Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
software [2019/04/12 20:16]
Miroslav Bernát
software [2019/05/30 10:44] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 1: Řádek 1:
 =====Software===== =====Software=====
 \\ \\
-YUM zejména ​pro rpm balíčky distribuce Fedora a Red Hat ^+DNF ^ pro rpm balíčky distribuce ​Red Hat, Fedora a CentOS ^ 
 +| **dnf list --available** | vypíše seznam dostupných balíčků | 
 +| **dnf list --installed** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků | 
 +| **dnf list** | vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných) | 
 +| **dnf group list** | vypíše seznam všech skupin balíčků (nainstalovaných i dostupných) | 
 +| **dnf list --extras** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků, které nepocházejí z dostupných repozitářů | 
 +| **dnf list --upgrades** | vypíše dostupné aktualizace nainstalovaných balíčků | 
 +| **dnf list --recent** | vypíše nejnovější balíčky přidané do repozitářů | 
 +| **dnf list** <​aplikace>​ | vypíše seznam balíčků (nainstalovaných i dostupných) obsahujících název aplikace | 
 +| **dnf repoquery --deplist** <​aplikace>​ | vypíše seznam závislostí (i balíčků) pro danou aplikaci | 
 +| **dnf info** <​aplikace>​ | vypíše podrobné informace o daném balíčku | 
 +| **dnf group info** <​skupina_balicku>​ | vypíše podrobné informace o dané skupině balíčků včetně jejího obsahu | 
 +| **dnf provides** <​soubor>​ | vypíše balíček (nainstalovaný i dostupný), kterému soubor patří | 
 +| **dnf search** <​aplikace>​ | vypíše seznam balíčků souvisejících s danou aplikací | 
 +| **dnf install** <​aplikace>​ | nainstaluje daný balíček včetně jeho závislostí | 
 +| **dnf install --downloadonly --downloaddir=**<​adresar>​ <​aplikace>​\\ **dnf download** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře | 
 +| **dnf download --resolve** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře včetně všech závislostí | 
 +| **dnf install** <​balicek>​ | nainstaluje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře | 
 +| **dnf group install** <​skupina_balicku>​ | nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí\\ ''#​ dnf group install KDE''​ | 
 +| **dnf reinstall** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí | 
 +| **dnf upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky (v souboru ///​etc/​dnf/​dnf.conf//​ lze volbou „exclude“ definovat balíčky, jenž mají být vyjmuty z procesu aktualizace či instalace) | 
 +| **dnf upgrade** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček | 
 +| **dnf upgrade** <​balicek>​ | aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře | 
 +| **dnf group upgrade** <​skupina_balicku>​ | aktualizuje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí | 
 +| **dnf downgrade** <​aplikace>​ | sníží aktuální verzi nainstalovaného balíčku na předchozí verzi | 
 +| **dnf remove** / **erase** <​aplikace>​ | odinstaluje balíček včetně jeho závislostí | 
 +| **dnf group remove** <​skupina_balicku>​ | odinstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí | 
 +| **dnf repolist** (<​argument>​) | vypíše všechny povolené repozitáře (jejich id a název), při použití argumentu **enabled**,​ **disabled** nebo **all** se zobrazí daný typ repozitářů | 
 +| **createrepo** <​adresar>​ | vytvoří lokální repozitář z daného adresáře obsahujícího rpm balíčky, **-s** <​sifrovaci_algoritmus>​ použije k šifrování daný algoritmus, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ createrepo -s sha redhat.repo''​ | 
 +| **dnf** <​volba>​ **--enablerepo=**<​repo_id>​ | zpřístupní daný repozitář (trvale v ///​etc/​yum.repos.d/<​repozitar>//​)\\ ''#​ dnf install mplayer* --enablerepo=rpmfusion-free-updates''​ | 
 +| **dnf** <​volba>​ **--disablerepo=**<​repo_id>​ | znepřístupní daný repozitář (trvale v ///​etc/​yum.repos.d/<​repozitar>//​) | 
 +| **dnf clean all** | smaže všechna data uložená v paměti systému při instalaci balíčků (///​var/​cache/​dnf//​) | 
 +| **dnf history** | zobrazí historii transakcí | 
 +| **dnf history info** <ID> | zobrazí podrobné informace o dané transakci | 
 +| **dnf history undo** <ID> | vrátí veškeré změny v rámci dané transakce (odinstaluje/​doinstaluje software) | 
 +\\ 
 +^ YUM ^ pro rpm balíčky distribuce ​Red Hat, Fedora a CentOS ​^
 | **yum list available** | vypíše seznam dostupných balíčků | | **yum list available** | vypíše seznam dostupných balíčků |
 | **yum list installed** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků | | **yum list installed** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků |
Řádek 18: Řádek 54:
 | **yum install --downloadonly --downloaddir=**<​adresar>​ <​aplikace>​\\ **yumdownloader** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře | | **yum install --downloadonly --downloaddir=**<​adresar>​ <​aplikace>​\\ **yumdownloader** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře |
 | **yumdownloader --resolve** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře včetně všech závislostí | | **yumdownloader --resolve** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře včetně všech závislostí |
-| **yum reinstall** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí | +| **yum** ​(**local**)**install** <​balicek>​ | nainstaluje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře |
-**yum localinstall** <​balicek>​ | nainstaluje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře |+
 | **yum groupinstall** <​skupina_balicku>​ | nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí\\ ''#​ yum groupinstall KDE''​ | | **yum groupinstall** <​skupina_balicku>​ | nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí\\ ''#​ yum groupinstall KDE''​ |
 +| **yum reinstall** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí |
 | **yum update** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky (v souboru ///​etc/​yum.conf//​ lze volbou „exclude“ definovat balíčky, jenž mají být vyjmuty z procesu aktualizace či instalace) | | **yum update** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky (v souboru ///​etc/​yum.conf//​ lze volbou „exclude“ definovat balíčky, jenž mají být vyjmuty z procesu aktualizace či instalace) |
 | **yum update** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček | | **yum update** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček |
-| **yum localupdate** <​balicek>​ | aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře |+| **yum** (**local**)**update** <​balicek>​ | aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře |
 | **yum groupupdate** <​skupina_balicku>​ | aktualizuje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí | | **yum groupupdate** <​skupina_balicku>​ | aktualizuje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí |
 | **yum downgrade** <​aplikace>​ | sníží aktuální verzi nainstalovaného balíčku na předchozí verzi | | **yum downgrade** <​aplikace>​ | sníží aktuální verzi nainstalovaného balíčku na předchozí verzi |
Řádek 29: Řádek 65:
 | **yum groupremove** <​skupina_balicku>​ | odinstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí | | **yum groupremove** <​skupina_balicku>​ | odinstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí |
 | **yum repolist** (<​argument>​) | vypíše všechny povolené repozitáře (jejich id a název), při použití argumentu **enabled**,​ **disabled** nebo **all** se zobrazí daný typ repozitářů | | **yum repolist** (<​argument>​) | vypíše všechny povolené repozitáře (jejich id a název), při použití argumentu **enabled**,​ **disabled** nebo **all** se zobrazí daný typ repozitářů |
-| **createrepo** <​adresar>​ | vytvoří repozitář z daného adresáře obsahujícího rpm balíčky, **-s** <​sifrovaci_algoritmus>​ použije k šifrování daný algoritmus, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ createrepo -s sha redhat.repo''​ |+| **createrepo** <​adresar>​ | vytvoří ​lokální ​repozitář z daného adresáře obsahujícího rpm balíčky, **-s** <​sifrovaci_algoritmus>​ použije k šifrování daný algoritmus, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ createrepo -s sha redhat.repo''​ |
 | **yum** <​volba>​ **--enablerepo=**<​repo_id>​ | zpřístupní daný repozitář (trvale v ///​etc/​yum.repos.d/<​repozitar>//​)\\ ''#​ yum install mplayer* --enablerepo=rpmfusion-free-updates''​ | | **yum** <​volba>​ **--enablerepo=**<​repo_id>​ | zpřístupní daný repozitář (trvale v ///​etc/​yum.repos.d/<​repozitar>//​)\\ ''#​ yum install mplayer* --enablerepo=rpmfusion-free-updates''​ |
 | **yum** <​volba>​ **--disablerepo=**<​repo_id>​ | znepřístupní daný repozitář (trvale v ///​etc/​yum.repos.d/<​repozitar>//​) | | **yum** <​volba>​ **--disablerepo=**<​repo_id>​ | znepřístupní daný repozitář (trvale v ///​etc/​yum.repos.d/<​repozitar>//​) |
-| **yum clean all** | smaže všechna data uložená v paměti systému při instalaci balíčků\\ (///​var/​cache/​yum/​repository/​packages//​) |+| **yum clean all** | smaže všechna data uložená v paměti systému při instalaci balíčků (///​var/​cache/​yum/​repository/​packages//​) |
 | **yum-complete-transaction** | dokončí neúspěšné nebo přerušené transakce (aktualizace) | | **yum-complete-transaction** | dokončí neúspěšné nebo přerušené transakce (aktualizace) |
 | **yum history** | zobrazí historii transakcí | | **yum history** | zobrazí historii transakcí |
 | **yum history info** <ID> | zobrazí podrobné informace o dané transakci | | **yum history info** <ID> | zobrazí podrobné informace o dané transakci |
-| **yum history undo** <ID> | vrátí veškeré změny v rámci dané transakce (odinstaluje/​doinstaluje ​software) |+| **yum history undo** <ID> | vrátí veškeré změny v rámci dané transakce (odinstaluje/​nainstaluje ​software) |
 \\ \\
-^ RPM ^ zejména ​pro rpm balíčky distribuce ​Fedora a Red Hat ^+^ RPM ^ pro rpm balíčky distribuce Red Hat, Fedora, CentOS a SUSE ^
 | **rpm -qa** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků | | **rpm -qa** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků |
 | **rpm -q** <​aplikace/​balicek>​ | vypíše jméno a verzi balíčku, je-li nainstalován | | **rpm -q** <​aplikace/​balicek>​ | vypíše jméno a verzi balíčku, je-li nainstalován |
Řádek 64: Řádek 100:
 | **rpm -Va** | ověří správnost obsahu všech nainstalovaných balíčků s rpm databází | | **rpm -Va** | ověří správnost obsahu všech nainstalovaných balíčků s rpm databází |
 \\ \\
-^ UP2DATE ^ zejména ​pro rpm balíčky starší distribuce Red Hat ^+^ UP2DATE ^ pro rpm balíčky starší distribuce Red Hat ^
 | **up2date --show-available** | vypíše seznam dostupných balíčků | | **up2date --show-available** | vypíše seznam dostupných balíčků |
 | **up2date --showall** | vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných) | | **up2date --showall** | vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných) |
Řádek 76: Řádek 112:
 | **up2date --configure** | nastaví volby programu; konfiguračním souborem je ///​etc/​sysconfig/​rhn/​up2date//,​ balíčky se standardně ukládají do ///​var/​spool/​up2date//​ | | **up2date --configure** | nastaví volby programu; konfiguračním souborem je ///​etc/​sysconfig/​rhn/​up2date//,​ balíčky se standardně ukládají do ///​var/​spool/​up2date//​ |
 \\ \\
-^ APT ^ zejména ​pro deb balíčky distribuce Debian ^+^ APT ^ pro deb balíčky distribuce Debian ​a Ubuntu ​^
 | **dpkg -l** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků | | **dpkg -l** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků |
 | **apt-cache show** <​aplikace>​ | vypíše podrobné informace o daném balíčku | | **apt-cache show** <​aplikace>​ | vypíše podrobné informace o daném balíčku |
Řádek 90: Řádek 126:
