainstaluje daný repozitář\\ ''#​ rpm -ivh rpm.livna.org/​release7.rpm''​ | +
-| **rpm --import** <​verejny_klic>​ | stáhne veřejný (GPG) klíč k danému repozitáři,​ čímž zaručí, že daný balíček skutečně pochází z tohoto repozitáře\\ ''#​ rpm --import rpm.livna.org/​RPM-LIVNA-GPG-KEY''​ | +
-| **rpm -qa gpg-pubkey** | vypíše všechny stažené veřejné (GPG) klíče | +
-| **rpm --checksig** / **-K** <​balicek>​ | ověří podpis balíčku za účelem zaručení jeho celistvosti a původu (děje se tak automaticky během instalace balíčku, pokud byl dříve stažen daný veřejný (GPG) klíč) | +
-| **rpm -V** <​aplikace/​balicek>​ | ověří správnost obsahu balíčku s rpm databází | +
-| **rpm -Vf** <​soubor>​ | ověří správnost obsahu souboru balíčku s rpm databází\\ ''#​ rpm -Vf /​bin/​ls''​ | +
-| **rpm -Va** | ověří správnost obsahu všech nainstalovaných balíčků s rpm databází | +
-\\ +
-^ UP2DATE ^ pro rpm balíčky starší distribuce Red Hat ^ +
-| **up2date --show-available** | vypíše seznam dostupných balíčků | +
-| **up2date --showall** | vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných) | +
-| **up2date --show-orphans** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků, které nepocházejí z dostupných repozitářů | +
-| **up2date -l** | vypíše dostupné aktualizace nainstalovaných balíčků | +
-| **up2date -d** | stáhne balíčky k instalaci či aktualizaci| +
-| **up2date -i** | nainstaluje stažené balíčky | +
-| **up2date -u** | aktualizuje stažené balíčky | +
-| **up2date** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček | +
-| **up2date --whatprovides** <​soubor/​aplikace>​ | vypíše balíček, kterému soubor či aplikace patří | +
-| **up2date --configure** | nastaví volby programu; konfiguračním souborem je ///​etc/​sysconfig/​rhn/​up2date//,​ balíčky se standardně ukládají do ///​var/​spool/​up2date//​ | +
-\\ +
-^ APT ^ pro deb balíčky distribuce Debian a Ubuntu ^ +
-| **dpkg -l** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků | +
-| **apt-cache show** <​aplikace>​ | vypíše podrobné informace o daném balíčku | +
-| **apt-cache search** <​aplikace>​ | vypíše seznam balíčků obsahujících název aplikace | +
-| **apt-cache depends** <​aplikace>​ | vypíše seznam balíčků, na nichž daná aplikace závisí | +
-| **apt-cache whatdepends** <​aplikace>​ | vypíše seznam balíčků závislých na dané aplikaci | +
-| **apt-cache pkgnames** | vypíše seznam nainstalovaných a dostupných balíčků | +
-| **apt-file list** <​aplikace>​ | vypíše soubory, které balíček (i nenainstalovaný) obsahuje | +
-| **apt-file search** <​soubor>​ | vypíše balíček (nainstalovaný i dostupný), kterému soubor patří | +
-| **apt-file update** | aktualizuje databázi s informacemi o balíčcích a jejich souborech | +
-| **apt-get install** <​aplikace>​ | nainstaluje daný balíček včetně jeho závislostí,​ **-d** pouze balíček stáhne | +
-| **apt-get update** | aktualizuje lokální seznam balíčků (potřeba před každou aktualizací balíčků) | +
-| **apt-get -u upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky, bez řešení nových závislostí,​ **-u** vypíše aktualizované balíčky | +
-| **apt-get -u dist-upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky, případné nové závislosti nainstaluje (rovněž je možné aktualizovat celou distribuci),​ **-u** vypíše aktualizované balíčky | +
-| **apt-get install --only-upgrade** <​aplikace>​ | aktualizuje pouze daný balíček | +
-| **apt-get remove** <​aplikace>​ | odinstaluje daný balíček (konfigurační soubory ponechá) | +
