Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


procesy-a-ulohy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
procesy-a-ulohy [2019/04/12 11:23]
Miroslav Bernát
procesy-a-ulohy [2019/04/12 12:26] (aktuální)
Miroslav Bernát
Řádek 38: Řádek 38:
 | **lpq** | vypíše úlohy v tiskové frontě výchozí tiskárny, **-P** <​tiskarna>​ určí tiskárnu, **-a** úlohy u všech tiskáren, **-l** podrobný výpis | | **lpq** | vypíše úlohy v tiskové frontě výchozí tiskárny, **-P** <​tiskarna>​ určí tiskárnu, **-a** úlohy u všech tiskáren, **-l** podrobný výpis |
 | **lprm** (<​cislo_ulohy>​ / **-**) | odstraní danou úlohu z tiskové fronty / celou frontu; bez parametru odstraní současnou úlohu na výchozí tiskárně, **-P** <​tiskarna>​ určí tiskárnu | | **lprm** (<​cislo_ulohy>​ / **-**) | odstraní danou úlohu z tiskové fronty / celou frontu; bez parametru odstraní současnou úlohu na výchozí tiskárně, **-P** <​tiskarna>​ určí tiskárnu |
-| **crontab** (<​soubor>​) | nastaví existující soubor pro opakované spouštění daných úloh prostřednictvím démona „cron“, **-e** vytvoří či edituje crontabový soubor, **-l** vypíše obsah souboru, **-r** smaže soubor, **-u** <​uzivatel>​ nastaví soubor daného uživatele; v souboru se úlohy uvádí každá na zvláštní řádek, který se u uživatelských souborů skládá z 6 polí oddělených mezerami – 5 pro zadání času (v pořadí minuta, hodina, den v měsíci, měsíc a den v týdnu (ne–so = 0-6), „*“ vyhovuje všem hodnotám, „*/​“<​n>​ každý //n//tý časový interval, „,“ odděluje hodnoty téhož pole, „-“ značí rozsah hodnot) a 1 pro příkaz samotný (pro zadání příkazu se používá absolutní cesta, nejde-li o vestavěný příkaz nebo klíčové slovo shellu, má-li nějaký výstup, odešle se uživateli mailem); prázdný řádek a řádek uvozený znakem „#“ se ignoruje; mezi systémové soubory patří ///​etc/​crontab//​ a soubory umístěné v ///​etc/​cron.d//,​ které obsahují 1 pole navíc mezi časovým zadáním a příkazem – uživatele, pod kterým se má daná úloha spustit; soubory uživatelů se nachází ve ///​var/​spool/​cron/<​uzivatel>//​ a pokud jsou editovány ručně (jinak než příkazem „crontab -e“), nejsou změny automaticky démonem načteny; oprávnění uživatelé jsou uvedeni ///​etc/​cron.allow//,​ neoprávnění uživatelé v ///​etc/​cron.deny//,​ existují-li oba soubory, ///​etc/​cron.deny//​ se ignoruje\\ //30 8 * * * /usr/bin/df | /bin/mail admin//\\ (spustí úlohu každý den v 8:30)\\ //*/30 8-16 * * 1-5 /​usr/​bin/​who >> /​tmp/​users.out//​\\ (spustí úlohu každých 30 min v pracovní době)\\ //0 22 * * 5 /​usr/​local/​scripts/​backup.sh//​\\ (spusti ​skript každý pátek ve 22:00)\\ //0 0 1 * * for file in $(/bin/find /​web/​logs/​*);​ do > $file; done//\\ (na začátku každého měsíce smaže dané logy) |+| **crontab** (<​soubor>​) | nastaví existující soubor pro opakované spouštění daných úloh prostřednictvím démona „cron“, **-e** vytvoří či edituje crontabový soubor, **-l** vypíše obsah souboru, **-r** smaže soubor, **-u** <​uzivatel>​ nastaví soubor daného uživatele; v souboru se úlohy uvádí každá na zvláštní řádek, který se u uživatelských souborů skládá z 6 polí oddělených mezerami – 5 pro zadání času (v pořadí minuta, hodina, den v měsíci, měsíc a den v týdnu (ne–so = 0-6), „*“ vyhovuje všem hodnotám, „*/​“<​n>​ každý //n//tý časový interval, „,“ odděluje hodnoty téhož pole, „-“ značí rozsah hodnot) a 1 pro příkaz samotný (pro zadání příkazu se používá absolutní cesta, nejde-li o vestavěný příkaz nebo klíčové slovo shellu, má-li nějaký výstup, odešle se uživateli mailem); prázdný řádek a řádek uvozený znakem „#“ se ignoruje; mezi systémové soubory patří ///​etc/​crontab//​ a soubory umístěné v ///​etc/​cron.d//,​ které obsahují 1 pole navíc mezi časovým zadáním a příkazem – uživatele, pod kterým se má daná úloha spustit; soubory uživatelů se nachází ve ///​var/​spool/​cron/<​uzivatel>//​ a pokud jsou editovány ručně (jinak než příkazem „crontab -e“), nejsou změny automaticky démonem načteny; oprávnění uživatelé jsou uvedeni ///​etc/​cron.allow//,​ neoprávnění uživatelé v ///​etc/​cron.deny//,​ existují-li oba soubory, ///​etc/​cron.deny//​ se ignoruje\\ //30 8 * * * /usr/bin/df | /bin/mail admin//\\ (spustí úlohu každý den v 8:30)\\ //*/30 8-16 * * 1-5 /​usr/​bin/​who >> /​tmp/​users.out//​\\ (spustí úlohu každých 30 min v pracovní době)\\ //0 22 * * 5 /​usr/​local/​scripts/​backup.sh//​\\ (spustí ​skript každý pátek ve 22:00)\\ //0 0 1 * * for file in $(/bin/find /​web/​logs/​*);​ do > $file; done//\\ (na začátku každého měsíce smaže dané logy) |
Poslední úprava: 2019/04/12 12:26 autor: Miroslav Bernát

počet návštěv: