Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


procesy-a-ulohy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
procesy-a-ulohy [2019/10/08 16:29]
Miroslav Bernát
procesy-a-ulohy [2020/06/14 15:22] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 7: Řádek 7:
 | **systemctl** <​prikaz>​ <​sluzba>​\\ (platí od RHEL 7) | podle daného příkazu (**start**, **stop**, **restart**,​ **reload**, **status**) spustí / zastaví / restartuje / znovu načte konfigurační soubor / zobrazí stav dané služby („service unit“)\\ ''#​ systemctl restart crond(.service)''​\\ ''#​ systemctl list-units -t service''​\\ (zobrazí stav nainstalovaných služeb)\\ ''#​ systemctl list-units -t service --state=running''​\\ (zobrazí běžící služby)\\ ''#​ systemctl list-units -t service --all''​\\ (zobrazí stav všech služeb) | | **systemctl** <​prikaz>​ <​sluzba>​\\ (platí od RHEL 7) | podle daného příkazu (**start**, **stop**, **restart**,​ **reload**, **status**) spustí / zastaví / restartuje / znovu načte konfigurační soubor / zobrazí stav dané služby („service unit“)\\ ''#​ systemctl restart crond(.service)''​\\ ''#​ systemctl list-units -t service''​\\ (zobrazí stav nainstalovaných služeb)\\ ''#​ systemctl list-units -t service --state=running''​\\ (zobrazí běžící služby)\\ ''#​ systemctl list-units -t service --all''​\\ (zobrazí stav všech služeb) |
 | **systemctl daemon-reload**\\ (platí od RHEL 7) | znovu načte konfiguraci systemd procesu | | **systemctl daemon-reload**\\ (platí od RHEL 7) | znovu načte konfiguraci systemd procesu |
-| **bash** / **sh** <​soubor>​ | spustí daný (i jen čitelný) soubor ve vnořeném shellu; soubor hledá v pracovním adresáři a v $PATH, **-x** spustí skript v debug režimu, **-c** <prikazspustí ​íkaz ve vnořeném shellu\\ ''​$ sudo bash -c "echo '​Welcome to my website'​ > /​var/​www/​html/​index.html"''​ |+| **bash** / **sh** <​soubor>​ | spustí daný (i jen čitelný) soubor ve vnořeném shellu; soubor hledá v pracovním adresáři a v $PATH, **-x** spustí skript v debug režimu, **-c** <retezecčte íkazy z daného ​řetězce, **-s** čte příkazy ze STDIN\\ ''​$ sudo bash -c "echo '​Welcome to my website'​ > /​var/​www/​html/​index.html"''​ |
 | **source** / **.** <​soubor>​ | spustí daný (i jen čitelný) soubor v aktuálním shellu; soubor hledá v pracovním adresáři a v $PATH\\ ''​$ . ~/​.bash_profile''​\\ (obnoví profil uživatele bez nutnosti opětovného přihlášení) | | **source** / **.** <​soubor>​ | spustí daný (i jen čitelný) soubor v aktuálním shellu; soubor hledá v pracovním adresáři a v $PATH\\ ''​$ . ~/​.bash_profile''​\\ (obnoví profil uživatele bez nutnosti opětovného přihlášení) |
 | <​jmeno_souboru / cesta_k_souboru>​ | spustí daný spustitelný soubor ve vnořeném shellu; soubor hledá v $PATH nebo se určí uvedením cesty\\ ''​$ ./​skript''​ | | <​jmeno_souboru / cesta_k_souboru>​ | spustí daný spustitelný soubor ve vnořeném shellu; soubor hledá v $PATH nebo se určí uvedením cesty\\ ''​$ ./​skript''​ |
Řádek 16: Řádek 16:
 | **nice**\\ **nice** (**-n** <​priorita>​) <​prikaz>​ | vypíše standardní hodnotu priority procesu (obvykle 0)\\ spustí proces se změněnou prioritou (parametr „priorita“ uvádí hodnotu, která se odečte nebo přičte ke standardní hodnotě, pokud se vynechá, hodnota se automaticky sníží o 10; priorita se udává v rozmezí -20 až 19, čím nižší číslo, tím vyšší priorita, záporné hodnoty smí nastavit pouze root)\\ ''​$ nice -n 15 rm -rf ~/​tmp/​*''​\\ (sníží prioritu procesu o 15)\\ ''#​ nice -n -15 ls /etc | cpio -ov > /​dev/​rmt0''​\\ (zvýší prioritu procesu o 15) | | **nice**\\ **nice** (**-n** <​priorita>​) <​prikaz>​ | vypíše standardní hodnotu priority procesu (obvykle 0)\\ spustí proces se změněnou prioritou (parametr „priorita“ uvádí hodnotu, která se odečte nebo přičte ke standardní hodnotě, pokud se vynechá, hodnota se automaticky sníží o 10; priorita se udává v rozmezí -20 až 19, čím nižší číslo, tím vyšší priorita, záporné hodnoty smí nastavit pouze root)\\ ''​$ nice -n 15 rm -rf ~/​tmp/​*''​\\ (sníží prioritu procesu o 15)\\ ''#​ nice -n -15 ls /etc | cpio -ov > /​dev/​rmt0''​\\ (zvýší prioritu procesu o 15) |
 | **renice** **-n** <​priorita>​ <​identifikator>​ | změní prioritu běžícího procesu (hodnota priority se zadává v absolutním tvaru), (**-p**) <PID> daného procesu, **-u** <​uzivatel>​ všechny procesy daného uživatele, **-g** <​skupina>​ procesy dané skupiny\\ ''#​ renice -n 5 987''​\\ ''#​ renice -n -20 -u root''​\\ (zvýší prioritu všech procesů uživatele root na maximum)\\ ''#​ renice -n 19 -g users''​\\ (sníží prioritu všech procesů skupiny users na minimum) | | **renice** **-n** <​priorita>​ <​identifikator>​ | změní prioritu běžícího procesu (hodnota priority se zadává v absolutním tvaru), (**-p**) <PID> daného procesu, **-u** <​uzivatel>​ všechny procesy daného uživatele, **-g** <​skupina>​ procesy dané skupiny\\ ''#​ renice -n 5 987''​\\ ''#​ renice -n -20 -u root''​\\ (zvýší prioritu všech procesů uživatele root na maximum)\\ ''#​ renice -n 19 -g users''​\\ (sníží prioritu všech procesů skupiny users na minimum) |
-| **ctrl**+**c** | ukončí běžící ​příkaz ​v popředí | +| **Ctrl**+**c** | ukončí běžící ​proces ​v popředí | 
-| **ctrl**+**d** | ukončí běžící ​program, který čte data ze STDIN |+| **Ctrl**+**d** | ukončí běžící ​proces, který čte data ze STDIN / ukončí současný shell |
 | **kill** (<​signal>​) <PID> / **%**<​cislo_ulohy>​ | ukončí daný proces standardním způsobem (vyšle signál 15 – SIGTERM), **-9** ukončí proces ihned (signál SIGKILL), **-1** ukončí proces, u démonů znovu načte jejich konfigurační soubor (signál SIGHUP), **-19** pozastaví proces (signál SIGSTOP), **-18** spustí pozastavený proces (signál SIGCONT), **-l** vypíše seznam všech signálů\\ ''​$ kill -9 2051''​ / ''​kill -SIGKILL 2051''​ / ''​kill -KILL 2051''​ / ''​kill -sigkill 2051''​ / ''​kill -kill 2051''​\\ ''​$ kill %3''​ | | **kill** (<​signal>​) <PID> / **%**<​cislo_ulohy>​ | ukončí daný proces standardním způsobem (vyšle signál 15 – SIGTERM), **-9** ukončí proces ihned (signál SIGKILL), **-1** ukončí proces, u démonů znovu načte jejich konfigurační soubor (signál SIGHUP), **-19** pozastaví proces (signál SIGSTOP), **-18** spustí pozastavený proces (signál SIGCONT), **-l** vypíše seznam všech signálů\\ ''​$ kill -9 2051''​ / ''​kill -SIGKILL 2051''​ / ''​kill -KILL 2051''​ / ''​kill -sigkill 2051''​ / ''​kill -kill 2051''​\\ ''​$ kill %3''​ |
 | **killall** (<​signal>​) <​jmeno_procesu>​ | ukončí daný proces podle jména (vhodné zvlášť při více spuštěných procesech jednoho programu); proces ukončí standardním způsobem (vyšle signál 15 – SIGTERM), **-9** ukončí proces ihned (signál SIGKILL), **-19** pozastaví proces (signál SIGSTOP), **-18** spustí pozastavený proces (signál SIGCONT), **-l** vypíše seznam všech signálů, **-u** <​uzivatel>​ ukončí všechny procesy daného uživatele\\ ''#​ killall -9 sshd''​ | | **killall** (<​signal>​) <​jmeno_procesu>​ | ukončí daný proces podle jména (vhodné zvlášť při více spuštěných procesech jednoho programu); proces ukončí standardním způsobem (vyšle signál 15 – SIGTERM), **-9** ukončí proces ihned (signál SIGKILL), **-19** pozastaví proces (signál SIGSTOP), **-18** spustí pozastavený proces (signál SIGCONT), **-l** vypíše seznam všech signálů, **-u** <​uzivatel>​ ukončí všechny procesy daného uživatele\\ ''#​ killall -9 sshd''​ |
Řádek 23: Řádek 23:
 | **rpcinfo** (<​IP_adresa / jmeno_pocitace>​) | **-p** vypíše RPC služby (jejich identifikační číslo, verzi, protokol, port a název) běžící pod správou portmapperu na lokálním či daném počítači;​ seznam všech RPC programů je uveden v ///​etc/​rpc//​ | | **rpcinfo** (<​IP_adresa / jmeno_pocitace>​) | **-p** vypíše RPC služby (jejich identifikační číslo, verzi, protokol, port a název) běžící pod správou portmapperu na lokálním či daném počítači;​ seznam všech RPC programů je uveden v ///​etc/​rpc//​ |
 | **clustat** | zobrazí stav clusteru | | **clustat** | zobrazí stav clusteru |
-| **pcs status**\\ (platí od RHEL 7) | zobrazí stav clusteru |+| **pcs status**\\ (platí od RHEL 6) | zobrazí stav clusteru |
 \\ \\
 ^ ÚLOHY ^ ^ ^ ÚLOHY ^ ^
 | **jobs** | vypíše pozastavené úlohy a úlohy běžící na pozadí, **-l** včetně PID, **-n** výpis změn od předešlého spuštění | | **jobs** | vypíše pozastavené úlohy a úlohy běžící na pozadí, **-l** včetně PID, **-n** výpis změn od předešlého spuštění |
 | <​prikaz>​ **&** | spustí úlohu na pozadí | | <​prikaz>​ **&** | spustí úlohu na pozadí |
-| **ctrl**+**z** | zastaví ​běžící úlohu v popředí |+| **Ctrl**+**z** | pozastaví ​běžící úlohu v popředí |
 | **bg** (**%**<​cislo_ulohy>​) | přesune pozastavenou úlohu do pozadí; bez argumentu přesune poslední pozastavenou úlohu | | **bg** (**%**<​cislo_ulohy>​) | přesune pozastavenou úlohu do pozadí; bez argumentu přesune poslední pozastavenou úlohu |
 | **fg** (**%**<​cislo_ulohy>​) | přesune pozastavenou úlohu nebo úlohu z pozadí do popředí; bez argumentu přesune poslední pozastavenou úlohu či poslední spuštěnou úlohu na pozadí | | **fg** (**%**<​cislo_ulohy>​) | přesune pozastavenou úlohu nebo úlohu z pozadí do popředí; bez argumentu přesune poslední pozastavenou úlohu či poslední spuštěnou úlohu na pozadí |
 | **nohup** <​prikaz>​ | spustí daný příkaz tak, že je odolný vůči signálu SIGHUP (běží i po odhlášení uživatele);​ výstup příkazu se ukládá do souboru „nohup.out“ v pracovním adresáři\\ ''#​ nohup find /tmp -name core -print > core.txt &''​ | | **nohup** <​prikaz>​ | spustí daný příkaz tak, že je odolný vůči signálu SIGHUP (běží i po odhlášení uživatele);​ výstup příkazu se ukládá do souboru „nohup.out“ v pracovním adresáři\\ ''#​ nohup find /tmp -name core -print > core.txt &''​ |
-| **watch** <​prikaz>​ | spustí daný příkaz opakovaně v pravidelných intervalech 2 sekund, **-n** <n> každých //n// sekund, **-d** zvýrazní změny na výstupu, **ctrl**+**c** ukončí program\\ ''​$ watch -n 1 date''​\\ ''​$ watch -d iostat''​\\ ''​$ watch "ps -eo pcpu,​pid,​user,​args --sort=-pcpu | head -10"''​ |+| **watch** <​prikaz>​ | spustí daný příkaz opakovaně v pravidelných intervalech 2 sekund, **-n** <n> každých //n// sekund, **-d** zvýrazní změny na výstupu, **Ctrl**+**c** ukončí program\\ ''​$ watch -n 1 date''​\\ ''​$ watch -d iostat''​\\ ''​$ watch "ps -eo pcpu,​pid,​user,​args --sort=-pcpu | head -10"''​ |
 | **wait** (<​PID>​ / **%**<​cislo_ulohy>​) | čeká na ukončení daného procesu či úlohy běžící na pozadí aktuálního shellu, pak zanikne; vrátí návratový kód posledního procesu, pokud proces neexistuje, vrátí kód „127“; bez argumentu čeká na ukončení všech procesů běžících na pozadí daného shellu a návratový kód je „0“ \\ ''​$ wait $! && echo "​OK"​ || echo "​KO"''​ | | **wait** (<​PID>​ / **%**<​cislo_ulohy>​) | čeká na ukončení daného procesu či úlohy běžící na pozadí aktuálního shellu, pak zanikne; vrátí návratový kód posledního procesu, pokud proces neexistuje, vrátí kód „127“; bez argumentu čeká na ukončení všech procesů běžících na pozadí daného shellu a návratový kód je „0“ \\ ''​$ wait $! && echo "​OK"​ || echo "​KO"''​ |
 | **sleep** <​pocet>​(<​jednotka_casu>​) | nastaví časový interval v sekundách, během něhož nedochází k žádné aktivitě (vhodné zejména je-li třeba zajistit určitou časovou prodlevu před spuštěním následujícího příkazu), **m** minutách, **h** hodinách, **d** dnech\\ ''​$ sleep 10 && echo "​Uplynulo 10 sekund."''​ | | **sleep** <​pocet>​(<​jednotka_casu>​) | nastaví časový interval v sekundách, během něhož nedochází k žádné aktivitě (vhodné zejména je-li třeba zajistit určitou časovou prodlevu před spuštěním následujícího příkazu), **m** minutách, **h** hodinách, **d** dnech\\ ''​$ sleep 10 && echo "​Uplynulo 10 sekund."''​ |
-| **at** <cas> (<​datum>​) (<​prirustek>​) <​prikaz>​ | spustí úlohu jednorázově v uvedený čas, **-f** <​soubor>​ čte příkazy z daného souboru, **-c** <​cislo_ulohy>​ zobrazí obsah naplánované úlohy, **-d** obdoba příkazu „atrm“, **-l** obdoba příkazu „atq“, **-m** odešle uživateli mail o výsledku vykonané úlohy\\ ''​$ at 20:00 25.06.2007''​ / ''​at 7am today + 3 weeks **<​-'​**''​\\ ''​at>​ mail root < nabidka.txt **<​-'​**''​\\ ''​at>​ **ctrl**+**d**''​\\ ''​$ echo "date > date.txt"​ | at noon Sunday''​\\ ''​$ at -mf seznam 20:00 25.06.2007''​ |+| **at** <cas> (<​datum>​) (<​prirustek>​) <​prikaz>​ | spustí úlohu jednorázově v uvedený čas, **-f** <​soubor>​ čte příkazy z daného souboru, **-c** <​cislo_ulohy>​ zobrazí obsah naplánované úlohy, **-d** obdoba příkazu „atrm“, **-l** obdoba příkazu „atq“, **-m** odešle uživateli mail o výsledku vykonané úlohy\\ ''​$ at 20:00 25.06.2007''​ / ''​at 7am today + 3 weeks **<​-'​**''​\\ ''​at>​ mail root < nabidka.txt **<​-'​**''​\\ ''​at>​ **Ctrl**+**d**''​\\ ''​$ echo "date > date.txt"​ | at noon Sunday''​\\ ''​$ at -mf seznam 20:00 25.06.2007''​ |
 | **atq** / **at -l** | vypíše seznam naplánovaných úloh (číslo úlohy, čas spuštění,​ jméno uživatele, jenž úlohu zadal) | | **atq** / **at -l** | vypíše seznam naplánovaných úloh (číslo úlohy, čas spuštění,​ jméno uživatele, jenž úlohu zadal) |
 | **atrm** / **at -d** <​cislo_ulohy>​ | zruší naplánovanou úlohu | | **atrm** / **at -d** <​cislo_ulohy>​ | zruší naplánovanou úlohu |