 | **apt-get -u upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky, bez řešení nových závislostí,​ **-u** vypíše aktualizované balíčky | | **apt-get -u upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky, bez řešení nových závislostí,​ **-u** vypíše aktualizované balíčky |
 | **apt-get -u dist-upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky, případné nové závislosti nainstaluje (rovněž je možné aktualizovat celou distribuci),​ **-u** vypíše aktualizované balíčky | | **apt-get -u dist-upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky, případné nové závislosti nainstaluje (rovněž je možné aktualizovat celou distribuci),​ **-u** vypíše aktualizované balíčky |
-| **apt-get --reinstall install** <​aplikace>​ | aktualizuje pouze daný balíček |+| **apt-get ​install ​--only-upgrade** <​aplikace>​ | aktualizuje pouze daný balíček |
 | **apt-get remove** <​aplikace>​ | odinstaluje daný balíček (konfigurační soubory ponechá) | | **apt-get remove** <​aplikace>​ | odinstaluje daný balíček (konfigurační soubory ponechá) |
 | **apt-get --purge remove** <​aplikace>​ | odinstaluje daný balíček včetně konfiguračních souborů | | **apt-get --purge remove** <​aplikace>​ | odinstaluje daný balíček včetně konfiguračních souborů |
Řádek 96: Řádek 132:
 | **apt-get autoclean** | odstraní starší verze téhož balíčku | | **apt-get autoclean** | odstraní starší verze téhož balíčku |
 | **apt-show-versions** | vypíše verze všech nainstalovaných balíčků a případně i jejich dostupné aktualizace,​ **-p** <​aplikace>​ platí jen pro daný balíček, **-u** vypíše pouze balíčky s možností aktualizace,​ **-a** vypíše všechny dostupné verze balíčku | | **apt-show-versions** | vypíše verze všech nainstalovaných balíčků a případně i jejich dostupné aktualizace,​ **-p** <​aplikace>​ platí jen pro daný balíček, **-u** vypíše pouze balíčky s možností aktualizace,​ **-a** vypíše všechny dostupné verze balíčku |
 +\\
 +^ ZYPPER ^ pro rpm balíčky distribuce SUSE ^
 +| **zypper packages --not-installed-only** | vypíše seznam dostupných balíčků |
 +| **zypper packages --installed-only** | vypíše seznam nainstalovaných balíčků |
 +| **zypper packages** | vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných) |
 +| **zypper list-updates** | vypíše dostupné aktualizace nainstalovaných balíčků |
 +| **zypper info** <​aplikace>​ | vypíše podrobné informace o daném balíčku |
 +| **zypper what-provides** <​soubor>​ | vypíše balíček (nainstalovaný i dostupný), kterému soubor patří |
 +| **zypper search** <​aplikace>​ | vypíše seznam balíčků souvisejících s danou aplikací |
 +| **zypper install** <​aplikace>​ | nainstaluje daný balíček včetně jeho závislostí |
 +| **zypper install --download-only** <​aplikace>​ | stáhne daný balíček z repozitáře |
 +| **zypper install -f** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí |
 +| **zypper update** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky; příkazem **zypper al** <​aplikace>​ lze balíček vyjmout z procesu aktualizace či instalace, **zypper rl** <​aplikace>​ zruší vyjmutí baličku z procesu aktualizace či instalace a **zypper ll** vypíše balíčky, které jsou vyjmuty z procesu aktualizace či instalace |
 +| **zypper update** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček |
 +| **zypper remove** <​aplikace>​ | odinstaluje balíček včetně jeho závislostí |
 +| **zypper repos** | vypíše všechny repozitáře (jejich id, název a stav) |
 +| **zypper addrepo** <​adresar>​ <​nazev_repa>​ | vytvoří lokální repozitář z daného adresáře obsahujícího rpm balíčky |
 +| **zypper clean --all** | smaže všechna data uložená v paměti systému při instalaci balíčků |
 +| **cat /​var/​log/​zypp/​history** | zobrazí historii transakcí |
 \\ \\
 ^ SRC ^ pro překlad (kompilaci) balíčků ze zdrojového kódu ^ ^ SRC ^ pro překlad (kompilaci) balíčků ze zdrojového kódu ^
Poslední úprava: 2019/04/12 20:16 autor: Miroslav Bernát

počet návštěv: