Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software-a-repozitare

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
software-a-repozitare [2019/09/05 23:08]
Miroslav Bernát
software-a-repozitare [2020/07/10 14:05] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 21: Řádek 21:
 | **dnf group install** <​skupina_balicku>​ | nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí\\ ''#​ dnf group install KDE''​ | | **dnf group install** <​skupina_balicku>​ | nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí\\ ''#​ dnf group install KDE''​ |
 | **dnf reinstall** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí | | **dnf reinstall** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí |
-| **dnf upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky (v souboru ​///​etc/​dnf/​dnf.conf// ​lze volbou „exclude“ ​definovat balíčky, jenž mají být vyjmuty z procesu aktualizace či instalace) |+| **dnf upgrade** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky, **--exclude=**<​aplikace>​ vyřadí daný balíček z procesu aktualizace ​(trvalé nastavení se provede ​v ///​etc/​dnf/​dnf.conf//​ volbou „exclude=<​aplikace>​“) |
 | **dnf upgrade** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček | | **dnf upgrade** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček |
 | **dnf upgrade** <​balicek>​ | aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře | | **dnf upgrade** <​balicek>​ | aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře |
Řádek 57: Řádek 57:
 | **yum groupinstall** <​skupina_balicku>​ | nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí\\ ''#​ yum groupinstall KDE''​ | | **yum groupinstall** <​skupina_balicku>​ | nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí\\ ''#​ yum groupinstall KDE''​ |
 | **yum reinstall** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí | | **yum reinstall** <​aplikace>​ | přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí |
-| **yum update** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky (v souboru ​///​etc/​yum.conf// ​lze volbou „exclude“ ​definovat balíčky, jenž mají být vyjmuty z procesu aktualizace či instalace) |+| **yum update** | aktualizuje všechny nainstalované balíčky, **--exclude=**<​aplikace>​ vyřadí daný balíček z procesu aktualizace ​(trvalé nastavení se provede ​v ///​etc/​yum.conf//​ volbou „exclude=<​aplikace>​“) |
 | **yum update** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček | | **yum update** <​aplikace>​ | aktualizuje daný balíček |
 | **yum** (**local**)**update** <​balicek>​ | aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře | | **yum** (**local**)**update** <​balicek>​ | aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře |
Řádek 94: Řádek 94:
 | **rpm -Uvh --replacepkgs** <​balicek>​ | přeinstaluje daný balíček | | **rpm -Uvh --replacepkgs** <​balicek>​ | přeinstaluje daný balíček |
 | **rpm -Fvh** <​balicek>​ | aktualizuje nainstalovaný balíček | | **rpm -Fvh** <​balicek>​ | aktualizuje nainstalovaný balíček |
-| **rpm -e** <​aplikace>​ | odinstaluje daný balíček |+| **rpm -e** <​aplikace>​ | odinstaluje daný balíček, **--justdb** smaže pouze záznam o balíčku v RPM databázi\\ ''#​ rpm -e --justdb nomachine'' ​|
 | **rpm -ivh** <​repozitar>​ | nainstaluje daný repozitář\\ ''#​ rpm -ivh rpm.livna.org/​release7.rpm''​ | | **rpm -ivh** <​repozitar>​ | nainstaluje daný repozitář\\ ''#​ rpm -ivh rpm.livna.org/​release7.rpm''​ |
 | **rpm --import** <​verejny_klic>​ | stáhne veřejný (GPG) klíč k danému repozitáři,​ čímž zaručí, že daný balíček skutečně pochází z tohoto repozitáře\\ ''#​ rpm --import rpm.livna.org/​RPM-LIVNA-GPG-KEY''​ | | **rpm --import** <​verejny_klic>​ | stáhne veřejný (GPG) klíč k danému repozitáři,​ čímž zaručí, že daný balíček skutečně pochází z tohoto repozitáře\\ ''#​ rpm --import rpm.livna.org/​RPM-LIVNA-GPG-KEY''​ |