-| **apt-get --purge remove** <​aplikace>​ | odinstaluje daný balíček včetně konfiguračních souborů | +
-| **apt-get check** | kontroluje správnost závislostí | +
-| **apt-get autoclean** | odstraní starší verze téhož balíčku | +
-| **apt-show-versions** | vypíše verze všech nainstalovaných balíčků a případně i jejich dostupné aktualizace,​ **-p** <​aplikace>​ platí jen pro daný balíček, **-u** vypíše pouze balíčky s možností aktualizace,​ **-a** vypíše všechny dostupné verze balíčku | +
-\\ +
-^ ZYPPER ^ pro rpm balíčky distribuce SUSE ^ +
-| **zypper packages --not-installed-only** | vypíše seznam dostupných balíčků | +
-| **zypper packages --installed-only** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků | +
-| **zypper packages** | vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných) | +
-| **zypper list-updates** | vypíše dostupné aktualizace nainstalovaných balíčků | +
-| **zypper info** <​aplikace>​ | vypíše podrobné informace o daném balíčku | +
-| **zypper what-provides** <​soubor>​ | vypíše balíček (nainstalovaný i dostupný), kterému soubor patří | +
-| **zypper search** <​aplikace>​ | vypíše seznam balíčků souvisejících s danou aplikací | +
-| **zypper install** <​aplikace>​ | nainstaluje daný balíček včetně jeho závislostí | +
-| **zypper install --download-only** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře | +
-| **zypper install -f** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí | +
-| **zypper update** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky; příkazem **zypper al** <​aplikace>​ lze balíček vyjmout z procesu aktualizace či instalace, **zypper rl** <​aplikace>​ zruší vyjmutí baličku z procesu aktualizace či instalace a **zypper ll** vypíše balíčky, které jsou vyjmuty z procesu aktualizace či instalace | +
-| **zypper update** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček | +
-| **zypper remove** <​aplikace>​ | odinstaluje balíček včetně jeho závislostí | +
-| **zypper repos** | vypíše všechny repozitáře (jejich id, název a stav) | +
-| **zypper addrepo** <​adresar>​ <​nazev_repa>​ | vytvoří lokální repozitář z daného adresáře obsahujícího rpm balíčky | +
-| **zypper clean --all** | smaže všechna data uložená v paměti systému při instalaci balíčků | +
-| **cat /​var/​log/​zypp/​history** | zobrazí historii transakcí | +
-\\ +
-^ SRC ^ pro překlad (kompilaci) balíčků ze zdrojového kódu ^ +
-| **./​configure** | spustí konfigurační skript zdrojového balíčku (z adresáře balíčku obsahujícího skript), který kontroluje systém, načte hodnoty proměnných a vytvoří průvodní soubory potřebné pro kompilaci balíčku, **--prefix=**<​adresar>​ určí adresář pro instalaci (implicitně ///​usr/​local//​) | +
-| **make** | vytvoří binární spustitelný program ze zdrojového kódu (kompilace) na základě údajů ze souborů vytvořených během konfigurace balíčku | +
-| **make install** | nainstaluje program | +
-| **checkinstall** | vytvoří z binárního programu balíček, který je po nainstalaci přidán do databáze nainstalovaných balíčků, **-R** balíček rpm, **-D** balíček deb; nezadají-li se v příkazu žádné volby, pracuje interaktivně | +
-| **make clean** | odstraní nepotřebné,​ převážně zkompilované soubory, které se během překladu vytvořily | +
-| **make distclean** | odstraní všechny soubory vytvořené během konfigurace a kompilace balíčku | +
-| **make uninstall** | odinstaluje program (pokud existuje soubor „Makefile“,​ jinak se musí soubory programu smazat manuálně) |+
Poslední úprava: 2019/05/30 10:44 autor: Miroslav Bernát

počet návštěv: