Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sit-a-komunikace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sit-a-komunikace [2019/10/07 12:09]
Miroslav Bernát
sit-a-komunikace [2019/11/11 16:26] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 51: Řádek 51:
 | **lynx** <URL> | zobrazí obsah URL, **q** ukončí program\\ ''​$ lynx centos.org''​ | | **lynx** <URL> | zobrazí obsah URL, **q** ukončí program\\ ''​$ lynx centos.org''​ |
 | **wget** <URL> | stáhne obsah URL do pracovního adresáře, **-c** pokračuje ve stahování částečně staženého souboru po přerušení přenosu, **-r** rekurzivní stahování,​ **-t** <n> určí počet pokusů o stažení | | **wget** <URL> | stáhne obsah URL do pracovního adresáře, **-c** pokračuje ve stahování částečně staženého souboru po přerušení přenosu, **-r** rekurzivní stahování,​ **-t** <n> určí počet pokusů o stažení |
-| **curl** <URL> | kopíruje data z nebo na daný URL, **-o** <​soubor>​ určí cílový soubor (jinak STDOUT), **-F** <​polozka>​**=**<​obsah>​ specifikuje odchozí data („@“ značí zdrojový soubor)\\ ''#​ curl -o /​etc/​yum.repos.d/​data.repo set.cz/​data.repo''​ |+| **curl** <URL> | kopíruje data z nebo na daný URL, **-o** <​soubor>​ určí cílový soubor (jinak STDOUT), **-F** <​polozka>​**=**<​obsah>​ specifikuje odchozí data („@“ značí zdrojový soubor), **-v** podrobný výpis\\ ''#​ curl -o /​etc/​yum.repos.d/​data.repo set.cz/​data.repo''​ |
 | **mail** | zobrazí obsah schránky přihlášeného uživatele (///​var/​spool/​mail/<​uzivatel>//​),​ **-f** zobrazí obsah schránky udržující již přečtené zprávy (///​home/<​uzivatel>/​mbox//​);​ příkazy pro práci se schránkou: **p**/​**p**(n) zobrazí obsah nejstarší/​dané zprávy, **r** odpoví na zprávu, **d**/​**d**(m-n)/​**d*** smaže dané/​všechny zprávy, **q** ukončí program | | **mail** | zobrazí obsah schránky přihlášeného uživatele (///​var/​spool/​mail/<​uzivatel>//​),​ **-f** zobrazí obsah schránky udržující již přečtené zprávy (///​home/<​uzivatel>/​mbox//​);​ příkazy pro práci se schránkou: **p**/​**p**(n) zobrazí obsah nejstarší/​dané zprávy, **r** odpoví na zprávu, **d**/​**d**(m-n)/​**d*** smaže dané/​všechny zprávy, **q** ukončí program |
 | **mail** <​adresa>​ | odešle zprávu na danou adresu, **-s** <​predmet>​ předmět, **-c** <​adresa>​ kopie (CC), **-b** <​adresa>​ skrytá kopie (BCC)\\ ''​$ mail root''​ / ''​tom@atlas.cz < nabidka.txt''​\\ ''​$ cat soubor | mail -s "​navrh"​ kuba -c root''​\\ ''​$ echo "ahoj Kubo" | mail -s "​pozdrav"​ kuba''​\\ zprávu lze rovněž poslat tímto způsobem:​\\ ''​$ mail <​adresa>​ **<​-'​**''​\\ ''//​Subject://​ <​predmet>​ **<​-'​**''​\\ ''<​text>​ **<​-'​**''​\\ ''​.**<​-'​**''​ nebo ''​**ctrl**+**d**''​\\ ''//​Cc://​ <​adresa>​ **<​-'​**''​ | | **mail** <​adresa>​ | odešle zprávu na danou adresu, **-s** <​predmet>​ předmět, **-c** <​adresa>​ kopie (CC), **-b** <​adresa>​ skrytá kopie (BCC)\\ ''​$ mail root''​ / ''​tom@atlas.cz < nabidka.txt''​\\ ''​$ cat soubor | mail -s "​navrh"​ kuba -c root''​\\ ''​$ echo "ahoj Kubo" | mail -s "​pozdrav"​ kuba''​\\ zprávu lze rovněž poslat tímto způsobem:​\\ ''​$ mail <​adresa>​ **<​-'​**''​\\ ''//​Subject://​ <​predmet>​ **<​-'​**''​\\ ''<​text>​ **<​-'​**''​\\ ''​.**<​-'​**''​ nebo ''​**ctrl**+**d**''​\\ ''//​Cc://​ <​adresa>​ **<​-'​**''​ |
Poslední úprava: 2019/11/11 16:26 autor: Miroslav Bernát

počet návštěv: